• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drogi wojewódzkie w Polsce  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.
  Drogi wojewódzkie nr 106 i 108 w Parłówku (województwo zachodniopomorskie)
  Droga wojewódzka nr 129 (Sarbinowo - Dąbroszyn) o zadziwiająco niskim standardzie

  Drogi wojewódzkie w Polsce – sieć dróg uzupełniająca system dróg krajowych. Droga wojewódzka stanowi własność właściwego samorządu województwa. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), do dróg wojewódzkich zalicza się drogi stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa i drogi o znaczeniu obronnym, nie zaliczone do dróg krajowych. Do kategorii dróg wojewódzkich zaliczane są drogi na podstawie uchwały sejmiku wojewódzkiego odpowiedniego województwa.

  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Kuźnia Raciborska (śl. Raciborskô Kujźnia, niem. Ratiborhammer) – miasto w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kuźnia Raciborska, nad rzeką Rudą. W latach 1945-1950 miejscowość administracyjnie należała do województwa śląskiego (nieoficjalna nazwa śląsko-dąbrowskie), 1950-1975 do województwa opolskiego, a w latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. katowickiego.

  Sejmik województwa powołuje jednostkę organizacyjną zarząd dróg wojewódzkich, wykonującą obowiązki zarządcy dróg wojewódzkich na swoim terenie. Numerację dróg wojewódzkich prowadzi GDDKiA. Drogi wojewódzkie w Polsce oznacza się numerem drogi pisanym czarnymi cyframi na żółtym tle (znak E-15b). Drogowskazy wskazujące na drogi wojewódzkie mają zielone tło.

  Droga wojewódzka nr 501 – droga wojewódzka w woj. pomorskim o długości 60 km łącząca Przejazdowo z Nową Karczmą. Droga przebiega przez 3 powiaty: gdański: (gmina Pruszcz Gdański), miasto na prawach powiatu Gdańsk: (Wyspa Sobieszewska) i nowodworski: (gminy Stegna, Sztutowo i gmina miejska Krynica Morska). W ciągu drogi znajduje się przeprawa promowa przez Przekop Wisły ze Świbna do Mikoszewa otwarta od wiosny do jesieni.Droga wojewódzka nr 270 (DW270) – droga wojewódzka o długości 51 km łącząca Koło z Brześciem Kujawskim. Droga przebiega przez dwa powiaty: kolski (gminy: Koło i Babiak) i włocławski (gminy: Izbica Kujawska, Lubraniec i Brześć Kujawski).

  Najdłuższą drogą wojewódzką jest droga nr 835 – 220 km; najkrótszą – droga 219 – 55 m. Łączna długość dróg wojewódzkich wynosi 28 536 km co stanowi około 8% wszystkich dróg publicznych w Polsce (2008).

  Aktualnie obowiązuje spis dróg wojewódzkich ogłoszony Zarządzeniem Nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury z 2008 r., Nr 15, poz. 79.

  Sieć dróg wojewódzkich na obszarze województwa podkarpackiego ma długość 1615,5 km (w tym 164,3 km dróg miejskich) o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.Droga wojewódzka nr 163 – droga wojewódzka w północnej części Polski w Zachodniopomorskiem; prowadzi przez wschodnią część województwa. Droga łączy Kołobrzeg z Wałczem. Przebiega ok. 130 km przez powiaty: kołobrzeski, białogardzki, świdwiński, drawski oraz wałecki. Droga klasy GP podlega pod Rejon Dróg Wojewódzkich Białogard oraz RDW Drawsko Pomorskie.

  Spis treści

 • 1 Spis dróg wojewódzkich
 • 1.1 100 – 199
 • 1.2 200 – 299
 • 1.3 300 – 399
 • 1.4 400 – 499
 • 1.5 500 – 599
 • 1.6 600 – 699
 • 1.7 700 – 799
 • 1.8 800 – 899
 • 1.9 900 – 993
 • 2 Podstawa prawna wykazu dróg wojewódzkich
 • 2.1 Po reformie administracyjnej Polski
 • 2.2 Po zmianie numeracji dróg w 2000
 • 2.3 Obowiązujące
 • 3 Zobacz też
 • 4 Przypisy
 • Brdów – wieś w centralnej Polsce (do 1870 miasto), położona na granicy Wielkopolski i Kujaw, w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, na Pojezierzu Kujawskim, nad Jeziorem Brdowskim. Miejscowość liczy nieco ponad tysiąc mieszkańców. Jest lokalnym ośrodkiem kultu religijnego i turystyki. Swoją siedzibę ma tu zakon oo. Paulinów, opiekujący się sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej.Droga wojewódzka nr 538 - droga wojewódzka łącząca Radzyń Chełmiński z Rozdrożem. W Nowym Mieście Lubawskim łączy się z DK15, która zapewnia dojazd w stronę Torunia i Ostródy.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Droga wojewódzka nr 144 – droga wojewódzka w woj. zachodniopomorskim o długości 30,1 km łącząca drogę krajową nr 6 w Nowogardzie z drogą krajową nr 20. Łączy także drogę nr 147 oraz drogą nr 146 z Nowogardem. Droga przebiega przez powiat goleniowski, powiat łobeski i powiat stargardzki. Trasa podlega pod Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim.
  Droga wojewódzka nr 754 (DW754) – droga wojewódzka w województwach: świętokrzyskim i mazowieckim o długości 58 km łącząca DK9 w Ostrowcu Świętokrzyskim z DK79 w Gołębiowie. Droga przebiega przez 2 powiaty: ostrowiecki i lipski.
  Piaski – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna, parafia Słomczyn.Dawna wieś włościańska, zamieszkiwana przez chłopów posiadających własne gospodarstwa lub też pracujących u innych chłopów. W 1880 roku miała 102 mieszkańców, 49,2624 ha powierzchni, w 1827 roku 12 domów, 89 mieszkańców.
  Sarbinowo (niem. do 1945 r. Zorndorf) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Dębno. Według danych z 2012 r. miejscowość liczyła 521 mieszkańców.
  Łączna długość dróg wojewódzkich w województwie podlaskim wynosi ? km. Są one zarządzane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6.
  Samorząd – niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku władz np. szkoły, zakładu produkcyjnego, władz państwowych.
  Droga wojewódzka nr 676 – droga wojewódzka w województwie podlaskim łącząca granicę z Białorusią z Porosłami o długości 54 km.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.056 sek.