• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Droga wojewódzka nr 968

  Przeczytaj także...
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).Gmina Kamienica – gmina wiejska w południowej części województwa małopolskiego, w powiecie limanowskim, między pasmem Gorców a Beskidu Wyspowego. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.
  Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).

  Droga wojewódzka nr 968 (DW968) - droga wojewódzka o długości 43,9 km łącząca Lubień z Zabrzeżą, położona w województwie małopolskim. Przez większość trasy Droga Wojewódzka nr 969 przebiega przez powiat limanowski (od miejscowości Kasinka Mała do miejscowości Kamienica).

  Kamienica – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, będąca siedzibą gminy Kamienica. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego. Miejscowość zamieszkana przez Białych Górali.Droga krajowa nr 28 – droga krajowa w południowej Polsce, przebiegająca przez województwa: małopolskie oraz podkarpackie. Nazywana jest trasą karpacką (niem. Tatraer Reichsstraße)

  Gminy i Powiaty leżące przy trasie DW968[]

  Przebieg przez tereny gmin:

 • Gmina Lubień (Początek drogi drogi woj. nr 968 - węzeł z drogą ekspresową S7 (E77))
 • Gmina Mszana Dolna (gmina wiejska) i Miasto Mszana Dolna (skrzyżowanie z drogą krajową nr 28 i zmiana kierunku trasy)
 • Gmina Kamienica
 • Gmina Łącko (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 969 i koniec drogi woj. nr 968)
 • Miejscowość Lubień położona jest w Gminie o tej samej nazwie. Miejscowość Kasinka Mała położona jest w Gminie Wiejskiej Mszana Dolna. Miejscowość Mszana Dolna położona jest w gminie miejskiej Mszana Dolna. Miejscowości Mszana Górna i Lubomierz położone są w tej samej gminie co miejscowość Kasinka Mała. Miejscowości Szczawa i Kamienica położone są w gminie Kamienica. Miejscowość Zabrzeż położona jest w Gminie Łącko.

  Lubień – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Lubień. Miejscowość jest siedzibą gminy Lubień. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie nowosądeckim.Gmina Mszana Dolna (1934-52 gmina Mszana Dolna II) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Z gminy Mszana Dolna, z Kasiny Wielkiej pochodzi znana polska biegaczka narciarska, Justyna Kowalczyk.

  Przebieg przez tereny powiatów:

 • Powiat Myślenicki (Gmina Lubień) S7 (E77)
 • Powiat Limanowski (Gmina Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna, Gmina Kamienica) DK28
 • Powiat Nowosądecki (Gmina Łącko) 969
 • Miejscowości leżące przy trasie DW968[]

 • Lubień S7 (E77)
 • Kasinka Mała
 • Mszana Dolna DK28
 • Mszana Górna
 • Lubomierz
 • Szczawa
 • Kamienica
 • Zabrzeż DW969
 • Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Gmina Lubień – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zabrzeż – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Łącko. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.
  Mszana Dolna – miasto w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa nowosądeckiego. W latach 1934-1952 była to gmina Mszana Dolna I. Jest siedzibą Gminy Mszana Dolna.
  Mszana Górna – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Mszana Dolna. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.
  Szczawa – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Kamienica. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.
  Lubomierz – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Mszana Dolna. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.
  Powiat limanowski – powiat w Polsce (w południowej części województwa małopolskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Limanowa, a ogółem liczy sobie 171 miejscowości.
  Droga wojewódzka nr 969 (DW969) - droga wojewódzka o długości 67,3 km w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego, łącząca Nowy Targ ze Starym Sączem. W dniu 29 października 2011 roku otwarto obwodnicę Podegrodzia, która wraz z wybudowaną w 2009 roku obwodnicą starosądecką stanowi nowy przebieg tej trasy, mijając centra Starego Sącza i Podegrodzia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.