• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Droga wojewódzka

  Przeczytaj także...
  Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA – urząd administracji rządowej w Polsce powołany w resorcie Ministerstwa Infrastruktury (i później w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, następnie w Ministerstwie Transportu) jako urząd centralny do zarządzania drogami krajowymi i realizacji budżetu państwa w tym zakresie.
  Sarbinowo (niem. do 1945 r. Zorndorf) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Dębno. Według danych z 2012 r. miejscowość liczyła 521 mieszkańców.
  Droga wojewódzka nr 129 (Sarbinowo - Dąbroszyn) o zadziwiająco niskim standardzie

  Droga wojewódzka – jedna z kategorii dróg publicznych w Polsce, stanowiących własność właściwego samorządu województwa.

  Droga wojewódzka nr 219 (DW219) – droga wojewódzka w Gniewie, w województwie pomorskim łącząca nieistniejącą stację kolejową Brodzkie Młyny z drogą nr 234 w dzielnicy Gniewskie Młyny. Jest aktualnie najkrótszą drogą wojewódzką w Polsce. Liczy około 55 m.Droga publiczna – droga zaliczona do jednej z kategorii dróg na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

  Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich oraz ustalenie ich przebiegu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa.

  Zarząd dróg wojewódzkich – jednostka organizacyjna powoływana przez sejmik województwa wykonująca obowiązki zarządcy drogi dróg wojewódzkich na swoim terenie. Na podstawie ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy m.in. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Liczba zarządów jest równa liczbie województw.Dąbroszyn (niem. Tamsel) – wieś w Polsce położona 5 km od Kostrzyna nad Odrą w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim ziemskim, w gminie Witnica.

  Na drogach wojewódzkich ruchem zarządza marszałek województwa, z wyjątkiem dróg położonych w miastach na prawach powiatu, gdzie zarządza nimi prezydent miasta. Sejmiki województw powołały jednostki organizacyjne tzw. zarząd dróg wojewódzkich, wykonujące obowiązki zarządcy dróg wojewódzkich na swoim terenie.

  Prezydent miasta – w Polsce organ władzy wykonawczej gminy w gminach miejskich powyżej 50 tys. mieszkańców, wybierany w wyborach bezpośrednich. W mniejszych miastach i gminach miejsko-wiejskich odpowiednikiem prezydenta miasta jest burmistrz, a w gminach wiejskich - wójt. W miastach na prawach powiatu prezydent pełni ponadto funkcję zarządu powiatu i wykonuje zadania starosty. Urząd prezydenta miasta występuje również w Niemczech i w Szwajcarii, przy czym w Niemczech funkcji tej odpowiada funkcja nadburmistrza (Oberbürgermeister), zaś nazwą prezydenta miasta (Stadtpräsident) określa się przewodniczącego rady miasta.Rzeczpospolita Polska (RP) – oficjalna nazwa Polski od drugiej połowy XVII wieku do 1795, w latach 1918–1952 i od 1989.

  Numerację dróg wojewódzkich prowadzi GDDKiA. Drogi wojewódzkie oznacza się numerem drogi na żółtym tle. Drogowskazy wskazujące na drogi wojewódzkie mają zielone tło.

  Najdłuższą drogą wojewódzką jest droga nr 835 – 220 km, najkrótszą – droga 219 – 55 m .

  W 2009 r. sieć dróg wojewódzkich w Polsce obejmowała 28 465,8 km, co stanowiło 7,4% wszystkich dróg publicznych w Polsce. 99,8% dróg wojewódzkich miało nawierzchnię twardą, 62,4 km dróg wojewódzkich miało nawierzchnię gruntową.

  Droga wojewódzka nr 835 (DW835) – najdłuższa w Polsce licząca 220 km droga wojewódzka, klasy GP łącząca Lublin z leżącą 16 km na północ od Sanoka, Grabownicą Starzeńską w województwie podkarpackim.Droga wojewódzka nr 129 (DW129) – droga wojewódzka o długości 4 km łącząca drogą krajową nr 31 w okolicach Sarbinowa w powiecie myśliborskim z drogą wojewódzką nr 132 w Dąbroszynie w gminie Witnica. Droga przecina granicę dwóch województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.

  Zobacz też[]

 • drogi wojewódzkie w Polsce
 • Przypisy

  1. Art. 2 i art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 460, z późn. zm.)
  2. Art. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 460, z późn. zm.)
  3. Art. 10, ust. 4 i 6 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1137, z późn. zm.)
  4. POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w 2010 roku (PDF). GDDKiA.
  5. Transport - wyniki działalności w 2009 r.. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2010-08-20, s. 117. ISBN 1506-7998.
  Droga wojewódzka nr 102 (DW102) – droga wojewódzka w północnej części woj. zachodniopomorskiego o długości 94,736 km łącząca drogę krajową nr 3 koło Międzyzdrojów z Kołobrzegiem.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA – urząd administracji rządowej w Polsce powołany w resorcie Ministerstwa Infrastruktury (i później w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, następnie w Ministerstwie Transportu) jako urząd centralny do zarządzania drogami krajowymi i realizacji budżetu państwa w tym zakresie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Marszałek województwa – przewodniczący zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono 1 stycznia 1999 ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej.
  Województwo zachodniopomorskie – województwo położone w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na wschodzie z województwem pomorskim, na południu z województwami: wielkopolskim i lubuskim, a na zachodzie z niemieckimi krajami związkowymi: Brandenburgią i Meklemburgią-Pomorzem Przednim. Zajmuje obszar 22 892,48 km². Według danych z 31 grudnia 2011 r. miało 1,72 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Szczecin.
  Wisełka (niem. Neuendorf) – wieś w północno-zachodniej Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Wolin, przy drodze wojewódzkiej nr 102.
  Drogowskaz – znak drogowy pionowy (tzn. w postaci tablicy z napisami i ewentualnie symbolami), wskazujący kierunek do miejscowości lub obiektu na drodze, ustawiany zazwyczaj na skrzyżowaniu dróg lub przed nim. Może być prostokątną tablicą z namalowanymi strzałkami, albo sam być ukształtowany w formie podobnej do strzałki lub wskaźnika, skierowanego w stronę miejsca na nim opisanego.
  Drogi wojewódzkie w Polsce – sieć dróg uzupełniająca system dróg krajowych. Droga wojewódzka stanowi własność właściwego samorządu województwa. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), do dróg wojewódzkich zalicza się drogi stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa i drogi o znaczeniu obronnym, nie zaliczone do dróg krajowych. Do kategorii dróg wojewódzkich zaliczane są drogi na podstawie uchwały sejmiku wojewódzkiego odpowiedniego województwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.