• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Droga krajowa nr 8 - Polska

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.
  Trasa Toruńska – trasa szybkiego ruchu łącząca północne dzielnice prawobrzeżnej Warszawy, część planowanej ekspresowej obwodnicy Warszawy.

  Droga krajowa nr 8droga krajowa o długości 849 km prowadząca przez Polskę od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. Stanowi polski odcinek międzynarodowej trasy E67 oraz fragment trasy Via Baltica. Przebiega przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie. Jest najdłuższą drogą krajową w Polsce.

  Wiadukt w Lewinie Kłodzkim - wiadukt kolejowy nad doliną Bystrej i drogą krajową nr 8 / drogą międzynarodową E67 w Lewinie Kłodzkim w województwie dolnośląskim.Autostrada — droga o ograniczonej dostępności, zaprojektowana i zbudowana w celu zapewnienia bezpiecznego, szybkiego, płynnego ruchu pojazdów.

  W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych w 2007 roku GDDKiA wdrożyła program Drogi Zaufania. Droga krajowa nr 8 w ówczesnym przebiegu została uznana za najbardziej niebezpieczną i zapoczątkowała program hasłem: „Drogi zaufania – Bezpieczna ósemka”. W 2008 roku program realizowany był pod hasłem „Drogi zaufania – Bezpiecznych osiem” i obejmuje drogi krajowe o numerach 1 do 8.

  Droga ekspresowa S8 – budowana polska droga ekspresowa przebiegająca od Wrocławia do Białegostoku. Łączy aglomeracje: wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką. Trasa na odcinku Wrocław – Ostrów Maz. stanowi polską część trasy E67, natomiast odcinek Warszawa – Ostrów Maz. to polski odcinek trasy Via Baltica.Choroszcz – miasto w woj. podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Choroszcz. Położone nad rzeką Horodnianką. Jest zaliczane do aglomeracji białostockiej. Według danych z 30 czerwca 2012 miasto liczyło 5716 mieszkańców.

  Autostrada A8[]

   Osobny artykuł: Autostrada A8 (Polska).

  Na odcinku stanowiącym autostradową obwodnicę Wrocławia droga posiada status autostrady o oznaczeniu A8, a nieautostradowa alternatywa jest oznaczona jako droga nr 98.

  Droga ekspresowa S8[]

   Osobny artykuł: Droga ekspresowa S8 (Polska).

  Środkową część szlaku, od autostrady A8 do Białegostoku, zaplanowano jako drogę ekspresową.

  Dębowina (do 1945 r. niem. nazwa Eichau) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Bardo.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Droga krajowa nr 8
  Wiadukt kolejowy w Lewinie Kłodzkim z 1905 r. nad drogą krajową nr 8
  Droga nr 8 Dębowinie
  Droga nr 8 na wysokości Podkonic
  DK8 w Konopnicy pod Rawą
  Droga na wysokości Babska
  Wiadukt kolejowy PKP na drodze nr 8 w Hucie Zawadzkiej tuż przed skrzyżowaniem z drogą nr 70
  Obwodnica Mszczonowa
  Obwodnica Mszczonowa
  Droga nr 8 w Radziejowicach, skrzyżowanie z drogą nr 579 (w stronę Warszawy)
  Skrzyżowanie z drogą nr 721 pod Nadarzynem
  Wiadukt Trasy Toruńskiej nad Drogą wojewódzką nr 629 w Markach
  Droga nr 8 w Markach za zjazdem z Trasy Toruńskiej
  DK8 w Markach
  Droga nr 8 w Markach za Warszawą
  Korek na drodze nr 8 w stronę Warszawy, Marki
  Most na rzece Czarnej w Markach
  Węzeł Mostówka na odcinku drogi ekspresowej S8
  Wyjazd z Obwodnicy Wyszkowa
  Ósemka na wysokości Budykierza
  Ósemka na wysokości Budykierza
  Skrzyżowanie drogi nr 8 z 694
  Ósemka na wysokości Przyjm
  Droga ekspresowa 8 w Choroszczy, widok z wiaduktu przy ulicy Mickiewicza
  Droga nr 8 w pobliżu Jurowiec k. Białegostoku

  Ważniejsze miejscowości leżące na trasie 8[]

  Poniższa tabelka pokazuje główne miejscowości na trasie drogi krajowej nr 8 i drogi krzyżujące się z nią.

  Czarna (pot. Czarna Struga lub Struga) – rzeka w województwie mazowieckim, przepływająca przez powiat legionowski i wołomiński i mająca swe ujście w Kanale Żerańskim. W dolnym biegu rzeka przepływa przez rezerwat Puszcza Słupecka. Rzeka przepływa przez takie miejscowości jak Kobyłka i Marki oraz wsie Nadma i Czarna koło Wołomina.Województwo dolnośląskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, ze stolicą we Wrocławiu. Zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części leszczyńskiego oraz kaliskiego. Województwo to jest położone na południowym zachodzie Polski, obejmuje zachodnią część historycznego Śląska, czyli Dolny Śląsk, a także Ziemię kłodzką, wschodnie Łużyce Górne oraz niewielki skrawek historycznej Saksonii (Bogatynia i okolice).

  Legenda:

  Przypisy

  Zobacz też[]

 • Via Baltica
 • trasa europejska E67
 • droga ekspresowa S8
 • autostrada A8 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Marki – miasto położone w powiecie wołomińskim, w woj. mazowieckim, w aglomeracji warszawskiej na północny wschód od Warszawy, wzdłuż drogi krajowej nr 8 (europejskiej nr 67) na Białystok (aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego). Przez Marki przepływają: rzeka Długa (Kanał Markowski) oraz rzeka Czarna, uchodzące do kanału Żerańskiego.
  Kudowa-Zdrój (tuż po wojnie Chudoba, niem. Bad Kudowa, czes. Lázně Kudova lub Lázně Chudoba) – miasto i gmina uzdrowiskowa w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim.
  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.
  Obwodnica Radzymina – fragment drogi ekspresowej S8 wybudowany w latach 1996 - 1998 przez firmę Dromex. Trasa omija miasto Radzymin od południa i wschodu. Trasa odciąża Radzymin od ruchu pojazdów ciężarowych z drogi krajowej nr 8. Trasa została oficjalnie oddana do eksploatacji w 1998 roku.
  Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.
  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Autostrada A8 (tzw. Autostradowa Obwodnica Wrocławia, AOW) – autostrada w Polsce o przekroju dwujezdniowym (sześcio i czteropasowym). Na odcinku węzeł Wrocław Południe – węzeł Wrocław Psie Pole długości 22,4 km oznakowana jako A8. Długość obwodnicy zachodniej Wrocławia (Tyniec Mały – Wrocław Psie Pole) wraz z fragmentem oznaczonym jako droga ekspresowa wynosi 26,8 km, a całkowita długość wraz z łącznicami do istniejących dróg krajowych wynosi 35,4 km.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.