• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Droga krajowa nr 86 - Polska  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Droga krajowa nr 94 – droga krajowa będąca bezpłatną trasą alternatywną dla autostrady A4. Droga krajowa nr 94 w znacznej części jest poprowadzona starą trasą drogi krajowej nr 4. Po całkowitym wybudowaniu autostrady A4 na odcinku Zgorzelec – Tarnów równolegle biegnąca dawna droga krajowa nr 4, nabrała znaczenia drugorzędnego i pełni funkcję trasy zapasowej; może okazać się przydatna w razie ewentualnego powstania wypadku lub innego źródła zaburzającego ruch na A4. Przebiega przez województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz małopolskie. Pod oznaczeniem drogi krajowej nr 4 nadal funkcjonuje odcinek od Targowiska do przejścia granicznego w Korczowej, jednak według wykazu dróg krajowych opublikowanego na stronie GDDKiA przebieg drogi nr 94 wytyczony został aż do Tarnowa..

  Droga krajowa nr 86droga krajowa klasy GP oraz klasy S prowadząca dawnym śladem „jedynki”. Droga stanowi połączenie Katowic i miast Zagłębia Dąbrowskiego z Łodzią (poprzez S1 i A1), z Częstochową (poprzez DK91), a także ze Zwardoniem (poprzez DK1). Ma około 40 km i w całości znajduje się w województwie śląskim.

  Droga krajowa nr 44 (DK44) – droga krajowa przebiegająca przez województwo śląskie oraz małopolskie. Jest jedną z czterech dróg, obok A4, DK79, DK94, łączących Górny Śląsk z Krakowem, a także najbardziej wysuniętą na południe spośród wymienionych. Omija konurbację katowicką od strony południowej, łącząc na jej terenie Gliwice z Mikołowem, Tychami, Bieruniem, Oświęcimiem i Krakowem. Odgrywa szczególnie ważną rolę dla miast leżących w zachodniej Małopolsce, ponieważ łączy je z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Obszar, który przecina DK44, jest uprzemysłowiony, a większość miejscowości leżących na trasie DK44 to spore, ponad tysięczne wsie.Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.

  Trasa jest częścią dawnej Gierkówki i do czasów wybudowania Wschodniej obwodnicy GOP i drogi ekspresowej S1 stanowiła część trasy z Warszawy do Cieszyna i Wisły.

  W latach 1986–2000 numer 86 przypisany był do drogi Janów LubelskiFrampol. Od 2000 roku trasa ta jest częścią drogi krajowej nr 74.

  Przebieg

  Trasa rozpoczyna się na węźle drogowym z drogą krajową nr 1, drogą ekspresową S1 oraz drogą krajową nr 91 w Podwarpiu. Następnie biegnie przez Będzin i Sosnowiec, gdzie trasę przecina droga krajowa nr 94, aż do Katowic, gdzie krzyżuje się z Drogową Trasą Średnicową, autostradą A4 oraz drogą krajową nr 81. Następnie przez las dobiega do Tychów nie naruszając w ogóle obszaru zabudowy miasta. Tam trasa kończy się łącząc się z drogą krajową nr 1. Około 3 km dalej znajduje się węzeł drogowy z drogą krajową nr 44.

  Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.Frampol – miasto w południowej części województwa lubelskiego, w powiecie biłgorajskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Frampol. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. zamojskiego.

  W Tychach nie ma możliwości wjazdu na węźle 1/S1/86 z trasy 86 na S1 i na odwrót.

  29 czerwca 2020 odcinek od węzła Murckowska do węzła Giszowiec w Katowicach został zamknięty z powodu uskoku wywołanego osunięciem się ziemi podtrzymującej wiadukt.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wschodnia obwodnica GOP – obwodnica biegnąca wschodnią częścią Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) w województwie śląskim. Została zbudowana w latach 1978-1983. Jest częścią trasy europejskiej E75, drogi krajowej nr 1, drogi ekspresowej S1, gierkówki oraz częściowo trasy europejskiej E462. Biegnie od Podwarpia przez miejscowości Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Imielin, Lędziny i teren powiatu grodzkiego Katowice do Tychów.
  Droga klasy GP - droga główna ruchu przyspieszonego - jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430). Potocznie często zwana drogą szybkiego ruchu. Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy GP dopuszcza się dwie prędkości projektowe na terenie zabudowanym: 60 i 70 km/h oraz cztery prędkości projektowe poza terenem zabudowanym: 60, 70, 80 i 100 km/h. Drogi klasy GP mogą należeć do kategorii dróg krajowych lub dróg wojewódzkich (wyjątkowo).
  Droga krajowa nr 1 – droga krajowa o długości 438 km łącząca północ Polski (Gdańsk) z południem (Cieszyn). Jest jedną z głównych tras w Polsce o przebiegu południkowym. Stanowi polską część międzynarodowego szlaku komunikacyjnego E75 Helsinki – Gdańsk – Łódź – Budapeszt – Ateny. Biegnie przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i śląskie. Na północy rozpoczyna się w miejscowości Rusocin na węźle z drogą ekspresową S6 a kończy na granicy z Czechami w Cieszynie. Wraz z oddawaniem kolejnych odcinków autostrady A1, przejmują one oznaczenie drogi krajowej nr 1, natomiast równoległe odcinki starej jedynki oznaczane są jako droga krajowa nr 91. Docelowo cały ślad drogi krajowej nr 1 ma biec po autostradzie A1.
  Droga ekspresowa S86 − zbudowany w latach 1978−1986 odcinek drogi krajowej nr 86 o długości 6,8 km łączący Katowice (węzeł Roździeńskiego) i Sosnowiec (węzeł Pogoń). Pomimo oznakowania jako droga ekspresowa nie występuje w rządowym programie budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych. Jako główny kanał komunikacyjny łączący Zagłębie Dąbrowskie i Śląsk droga S86 jest drogą o wysokim natężeniu ruchu, na której często występują korki. Zgodnie z wynikami Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 trasa ta była drogą o największym natężeniu ruchu w Polsce. Średnie zmierzone natężenie wyniosło 104339 pojazdów na dobę. W Katowicach jest częścią alei Walentego Roździeńskiego.
  Sosnowiec – miasto na prawach powiatu na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim. Położone na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Znajduje się we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).
  Droga ekspresowa S1 – budowana polska droga ekspresowa o łącznej długości ok. 130 km, położona na obszarze województwa śląskiego i częściowo małopolskiego. Zgodnie z planami łączy Pyrzowice (A1) z granicą z Czechami w Cieszynie-Boguszowicach oraz czeską drogą ekspresową R48. Część trasy stanowi wschodnia obwodnica GOP.
  Częstochowa – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba powiatu częstochowskiego. W latach 1975-1999 była stolicą województwa częstochowskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 została włączona do województwa śląskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.