• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Droga krajowa nr 71 - Polska

  Przeczytaj także...
  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Pabianice – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim. Drugie co do liczby mieszkańców miasto aglomeracji łódzkiej. Pabianice należą do Związku Miast Polskich. Pod względem liczby ludności są trzecim (po Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim) miastem w województwie łódzkim a 59. w Polsce. Pod względem powierzchni miasto znajduje się na 9. pozycji w województwie łódzkim a 150. w Polsce. Były miastem duchownym.
  Zgierz – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, nad Bzurą, graniczące od południa z Łodzią, wchodzące w skład aglomeracji łódzkiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do ówczesnego województwa miejskiego łódzkiego. Zgierz uzyskał prawa miejskie przed rokiem 1318 i jest jednym z najstarszych miast w regionie.

  Droga krajowa nr 71droga krajowa klasy G oraz na krótkim odcinku klasy GP o długości ok. 53 km, leżąca na obszarze województwa łódzkiego. Trasa jest północną, zachodnią oraz południową obwodnicą Łodzi.

  Konstantynów Łódzki – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, położone nad rzeką Ner, wchodzi w skład aglomeracji łódzkiej.Droga krajowa nr 72 – droga krajowa o długości ok. 170 km, leżąca na obszarze województw wielkopolskiego i łódzkiego.

  Klasa drogi[ | edytuj kod]

  Droga na prawie całej długości posiada parametry klasy G – wyjątkiem jest miejski odcinek w Pabianicach, który posiada parametry klasy GP.

  Droga krajowa nr 91 – droga krajowa łącząca Gdańsk z Toruniem, Kowal z Łodzią oraz Głuchów z Częstochową. Przebiega przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i śląskie. Przed wybudowaniem autostrady A1 oznaczona numerem 1 i stąd przez kierowców bywa nazywana starą jedynką.Droga klasy GP - droga główna ruchu przyspieszonego - jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430). Potocznie często zwana drogą szybkiego ruchu. Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy GP dopuszcza się dwie prędkości projektowe na terenie zabudowanym: 60 i 70 km/h oraz cztery prędkości projektowe poza terenem zabudowanym: 60, 70, 80 i 100 km/h. Drogi klasy GP mogą należeć do kategorii dróg krajowych lub dróg wojewódzkich (wyjątkowo).

  Historia numeracji[ | edytuj kod]

  W latach 1985–2000 trasa posiadała oznaczenia:

  Dopuszczalny nacisk na oś[ | edytuj kod]

  DK71 8ton.svg

  Na odcinku Pabianice (S14 węzeł „Pabianice Północ”) – Rzgów (91) dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 8 ton.

  Miejscowości leżące na trasie 71[ | edytuj kod]

 • Łódź (wzdłuż granicy)
 • Zgierz (DK91)
 • Aleksandrów Łódzki (DK72)
 • Konstantynów Łódzki (DW710)
 • Pabianice (S14 (obwodnica), DW482, DW485)
 • Rzgów (DK91, DW714)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Droga ekspresowa S14
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych (pol.). gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22].
  2. Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071) – wykaz dróg krajowych przed rokiem 2000
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. nr 0, poz. 878)
  Droga klasy G – droga główna – jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku nr 43, pozycja 430). Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy G dopuszcza się dwie prędkości projektowe na terenie zabudowanym: 50 i 60 km/h oraz trzy prędkości projektowe poza terenem zabudowanym: 50, 60 i 70 km/h. Drogi klasy G mogą należeć do kategorii dróg krajowych, dróg wojewódzkich lub dróg powiatowych.Droga wojewódzka nr 485 (DW485) – droga wojewódzka o długości około 34 km, leżąca na obszarze województwa łódzkiego. Trasa ta łączy Pabianice z Bełchatowem. Droga w całości leży na terenie powiatów pabianickiego i bełchatowskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Droga wojewódzka nr 482 (DW482) – droga wojewódzka biegnąca od granicy miasta Łodzi, przez granicę województw: łódzkiego i wielkopolskiego, do węzła z drogą S8 w Bralinie, w powiecie kępińskim. Droga powstała na mocy zarządzenia nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lipca 2016 roku, w wyniku przekwalifikowania fragmentów byłych dróg krajowych nr 8 i 14 (ta druga na odcinku Łask-Sieradz miała wspólny przebieg z drogą krajową nr 12), które w 2014 r. uzyskały status dróg gminnych po wybudowaniu trasy S8.
  Obwodnica – droga prowadząca wokół miasta, dzielnicy, centrum lub śródmieścia umożliwiająca pojazdom ominięcie pewnego obszaru miejskiego i odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego, międzydzielnicowego lub międzyosiedlowego.
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA – urząd administracji rządowej w Polsce powołany w resorcie Ministerstwa Infrastruktury (i później w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, następnie w Ministerstwie Transportu) jako urząd centralny do zarządzania drogami krajowymi i realizacji budżetu państwa w tym zakresie.
  Rzgów – miasto w Polsce, położone w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Rzgów, nad rzeką Ner, wchodzi w skład aglomeracji łódzkiej. Był miastem duchownym.
  Droga wojewódzka nr 714 (DW714) - droga wojewódzka w centralnej Polsce w województwie łódzkim przebiegająca przez teren powiatu łódzkiego wschodniego. Droga ma długość 16 km. Łączy Rzgów koło Łodzi z miejscowością Kurowice.
  Województwo łódzkie – jedno z 16 województw Polski, położone w centralnej części kraju. Obejmuje obszar o powierzchni 18 218,95 km². Według danych z 31 grudnia 2010 województwo miało 2,53 mln mieszkańców. Ma najmniejszą lesistość w kraju.
  Droga wojewódzka nr 710 (DW710) – droga wojewódzka o długości 77 km, leżąca na obszarze województwa łódzkiego. Trasa ta łączy Łódź z Błaszkami. Droga w całości leży na terenie powiatów: pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego i sieradzkiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.