• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Droga krajowa nr 19 - Polska

  Przeczytaj także...
  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Stobierna – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Trzebownisko. Wieś położona jest wzdłuż drogi krajowej nr 19.
  Droga ekspresowa S12 – planowana polska droga ekspresowa Piotrków Tryb. – Dorohusk (granica z Ukrainą) o długości ok. 315 km. Końcowy odcinek trasy od Lublina do granicy z Ukrainą będzie fragmentem trasy europejskiej E373.

  Droga krajowa nr 19droga krajowa we wschodniej Polsce o długości 585 km przebiegająca południkowo przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie oraz podkarpackie. Łączy trzy aglomeracje we wschodniej Polsce: białostocką, lubelską oraz rzeszowską. Droga jest korytarzem europejskim łączącym Słowację z krajami nadbałtyckimi. Trasa na odcinkach NiskoJanów LubelskiModliborzyce oraz KraśnikLublinKock ma utwardzone pobocza. Poza odcinkami ekspresowymi, na odcinku NiemceCiecierzyn jest dwujezdniową drogą krajową.

  Augustów – miasto na prawach gminy w województwie podlaskim, siedziba powiatu augustowskiego i gminy wiejskiej Augustów.Międzyrzec Podlaski – miasto i gmina w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, nad Krzną. Miasto jest także siedzibą wiejskiej gminy Międzyrzec Podlaski.

  Do lat osiemdziesiątych XX wieku droga na odcinku LublinRzeszów miała oznaczenie drogi krajowej nr 26, a na odcinku Lublin – Radzyń Podlaski drogi krajowej nr 24. Na pozostałej długości trasa nie miała statusu drogi krajowej. Gdy zmieniono numerację dróg, trasa 19 koło Białegostoku wiodła w kierunku Augustowa, Suwałk, do granicy w Budzisku (dzisiejsza trasa 8 E67). Później zmieniono przebieg z Białegostoku w kierunku Sokółki do przejścia granicznego w Kuźnicy (dawna droga nr 18).

  Droga krajowa nr 8 – droga krajowa o długości 815 km prowadząca przez Polskę od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. Stanowi polski odcinek międzynarodowej trasy E67 oraz fragment trasy Via Baltica. Przebiega przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie. Jest najdłuższą drogą krajową w Polsce.Sokółka – miasto w woj. podlaskim, siedziba powiatu sokólskiego i gminy miejsko-wiejskiej Sokółka, przy drodze krajowej nr 19. Prawa miejskie nadane zostały Sokółce w roku 1609. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego.

  Rozbudowa drogi[]

  W przyszłości rolę drogi nr 19 ma zająć planowana na jej miejsce droga ekspresowa S19.

 • W 2003 roku oddano do użytku 8-kilometrową obwodnicę Lubartowa.
 • W 2008 roku wybudowano 6,5-kilometrową obwodnicę Międzyrzeca Podlaskiego. Jest to jednojezdniowa droga ekspresowa S19 obecnie oznaczona jako 19.
 • W 2007 roku rozpoczęto budowę 4-kilometrowej ekspresowej obwodnicy Wasilkowa, oddanej do użytku w roku 2011. Ze względu na protest ekologów (droga miała przecinać Puszczę Knyszyńską) przebieg drogi ekspresowej S19 w okolicach Białegostoku zmodyfikowano tak, aby przebiegała na północ od puszczy przez Knyszyn. Prace na obwodnicy zawieszono na kilka miesięcy. Po wznowieniu prac wykonawca wypowiedział kontrakt w 2009 roku. Ostatecznie roboty wznowiono w 2010 roku i trasę oddano do użytku 14 lutego 2011 roku jako jednojezdniową drogą krajową.
 • W latach 2009–2011 budowano 8-kilometrową obwodnicę Kocka i Woli Skromowskiej. Odcinek ten to jednojezdniowa droga ekspresowa S19 z rezerwą na drugą jezdnię w przyszłości zbudowana w systemie bezkolizyjnym. Otwarcie nastąpiło 21 grudnia 2011 r.
 • 10 września 2012 r. oddano do użytku 8-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 od Stobiernej do węzła z autostradą A4 Rzeszów Wschód.
 • W latach 2011 - 2014 wybudowana została Północna obwodnica Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 od węzła Lublin Rudnik (dawniej Lubartów) do węzła Lublin Sławinek (dawniej Dąbrowica). Odcinek ten wybudowano w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej po 3 pasy ruchu w każdym kierunku. Ten odcinek drogi oddano do użytku 31 października 2014 roku. Obwodnica ta nie ma obecnie żadnego znaczenia dla korytarza S19 bez istnienia odcinka zachodniego obwodnicy, tj. od węzła Dąbrowica do węzła Konopnica, który ma zostać wybudowany dopiero po 2014 roku. 8 listopada 2013 GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie tego odcinka obwodnicy, roboty na odcinku mają potrwać od 19 do 22 miesięcy (nie wliczając okresu zimowego) od czasu podpisania umowy. http://www.gddkia.gov.pl/pl/338/powyzej-progow-unijnych
 • 29 października 2014 podpisano umowę na budowę Zachodniej Obwodnicy Lublina, której wykonawcą została wybrana firma Budimex. Wartość inwestycji to blisko 423,9 mln zł. Planowane zakończenie budowy tego odcinka to listopad 2016 roku.
 • 17 maja 2013 r. otwarto odcinek łączący S19 oraz rondo im. Jacka Kuronia w Rzeszowie. Na podstawie Zarządzenia nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 grudnia 2013 r odcinek ten z dniem 1 stycznia 2014 roku stał się drogą krajową nr 97.
 • 13 grudnia 2013 roku otwarto 4-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 prowadzącego od węzła autostradowego Rzeszów Zachód do węzła Świlcza zlokalizowanego na drodze krajowej nr 94 i drogi krajowej 4.
 • Na podstawie Zarządzenia nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 lutego 2014 roku, przebieg drogi krajowej nr 19 został wydłużony do byłego przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku, przez co sama DK19 wydłużyła się o 96 km. Jednocześnie w tym samym rozporządzeniu przebieg drogi krajowej nr 9 został skrócony do węzła autostradowego Rzeszów Północ. Tak więc od Rzeszowa do granicy ze Słowacją, przebieg trasy europejskiej E371 pokrywa się z DK19, a nie jak do tej pory z DK9. Zarządzenie weszło w życie z dniem jego ogłoszenia.
 • Droga krajowa nr 19
  Droga krajowa nr 19 w Niedrzwicy Kościelnej, 20 km na południe od Lublina, widok w kierunku Lublina
  Droga nr 19 w Rybołach
  Droga w Zwierkach
  Przejazd kolejowy w Czarnej Białostockiej w ciągu drogi nr 19
  Droga krajowa nr 19 w Wasilkowie
  Droga krajowa nr 19 w Sokółce, widok w kierunku przejścia granicznego w Kuźnicy
  Droga krajowa nr 19 w Sokółce

  Ważniejsze miejscowości leżące przy trasie 19[]

  Poniższa tabelka pokazuje główne miejscowości na trasie drogi krajowej nr 19 i drogi krzyżujące się z nią.

  Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).Ryboły – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Zabłudów. Siedziba prawosławnej parafii pod wezwaniem Świętych Kosmy i Damiana (w miejscowości znajdują się 2 cerkwie: parafialna pw. Świętych Kosmy i Damiana oraz cmentarna pw. św. Jerzego). We wsi od 2009 roku funkcjonuje Muzeum Kultury Materialnej "Baćkauszczyna".

  Legenda:   w planie ,   w budowie ,   zbudowana .
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Droga krajowa nr 9 – droga krajowa o długości 292 kilometrów, prowadząca z Radomia do granicy ze Słowacją w Barwinku. Jest częścią międzynarodowej trasy E371. W Radomiu droga nr 9 ma wspólny odcinek z drogą krajową nr 12, w Opatowie z 74, a w Rzeszowie z 4.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce stanowią część sieci dróg krajowych. Klasy autostrady i drogi ekspresowej przeznaczone są dla najważniejszych dróg krajowych obsługujących ważne relacje międzyregionalne i międzynarodowe. Obecnie (3 listopada 2013) oddanych do użytku jest 1426 km autostrad oraz 1243,05 km dróg ekspresowych.
  Modliborzyce – wieś (od 1 stycznia 2014 roku miasto) w Polsce na Równinie Biłgorajskiej, położona na skraju województwa lubelskiego, w powiecie janowskim. W latach 1975-1998 administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego.
  Południk geograficzny – linia na powierzchni Ziemi o kształcie zbliżonym do półokręgu, która łączy oba bieguny, o długości ok. 20 tys. km, wyznaczająca kierunek północ-południe i przecinająca prostopadle równik. Południkiem miejscowym (danego punktu Ziemi) jest południk przechodzący przez dane miejsce. Żaden z południków nie jest szczególnie wyróżniony. Za południk początkowy (zerowy) przyjęto w 1884 roku południk przechodzący przez obserwatorium w Greenwich. Płaszczyzna południka 0° i 180° dzieli kulę ziemską na dwie półkule – wschodnią i zachodnią.
  Kraśnik – miasto i gmina w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim, położone 49 km na południowy zachód od Lublina. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa lubelskiego.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.