• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Droga krajowa B6 - Austria

  Przeczytaj także...
  Aglomeracja miejska (z łac. agglomeratio – nagromadzenie) – jednostka morfologiczna tworząca spójny zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagospodarowania.Granica państwowa – powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich. Do określania granic często używa się charakterystycznych elementów geograficznych, jak na przykład rzeki, łańcuchy górskie lub wybrzeża morskie. Oznaczana jest specjalnymi znakami . Stopień rozwinięcia granicy państwa określa współczynnik rozwinięcia granicy.
  Laa an der Thaya - miasto nad Dyją, leży w północnej części Austrii (Dolna Austria, powiat Mistelbach), tuż przy granicy z Czechami. Miasto położone jest w odległości ok. 60 km od stolicy Austrii - Wiednia. Liczy sobie ok. 6000 mieszkańców. Jest stosunkowo rozległą gminą o powierzchni ok. 72,89 km². Administracyjnie składa się z 10 dzielnic. Otoczone winnicami Laa leży w regionie znanym od stuleci z produkcji doskonałych trunków.

  Droga krajowa B6 (Laaer Straße) – droga krajowa w północno-wschodniej Austrii. Arteria zaczyna się w leżącym w aglomeracji Wiednia miasteczku Korneuburg i biegnie na północ do leżącego przy granicy z Czechami miasta Laa an der Thaya. Według wyników badań z 2004 roku w ciągu doby z trasy korzysta blisko 10000 samochodów.

  Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.
  Koreuburg – miasto w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, siedziba powiatu Korneuburg, nad Dunajem, na 12 km od Wiednia w kierunku północno-zachodnim. Około 12,2 tys. mieszkańców (dane z 1 stycznia 2010).Doba – astronomiczna jednostka miary upływu czasu, związana z obrotem Ziemi wokół własnej osi (ale nie jest równa jednemu pełnemu obrotowi, który trwa 23 h 56 min 4,091 s). Jako legalna, urzędowa jednostka czasu, zdefiniowana jest jako czas trwania 24 godzin = 1440 minut = 86 400 sekund. Początek doby astronomicznej może wypadać, w zależności od przyjętego założenia, w różnych porach ziemskiego dnia:
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.