• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Droga ekspresowa S8 - Polska  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Mota-Engil Central Europe S.A. – międzynarodowa firma budowlana wchodząca w skład Grupy Mota-Engil. Działa obecnie na terenie Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Obszary biznesowe, w jakich funkcjonuje firma to budownictwo drogowe, budownictwo mostowe, budownictwo ogólne, nieruchomości, usługi środowiskowe, kolej, koncesje, kopalnie i prace elektroenergetyczne. Główna siedziba firmy mieści się w Krakowie.Radzymin – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie wołomińskim, miasto położone ok. 10 km od Wołomina i ok. 17 km od granic Warszawy 25 km od jej centrum. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Radzymin. Miasto wchodzi w skład Aglomeracji warszawskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. warszawskiego.
  Inwestycje w latach 2007–2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko[ | edytuj kod]

  Źródło: Indykatywny wykaz kluczowych i dużych projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  Protesty i konflikty[ | edytuj kod]

  Konflikt dotyczący przebiegu drogi ekspresowej S8 przez województwo łódzkie[ | edytuj kod]

  Droga ekspresowa S8 wywołuje lokalne kontrowersje. W pierwszym wariancie założono poprowadzenie trasy przez Łódź, Pabianice, Łask, Zduńską Wolę i Sieradz, a w drugim przez Piotrków Trybunalski, Bełchatów i Wieluń. We wrześniu 2006 roku pojawiła się trzecia koncepcja poprowadzenia trasy z pominięciem Zduńskiej Woli i Sieradza, bezpośrednio z Łasku do Złoczewa. Zamieszanie wywołał list wysłany przez Barbarę Kondrat, podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu. Z jego treści wynikało, iż przebieg trasy S8 nie został ostatecznie ustalony (są 3 warianty). Było to sprzeczne z rozporządzeniem Dz. U. z 2007 r. nr 35; poz. 220. 1 czerwca 2007 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała opinię o przebiegu drogi ekspresowej S8 w wariancie południowym przez Piotrków Trybunalski, Bełchatów i Wieluń. Było to decyzja sprzeczna z rozporządzeniami kolejnych rządów, które wcześniej utrwalały plany przebiegu drogi S8 przez Łódź i Piotrków Trybunalski, z wykorzystaniem fragmentu autostrady A1. Ta decyzja postawiła pod znakiem zapytania plany budowy obwodnicy Łodzi i zaowocowała akcjami protestacyjnymi. 31 maja pierwsza z nich odbyła się w Zgierzu, gdzie na pół godziny zablokowano drogę krajową nr 1. 8 czerwca mieszkańcy Sieradza zablokowali drogę krajową nr 14. Kolejne blokady dróg między Łodzią a Wrocławiem zapowiadali mieszkańcy Pabianic, Łasku i Zduńskiej Woli. Domagali się od premiera Jarosława Kaczyńskiego dotrzymania obietnicy, że droga ekspresowa S8 połączy te miasta z Łodzią. Prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki zagroził w oświadczeniu na stronach Urzędu Miasta Łodzi oraz w ogłoszeniach prasowych, że zgłosi do prokuratury niezgodną z logiką i nieuzasadnioną ekonomicznie decyzję GDDKiA. W komunikacie ogłoszonym przez GDDKiA wskazano jednak, że z uwagi na fakt, iż dobra droga jest istotnym elementem rozwoju każdego regionu, niezależnie od ustalonego przebiegu S8, podjęta została decyzja o przebudowie dróg nr 12 i 14, tak by stworzyć nowoczesne połączenie drogowe dla Pabianic, Łasku, Zduńskiej Woli i Sieradza, stanowiące wąskie gardła drogowe. Budując S8 w ustalonym wariancie, tak by ciężki ruch tranzytowy odbywał się po tej drodze, zaproponowano równoczesną budowę równoległej do dzisiejszych dróg 12 i 14 dwujezdniowej trasy o parametrach zbliżonych do drogi ekspresowej, z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, która zostałaby połączona zarówno z autostradą A1, jak i drogą S8.

  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Konotopa – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Ożarów Mazowiecki, pomiędzy Warszawą, Piastowem i Pruszkowem.

  Jako argumenty przemawiające za wyborem wariantu południowego przebiegu drogi S8 GDDKiA przedstawiła następujące fakty:

  1. Koszty i finansowanie inwestycji. Istotnym argumentem przemawiającym za wybranym wariantem jest stanowisko Komisji Europejskiej. Stwierdziła ona (w piśmie przesłanym do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), że dofinansowanie z Funduszu Spójności drogi S8 jest możliwe wyłącznie w przebiegu dotychczasowo ustalonym. Ponieważ budowa S8 pochłonęłaby kilka miliardów złotych, nie byłoby realnej możliwości sfinansowania jej z innego unijnego funduszu.
  2. Niższa prognoza ruchu tranzytowego i ciężarowego. Z badań wynika, że przyjęcie innego wariantu przebiegu trasy S8 spowodowałoby mniejsze wykorzystanie tej drogi przez kierowców, zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych, co stoi w sprzeczności z celem, dla którego powstać miałaby ta trasa.
  3. Konkurencyjny przebieg wobec autostrady A2. Na pewnym odcinku (o długości ok. 100 km) przebieg trasy S8 (bezpłatnej) byłby równoległy z przebiegiem autostrady A2 (płatnej). Poza względami ekonomicznymi (nieuzasadniona budowa dwóch równoległych dróg najwyższych kategorii) spowodowałoby to niewątpliwie zbyt duże natężenie ruchu na S8 przy jednoczesnym niewykorzystaniu przepustowości A2.
  4. Zakłócenie ciągu dwóch planowanych dróg ekspresowych S12 i S74, które mają się łączyć z S8 na węźle Piotrków.
  5. Wydłużenie i nienaturalny przebieg trasy.
  6. Komplikacje dotyczące opłat za tranzyt. Powstałaby konieczność wniesienia opłaty na odcinku tożsamym z autostradą A1 lub nastąpiłyby komplikacje systemu poboru opłat na A1 ze względu na poprowadzenie bezpłatnej S8 po 18-kilometrowym odcinku płatnej A1.
  7. Kolizja z obszarem Natura 2000 (dolina rzeki Grabia).

  Po otrzymaniu całkowitej dokumentacji dotyczącej przebiegu drogi S8 (z uwzględnieniem okresu, gdy w planach była ona jeszcze autostradą A8) komisarz Unii Europejskiej do spraw polityki regionalnej, Danuta Hübner, oświadczyła, że z punktu widzenia Unii Europejskiej nie ma przeciwwskazań, by z funduszy infrastrukturalnych i spójności został dofinansowany wariant łódzki przebiegu drogi ekspresowej S8. Tym samym komisarz obaliła argument GDDKiA o niemożliwości finansowania tej inwestycji przez Unię. Zwróciła szczególną uwagę na fakt, że do wniosku o włączenie drogi S8 w rządowym wariancie przez Łódź do korytarza transeuropejskiego TEN-T dołączono błędną mapę lokalizacyjną z przebiegiem bełchatowskim. Pani komisarz obiecała umożliwienie przeprowadzenia korekty mapy, by była ona zgodna z wnioskowym stanowiskiem rządu.

  Droga ekspresowa S12 – planowana polska droga ekspresowa Piotrków Tryb. – Dorohusk (granica z Ukrainą) o długości ok. 315 km. Końcowy odcinek trasy od Lublina do granicy z Ukrainą będzie fragmentem trasy europejskiej E373.Jeżewo Stare (Stare Jeżewo) – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Tykocin.

  W październiku 2007 roku w sporze o S8 niespodziewanie pojawiły się jednak nowe fakty przemawiające za przebiegiem drogi południowym wariantem, przez Piotrków Trybunalski, Bełchatów i Wieluń. Okazało się, że łódzki wariant trasy spowodowałby jej sąsiedztwo z planowaną złoczewską odkrywką bełchatowskiej kopalni węgla brunatnego. Pół miliarda ton węgla brunatnego w okolicy Złoczewa ma istotne znaczenie dla kopalni, która zasila największą polską elektrownię w Bełchatowie. W łódzkim wariancie droga S8 biegłaby 3 km od złoża, co mogłoby powodować jej zapadanie się.

  Prokuratura – urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności. Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie przestępstw, pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy.Droga krajowa nr 14 – droga krajowa przebiegająca z Łowicza do Walichnów. Jej trasa wiedzie w całości przez województwo łódzkie i głównie w kierunku południowo-zachodnim. Fragment drogi stanowi jedną z ważniejszych tras przelotowych w Łodzi. Głównym zadaniem drogi nr 14 jest połączenie poszczególnych miast aglomeracji łódzkiej, a także połączenie ich z drogami do Warszawy (A2), Poznania (A2), Gdańska (A1) i Wrocławia (8).

  Zwolennicy wariantu północnego odpowiedzieli na niektóre argumenty GDDKiA następującymi kontrargumentami:

  1. Możliwe byłoby finansowanie z Funduszu Spójności po zmianie korytarza TEN-T, ponadto możliwe byłoby finansowanie z Funduszu Strukturalnego.
  2. S74 miałaby łączyć się pod Łodzią w węźle Łódź Południe z S8, a S12 mogłaby zostać przedłużona przez Bełchatów i Wieluń do Walichnów.
  3. Przejazd wariantem północnym (S8→A1A2) na trasie Wrocław-Warszawa byłby krótszy o 15 km od wariantu południowego; na takiej trasie należałoby jednak skorzystać z płatnej A2 (a być może również A1) – przejazd wyłącznie szlakiem S8 (według drogowskazów) byłby krótszy w wariancie południowym.
  4. W chwili oddania S8 do użytku wprowadzony byłby jednolity system pobierania opłat w UE.

  Ponadto jako argumenty przemawiające na korzyść wariantu północnego przedstawiono:

  Pabianice – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim. Drugie co do liczby mieszkańców miasto aglomeracji łódzkiej. Pabianice należą do Związku Miast Polskich. Pod względem liczby ludności są trzecim (po Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim) miastem w województwie łódzkim a 59. w Polsce. Pod względem powierzchni miasto znajduje się na 9. pozycji w województwie łódzkim a 150. w Polsce. Były miastem duchownym.Danuta Maria Hübner z domu Młynarska (ur. 8 kwietnia 1948 w Nisku) – polska ekonomistka i polityk, była minister ds. europejskich w rządzie Leszka Millera i była szefowa UKIE, pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej (ds. polityki regionalnej), posłanka do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.
  1. zbliżenie drogi do ważnego miasta wojewódzkiego
  2. 10-krotnie większe zaludnienie w wariancie północnym
  3. zarezerwowane grunty pod budowę od 30 lat
  4. lotnisko NATO w Łasku
  5. gotowe projekty obwodnic Wielunia i Bełchatowa – w przypadku wyboru wariantu południowego opóźnienie budowy o co najmniej 2 lata, ze względu na konieczność wykonania nowego projektu dla dróg klasy S.

  W 2008 roku na stronie GDDKiA pojawiła się informacja o zmianach w przetargach na autostradę A1 StrykówPyrzowice i autostrady A2 Stryków – Konotopa. Zmiany te spowodowane zostały usankcjonowaniem przebiegu drogi ekspresowej S8 na terenie województwa łódzkiego w tzw. wariancie północnym.

  Adamowice – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, w gminie Mszczonów. Przez miejscowość przepływa rzeka Korabiewka.Droga krajowa nr 12 – droga krajowa klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego) biegnąca równoleżnikowo przez obszar Polski od granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku-Berdyszczach. Przebiega przez 6 województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Przecina drogę krajową nr 18 (docelowo autostradę A18) na węźle Królów i autostradę A1 na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego (wiaduktem, bez węzła). Wschodnie odcinki trasy są częścią trasy europejskiej E372 (od Kurowa do Piask) i E373 (od Lublina do granicy z Ukrainą). Całkowita długość drogi nr 12 wynosi 746 km (z uwzględnieniem odcinków oznaczonych jako S12).

  Konflikt dotyczący obwodnicy Wieruszowa[ | edytuj kod]

  2 stycznia 2007 w Gazecie Wyborczej napisano, że zaprojektowany przebieg poszczególnych odcinków drogi nie był do końca spójny. W zatwierdzonym wcześniej projekcie dla województwa wielkopolskiego założono, że droga S8 utworzy południowe obejście Wieruszowa i przyjęto taki jej przebieg, by był on kontynuacją łódzkiego etapu drogi. Tymczasem w planach dla województwa łódzkiego, w którym Wieruszów leży, trasa ta miała biec na północ od miejscowości – w rezultacie okazało się, że na granicy województw oba planowane odcinki drogi zamiast się łączyć, mijały się o 5,5 km. Po kilku tygodniach ustalono jednak ostateczny przebieg tej trasy.

  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.Obwodnica Marek - planowany fragment drogi ekspresowej S8 ciągnący się od węzła w Markach koło warszawskiego centrum handlowego Targówek przez Zielonkę, Kobyłkę i Wołomin do Radzymina i obwodnicy tego miasta. Obwodnica ma omijać miasto Marki od wschodu.

  Konflikt w sprawie obwodnicy Augustowa[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Obwodnica Augustowa.

  Dalszy rozwój[ | edytuj kod]

  W dalszej przyszłości planowane jest przedłużenie S8 do Kłodzka. Droga będzie miała 2 pasy ruchu na całej długości. 8 września 2018 r. podpisano umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla budowy S8 do Kłodzka. Oddanie do ruchu planowane jest najwcześniej w 2026 roku.

  Choroszcz – miasto w woj. podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Choroszcz. Położone nad rzeką Horodnianką. Jest zaliczane do aglomeracji białostockiej. Według danych z 30 czerwca 2012 miasto liczyło 5716 mieszkańców.Twitter – darmowy serwis społecznościowy udostępniający usługę mikroblogowania umożliwiającą użytkownikom wysyłanie oraz odczytywanie tak zwanych tweetów. Tweet to krótka, nieprzekraczająca 140 znaków wiadomość tekstowa wyświetlana na stronie użytkownika oraz dostarczana pozostałym użytkownikom, którzy obserwują dany profil. Serwis umożliwia również tagowanie (znak # przed słowem stanowiącym treść wpisu czyni je tagiem) oraz odpowiadanie użytkownikom (@nazwa_użytkownika: odpowiedź). Użytkownicy mogą dodawać krótkie wiadomości do swojego profilu z poziomu strony głównej serwisu, wysyłając SMS-y lub korzystając z zewnętrznych aplikacji.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Droga krajowa nr 8 – droga krajowa o długości 815 km prowadząca przez Polskę od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. Stanowi polski odcinek międzynarodowej trasy E67 oraz fragment trasy Via Baltica. Przebiega przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie. Jest najdłuższą drogą krajową w Polsce.
  Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, doktor nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Twórca i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 prezes Rady Ministrów. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.
  Obwodnica Łodzi – kompleks autostrad (A1, A2) oraz dróg ekspresowych (S8, S14) wokół Łodzi, które w całości utworzą obwodnicę tego miasta jak również miast i powiatów sąsiadujących z Łodzią czyli: Zgierza, Pabianic i Rzgowa.
  Ekspresowa obwodnica Warszawy (EOW) – pierścień planowanych obwodnic Warszawy, na który składa się zespół dróg ekspresowych o łącznej długości ok. 85 km.
  Grabia – rzeka w województwie łódzkim, na Nizinie Południowowielkopolskiej i Wzniesieniach Południowomazowieckich, prawy dopływ Widawki.
  Piotrków Trybunalski – miasto na prawach powiatu w centralnej Polsce, położone na zachodzie Równiny Piotrkowskiej. Drugie pod względem wielkości miasto w województwie łódzkim i 47. w Polsce. Był miastem królewskim.
  Droga ekspresowa S19 – planowana droga ekspresowa we wschodniej części kraju pomiędzy przejściem granicznym z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej a granicą ze Słowacją w Barwinku. Jej łączna długość jest szacowana na ok. 570 km. Większość odcinków drogi zaplanowana została jako jednojezdniowa w pierwszym etapie budowy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.091 sek.