• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Droga ekspresowa S8 - Polska  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Mota-Engil Central Europe S.A. – międzynarodowa firma budowlana wchodząca w skład Grupy Mota-Engil. Działa obecnie na terenie Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Obszary biznesowe, w jakich funkcjonuje firma to budownictwo drogowe, budownictwo mostowe, budownictwo ogólne, nieruchomości, usługi środowiskowe, kolej, koncesje, kopalnie i prace elektroenergetyczne. Główna siedziba firmy mieści się w Krakowie.Radzymin – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie wołomińskim, miasto położone ok. 10 km od Wołomina i ok. 17 km od granic Warszawy 25 km od jej centrum. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Radzymin. Miasto wchodzi w skład Aglomeracji warszawskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. warszawskiego.
  Przebieg drogi S8

  Droga ekspresowa S8, Trasa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920droga ekspresowa w Polsce docelowo przebiegająca od Kłodzka do Białegostoku, jest zasadniczą częścią drogi krajowej nr 8. Łączy aglomeracje: wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką. Trasa na odcinku Kłodzko – Ostrów Maz. stanowi polską część trasy E67, natomiast odcinek WarszawaOstrów Mazowiecka to polski odcinek trasy Via Baltica. Trasa S8 jest też częścią Ekspresowej Obwodnicy Warszawy (na odcinku w.Konotopa-w.Marki)

  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Konotopa – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Ożarów Mazowiecki, pomiędzy Warszawą, Piastowem i Pruszkowem.

  Droga jest w całości oddana do ruchu na odcinku WrocławBiałystok. Ukończenie odcinka Kłodzko – Wrocław planowane jest nie wcześniej niż w 2026 roku.

  Spis treści

 • 1 Patronat
 • 2 Historia przebiegu
 • 3 Istniejące odcinki
 • 3.1 Kobierzyce – Łódź (Południe)
 • 3.2 Piotrków Trybunalski (Zachód) – Radziejowice
 • 3.3 Radziejowice – Przeszkoda
 • 3.4 Przeszkoda – Paszków
 • 3.5 Paszków – Salomea (węzeł z Al. Jerozolimskimi)
 • 3.6 Warszawa węzeł Konotopa – Warszawa Modlińska*
 • 3.7 Marki – Wyszków
 • 3.8 Wyszków – Poręba
 • 3.9 Poręba – Ostrów Maz. (południe)
 • 3.10 Ostrów Mazowiecka – Białystok (węzeł Choroszcz, S19)
 • 4 Planowane odcinki
 • 4.1 Kłodzko – Wrocław
 • 5 Historia budowy
 • 5.1 Oddział GDDKiA we Wrocławiu
 • 5.2 Oddział GDDKiA w Poznaniu (realizowane przez GDDKiA w Opolu)
 • 5.3 Oddział GDDKiA w Łodzi
 • 5.4 Oddział GDDKiA w Warszawie
 • 5.5 Oddział GDDKiA w Białymstoku
 • 6 Inwestycje w latach 2007–2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • 7 Protesty i konflikty
 • 7.1 Konflikt dotyczący przebiegu drogi ekspresowej S8 przez województwo łódzkie
 • 7.2 Konflikt dotyczący obwodnicy Wieruszowa
 • 7.3 Konflikt w sprawie obwodnicy Augustowa
 • 8 Dalszy rozwój
 • 9 Varia
 • 10 Uwagi
 • 11 Przypisy
 • 12 Linki zewnętrzne
 • Patronat[ | edytuj kod]

  W lipcu 2020 roku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział nadanie patronatu drodze S8. Inicjatywę uczczenia stulecia Bitwy Warszawskiej zaproponowali samorządowcy z kilku gmin powiatu wołomińskiego, przez które przebiega S8 (Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka, Dąbrówka, Klembów, Kobyłka). W maju 2020 roku wójtowie i burmistrzowie tych gmin wystąpili do rad gminnych, do ministra obrony narodowej i do GDDKiA z wnioskiem o nadanie trasie nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920”. Do inicjatywy dołączyła wkrótce większość gmin położonych przy trasie S8 od Warszawy w kierunku Białegostoku. Uroczyste nadanie nowego imienia trasie i odsłonięcie głazu miało miejsce w sobotę 15 sierpnia 2020 roku. Służby GDDKiA ustawiły 90 tablic informujących o patronacie na całym odcinku drogi.

  Droga ekspresowa S12 – planowana polska droga ekspresowa Piotrków Tryb. – Dorohusk (granica z Ukrainą) o długości ok. 315 km. Końcowy odcinek trasy od Lublina do granicy z Ukrainą będzie fragmentem trasy europejskiej E373.Jeżewo Stare (Stare Jeżewo) – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Tykocin.

  Historia przebiegu[ | edytuj kod]

  Trasa pojawiła się po raz pierwszy w sieci autostrad i dróg ekspresowych na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 28 września 1993 roku – określono trasę jako:

 • droga ekspresowa Warszawa – Piotrków Trybunalski,
 • fragment drogi ekspresowej Warszawa – Białystok – Kuźnica (WILNO),
 • fragment drogi ekspresowej (Szypliszki) Augustów – Białystok – Lublin – Stalowa Wola.
 • W kolejnym rozporządzeniu, wydanym w 1996 roku, arteria jest wymieniona jako droga ekspresowa S8 Warszawa – Piotrków Trybunalski, S18 na odcinku Warszawa – Białystok oraz S61 na odcinku Augustów – Suwałki – Budzisko.

  Prokuratura – urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności. Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie przestępstw, pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy.Droga krajowa nr 14 – droga krajowa przebiegająca z Łowicza do Walichnów. Jej trasa wiedzie w całości przez województwo łódzkie i głównie w kierunku południowo-zachodnim. Fragment drogi stanowi jedną z ważniejszych tras przelotowych w Łodzi. Głównym zadaniem drogi nr 14 jest połączenie poszczególnych miast aglomeracji łódzkiej, a także połączenie ich z drogami do Warszawy (A2), Poznania (A2), Gdańska (A1) i Wrocławia (8).

  W rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 września 2001 r. określono przebieg drogi ekspresowej S8 jako: Wrocław wariant (Psie Pole) – Kępno – Wieruszów – Sieradz – Łódź oraz Warszawa – Ostrów Mazowiecka – Białystok – Augustów – Budzisko – granica państwa (kierunek Kowno). W rozporządzeniu tym fragment drogi przebiegający przez Wrocław może być wariantowo wybudowany i oznaczony jako autostrada A8, wówczas S8 zaczynałaby się od węzła na Psim Polu. Droga ma także przerwę na odcinku Łódź – Warszawa.

  Pabianice – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim. Drugie co do liczby mieszkańców miasto aglomeracji łódzkiej. Pabianice należą do Związku Miast Polskich. Pod względem liczby ludności są trzecim (po Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim) miastem w województwie łódzkim a 59. w Polsce. Pod względem powierzchni miasto znajduje się na 9. pozycji w województwie łódzkim a 150. w Polsce. Były miastem duchownym.Danuta Maria Hübner z domu Młynarska (ur. 8 kwietnia 1948 w Nisku) – polska ekonomistka i polityk, była minister ds. europejskich w rządzie Leszka Millera i była szefowa UKIE, pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej (ds. polityki regionalnej), posłanka do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

  W rozporządzeniu z 2004 roku autostrada A8 nie jest już wariantem, a jest określana jako autostradowa obwodnica Wrocławia na odcinku A4 – Psie Pole. Określono także przebieg między Łodzią a Warszawą, gdzie S8 ma przerwę na odcinku Łódź – Piotrków Trybunalski, biegnąc na tym odcinku autostradą A1, dalej biegnie poprzednim śladem.

  Adamowice – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, w gminie Mszczonów. Przez miejscowość przepływa rzeka Korabiewka.Droga krajowa nr 12 – droga krajowa klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego) biegnąca równoleżnikowo przez obszar Polski od granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku-Berdyszczach. Przebiega przez 6 województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Przecina drogę krajową nr 18 (docelowo autostradę A18) na węźle Królów i autostradę A1 na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego (wiaduktem, bez węzła). Wschodnie odcinki trasy są częścią trasy europejskiej E372 (od Kurowa do Piask) i E373 (od Lublina do granicy z Ukrainą). Całkowita długość drogi nr 12 wynosi 746 km (z uwzględnieniem odcinków oznaczonych jako S12).

  W 2009 roku zmieniając rozporządzenie z 2004 roku utworzono nową drogę ekspresową S61, która ma przejąć w Ostrowi Mazowieckiej ruch w kierunku Suwałk. Skrócono przebieg drogi S8 od strony północy do Choroszczy w pobliżu Białegostoku, gdzie ma łączyć się z S19.

  W 2019 roku wydłużono docelowy przebieg drogi w jej południowym odcinku do Kłodzka.

  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.Obwodnica Marek - planowany fragment drogi ekspresowej S8 ciągnący się od węzła w Markach koło warszawskiego centrum handlowego Targówek przez Zielonkę, Kobyłkę i Wołomin do Radzymina i obwodnicy tego miasta. Obwodnica ma omijać miasto Marki od wschodu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Choroszcz – miasto w woj. podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Choroszcz. Położone nad rzeką Horodnianką. Jest zaliczane do aglomeracji białostockiej. Według danych z 30 czerwca 2012 miasto liczyło 5716 mieszkańców.
  Twitter – darmowy serwis społecznościowy udostępniający usługę mikroblogowania umożliwiającą użytkownikom wysyłanie oraz odczytywanie tak zwanych tweetów. Tweet to krótka, nieprzekraczająca 140 znaków wiadomość tekstowa wyświetlana na stronie użytkownika oraz dostarczana pozostałym użytkownikom, którzy obserwują dany profil. Serwis umożliwia również tagowanie (znak # przed słowem stanowiącym treść wpisu czyni je tagiem) oraz odpowiadanie użytkownikom (@nazwa_użytkownika: odpowiedź). Użytkownicy mogą dodawać krótkie wiadomości do swojego profilu z poziomu strony głównej serwisu, wysyłając SMS-y lub korzystając z zewnętrznych aplikacji.
  Droga krajowa nr 8 – droga krajowa o długości 815 km prowadząca przez Polskę od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. Stanowi polski odcinek międzynarodowej trasy E67 oraz fragment trasy Via Baltica. Przebiega przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie. Jest najdłuższą drogą krajową w Polsce.
  Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, doktor nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Twórca i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 prezes Rady Ministrów. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.
  Obwodnica Łodzi – kompleks autostrad (A1, A2) oraz dróg ekspresowych (S8, S14) wokół Łodzi, które w całości utworzą obwodnicę tego miasta jak również miast i powiatów sąsiadujących z Łodzią czyli: Zgierza, Pabianic i Rzgowa.
  Ekspresowa obwodnica Warszawy (EOW) – pierścień planowanych obwodnic Warszawy, na który składa się zespół dróg ekspresowych o łącznej długości ok. 85 km.
  Grabia – rzeka w województwie łódzkim, na Nizinie Południowowielkopolskiej i Wzniesieniach Południowomazowieckich, prawy dopływ Widawki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.57 sek.