• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Droga ekspresowa S61 - Polska  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Ryga (łot. Rīga, niem. Riga, lit. Ryga, est. Riia, liw. Rīgõ, fin. Riika, jidysz ריגע, Rige, ros. Рига, Riga, ukr. Рига, Ryha) – stolica Łotwy, miasto położone nad rzeką Dźwiną w pobliżu jej ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej. Jest głównym ośrodkiem gospodarczo-przemysłowym, komunikacyjnym (port morski, lotniczy i węzeł kolejowy Ryga Centralna), kulturalnym i naukowym kraju. Posiada liczne zabytki, w tym jeszcze z czasów średniowiecza. Jest wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Stanowi jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej.Droga krajowa nr 8 – droga krajowa o długości 815 km prowadząca przez Polskę od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. Stanowi polski odcinek międzynarodowej trasy E67 oraz fragment trasy Via Baltica. Przebiega przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie. Jest najdłuższą drogą krajową w Polsce.

  Droga ekspresowa S61 – budowana droga ekspresowa z Ostrowi Mazowieckiej do Budziska (granica z Litwą). Na granicy połączy się z litewską A5 prowadzącą w kierunku Kowna i Rygi. Droga S61 będzie stanowić jedną z polskich części międzynarodowej trasy E67, Via Baltica i, we wschodniej części, Via Carpatia.

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie decyzja środowiskowa, DŚU) - decyzja wydawana dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Została ona wprowadzona ustawą z dnia 18 maja 2005 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowana ustawą z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.Ministerstwo Infrastruktury – polskie ministerstwo powstałe 19 października 2001 i istniejące w rządzie Leszka Millera i w rządach Marka Belki. Stanowisko Ministra Infrastruktury i Ministerstwo Infrastruktury zostało zniesione na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 31 października 2005. Obowiązki konstytucyjne i ustawowe ministerstwa przejął Minister Transportu i Budownictwa, a od 5 maja 2006 Minister Transportu, Minister Gospodarki Morskiej i Minister Budownictwa.

  Spis treści

 • 1 Istniejące odcinki
 • 1.1 Obwodnica Stawisk (jedna jezdnia)
 • 1.2 Obwodnica Szczuczyna
 • 1.3 Obwodnica Augustowa
 • 1.4 Obwodnica Suwałk
 • 2 Odcinki w budowie
 • 2.1 Ostrów Mazowiecka – Śniadowo
 • 2.2 Śniadowo – węzeł Łomża Południe
 • 2.3 węzeł Łomża Południe – węzeł Łomża Zachód
 • 2.4 węzeł Łomża Zachód – węzeł Kolno
 • 2.5 Kolno – Stawiski
 • 2.6 Stawiski – Szczuczyn
 • 2.7 Odc. Szczuczyn – Raczki
 • 2.8 Odcinek Budzisko – Suwałki
 • 3 Historia budowy
 • 3.1 Odcinek Budzisko – Suwałki
 • 3.2 Obwodnica Suwałk
 • 3.3 Obwodnica Augustowa
 • 3.4 Odcinek Raczki – Ełk
 • 3.5 Odcinek Ełk – Szczuczyn
 • 3.6 Obwodnica Szczuczyna
 • 3.7 Odcinek Szczuczyn – Stawiski
 • 3.8 Obwodnica Stawisk
 • 3.9 Odcinek Stawiski – Łomża
 • 3.10 Obwodnica Łomży
 • 3.11 Odcinek Ostrów Mazowiecka – Łomża
 • 4 Przypisy
 • 5 Linki zewnętrzne
 • Istniejące odcinki[ | edytuj kod]

  Obwodnica Stawisk (jedna jezdnia)[ | edytuj kod]

  Długość: 6,5 km; jedna jezdnia oddana do użytku 19 grudnia 2013 roku (nieoznakowana jako droga ekspresowa).

  Stawiski – miasto w woj. podlaskim, w powiecie kolneńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Stawiski. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. łomżyńskiego.Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.

  Obwodnica Szczuczyna[ | edytuj kod]

  Długość: 8km; jedna jezdnia oddana do użytku 13 listopada 2015 roku (nieoznakowana jako droga ekspresowa). Otwarcie drugiej jezdni nastąpiło 15 maja 2020 r.

  Obwodnica Augustowa[ | edytuj kod]

  Odcinek dwujezdniowy o długości 12,7 km. Obwodnicę Augustowa dopełnia jednojezdniowy odcinek drogi krajowej nr 8.

  Obwodnica Suwałk[ | edytuj kod]

  Długość 12,8 km; umowę podpisano 29 września 2015. Okres realizacji: 34 miesiące. Otwarcia obwodnicy Suwałk, wybudowanej w technologii betonowej, dokonano 13 kwietnia 2019.

  Via Carpatia (również Via Carpathia) – planowana międzynarodowa trasa relacji „północ-południe” łącząca Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji.Granica państwowa – powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich. Do określania granic często używa się charakterystycznych elementów geograficznych, jak na przykład rzeki, łańcuchy górskie lub wybrzeża morskie. Oznaczana jest specjalnymi znakami . Stopień rozwinięcia granicy państwa określa współczynnik rozwinięcia granicy.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Szczuczyn to miasto w woj. podlaskim, w powiecie grajewskim, położone 57 km na północ od Łomży. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Szczuczyn. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. łomżyńskiego.
  Suwałki (ros. Сувалки, niem. Suwalken, hebr. סובאלק, lit. Suvalkai, biał. Сувалкі) – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce w województwie podlaskim, położone nad rzeką Czarna Hańcza. Siedziba władz powiatu suwalskiego.
  Raczki – wieś (niegdyś miasto) w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim. Jest siedzibą gminy Raczki.
  Autostrada A5 (lit. Magistralinis kelias A5) - droga magistralna w ciągu drogi międzynarodowej E67, długości 97,06 km. Aktualnie jest drogą jednojezdniową ze skrzyżowaniami kolizyjnymi. Początkowy fragment trasy stanowi zachodnią obwodnicę Kowna.
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA – urząd administracji rządowej w Polsce powołany w resorcie Ministerstwa Infrastruktury (i później w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, następnie w Ministerstwie Transportu) jako urząd centralny do zarządzania drogami krajowymi i realizacji budżetu państwa w tym zakresie.
  Droga krajowa nr 58 – droga krajowa o długości ok. 149 km, leżąca na obszarze województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Trasa ta łączy Olsztynek z Szczuczynem.
  E67 – oznaczenie trasy europejskiej pośredniej północ-południe, łączącej Europę Środkową z Finlandią. Na odcinku od Helsinek do Warszawy nazywana jest Via Baltica.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.163 sek.