• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Droga ekspresowa S2 - Polska  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Wawer - dzielnica Warszawy położona w południowo-wschodniej części miasta nad prawym brzegiem Wisły. Dzielnica położona jest na obszarze Niżu Środkowopolskiego, znaczną jej część stanowią tereny zielone. Do 1951 roku miejscowość należała do gminy Wawer. Jest największą pod względem powierzchni dzielnicą Warszawy i drugą od końca (po Wilanowie) pod względem gęstości zaludnienia. Dzielnicę charakteryzuje niska zabudowa głównie willowa (Anin), brak dużych blokowisk i skupisk osiedli.Konotopa – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Ożarów Mazowiecki, pomiędzy Warszawą, Piastowem i Pruszkowem.
  Historia[ | edytuj kod]

  Odcinek Konotopa-Warszawa Lotnisko[ | edytuj kod]

  28 marca 2009 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę drogi ekspresowej S2 na odcinku Konotopa–Warszawa Lotnisko, bez węzła. Planowana długość odcinka wyniosła 10,4 km. Na zrealizowanie inwestycji zaplanowano 32 miesiące od dnia podpisania umowy. Przetarg ten został unieważniony.

  Autostrada — droga o ograniczonej dostępności, zaprojektowana i zbudowana w celu zapewnienia bezpiecznego, szybkiego, płynnego ruchu pojazdów.Obwodnica etapowa Warszawy (obwodnica etapowa centrum, OEC) – obwodowy układ komunikacyjny, który ma otaczać obszar zbliżony do granic byłej gminy Centrum. Obwodnica zmieni niekorzystny układ transportowy Warszawy i odciąży zakorkowane centrum miasta. Zrealizowano już część jej odcinków: Trasę Armii Krajowej, aleję Prymasa Tysiąclecia, rondo Zesłańców Syberyjskich i znaczną część Trasy Siekierkowskiej. Pozostałe odcinki są budowane od nowa bądź też modernizowane są stare arterie.

  9 lutego 2010 ogłoszono wyniki ponownego przetargu na odcinek łączący węzeł Konotopa (końcowy fragment zachodniej części autostrady A2) z węzłem Warszawa Lotnisko. Zwycięzcą przetargu zostało konsorcjum firm Bilfinger Berger, Mosty Łódź i Intercor z ofertą o wartości 908.050.715,86 zł. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na czerwiec 2010 roku. Prace miały skończyć się trzy miesiące po Euro 2012, jednakże w warunkach przetargu zapisano wymóg przejezdności drogi już w trakcie imprezy.

  Droga ekspresowa S8 – budowana polska droga ekspresowa przebiegająca od Wrocławia do Białegostoku. Łączy aglomeracje: wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką. Trasa na odcinku Wrocław – Ostrów Maz. stanowi polską część trasy E67, natomiast odcinek Warszawa – Ostrów Maz. to polski odcinek trasy Via Baltica.E30 – trasa europejska, wiodąca z irlandzkiego portu Cork do Omska w Rosji. Często uznawana jest za najważniejszy europejski szlak komunikacyjny na osi wschód - zachód; główna trasa dla dużych samochodów ciężarowych, wiozących zaopatrzenie z Europy Zachodniej do Rosji i Białorusi. Polski odcinek E30 stanowi (A2) ze Świecka do Kukuryków.

  31 lipca 2013 otwarte zostały jezdnie główne odcinka pomiędzy węzłem Konotopa a węzłem Al. Krakowska, jeszcze bez możliwości wjazdu i zjazdu w węzłach Al. Jerozolimskie (DW719) i Opacz (S8). Otwarcie tego odcinka drogi pozwoliło na znaczne odciążenie Obwodnicy Etapowej Warszawy, a w szczególności zatłoczonych odcinków Al. Prymasa TysiącleciaAl. Jerozolimskie – ul. Łopuszańska – Al. Krakowska, pomimo wydłużenia trasy nr 8 Wrocław – Białystok o ok. 4 km.

  Droga krajowa nr 8 – droga krajowa o długości 815 km prowadząca przez Polskę od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. Stanowi polski odcinek międzynarodowej trasy E67 oraz fragment trasy Via Baltica. Przebiega przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie. Jest najdłuższą drogą krajową w Polsce.Ekspresowa obwodnica Warszawy (EOW) – pierścień planowanych obwodnic Warszawy, na który składa się zespół dróg ekspresowych o łącznej długości ok. 85 km.

  6 września 2013 otwarty został odcinek od węzła al. Krakowska do węzła Warszawa Lotnisko. Otwarto także fragment drogi S79 łączący węzeł Warszawa Lotnisko z Lotniskiem Chopina i z ul. Marynarską.

  9 września 2013 r. w węźle Al. Jerozolimskie otwarto łącznicę umożliwiającą wjazd z DW719 od strony Pruszkowa w kierunku węzła Warszawa Al. Krakowska. 24 grudnia tego roku otwarto zjazd w kierunku przeciwnym. Równocześnie otwarto węzeł Opacz (S8) oraz węzeł Salomea w ciągu drogi ekspresowej S8 i drogi wojewódzkiej 719, co umożliwiło pełne skomunikowanie Alej Jerozolimskich (S8 i DW719) z Południową Obwodnicą Warszawy. Chociaż budowa węzła Opacz została skończona, do czasu otwarcia odcinka Trasy Salomea-Wolica łączącego węzły Opacz i Warszawa Janki w dniu 17 lipca 2015 roku czynne były jedynie wjazdy i zjazdy od/do węzłów Salomea i Łopuszańska.

  Bilfinger (FWB: GBF) – działające w skali międzynarodowej przedsiębiorstwo budowlano-usługowe z siedzibą w Mannheim w Niemczech. Formą prawną przedsiębiorstwa jest spółka europejska. Firma jest notowana na giełdzie frankfurckiej.Ursynów – dzielnica Warszawy położona w lewobrzeżnej części miasta. Od południa graniczy z gminami Piaseczno, Konstancin-Jeziorna i Lesznowola.

  Odcinek Warszawa Lotnisko-Puławska[ | edytuj kod]

  10 sierpnia 2009 r. GDDKiA podpisała z konsorcjum Teerag-Asdag Polska Sp. z o.o./Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o. umowę na budowę drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Puławska (3,9 km liczone z drogami węzła Warszawa Lotnisko) oraz łącznika do węzła Marynarska, czyli drogi ekspresowej S79 (4,3 km). Prace budowlane rozpoczęto 16 września 2009. Odcinek ten został otwarty dla ruchu 18 września 2013 roku. Koszt budowy tego fragmentu trasy S2 wraz z trasą S79 został zaplanowany na 1,123 mld zł.

  Droga krajowa nr 2 – droga krajowa będąca polską częścią międzynarodowego szlaku komunikacyjnego E30 z Cork (Irlandia) do Omska (Rosja). Przebiega przez pięć województw: lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Jest to droga przebiegająca równoleżnikowo.Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.

  Odcinek Warszawa Wilanów - Lubelska[ | edytuj kod]

  15 kilometrów drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska, z nowym mostem na Wiśle-most Południowy,węzeł Lubelska stanowiący połączenie autostrady A2 oraz dróg ekspresowych S2 i S17. Oddane odcinki ułatwią przemieszczanie się pomiędzy Wilanowem i Wawrem, a także połączenie stolicy z Siedlcami i Lublinem. Odcinek ten został otwarty dla ruchu 22 grudnia 2020 roku. Obowiązuje na nim ograniczenie prędkości do 100 km/h.

  Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce stanowią część sieci dróg krajowych. Klasy autostrady i drogi ekspresowej przeznaczone są dla najważniejszych dróg krajowych obsługujących ważne relacje międzyregionalne i międzynarodowe. Obecnie (3 listopada 2013) oddanych do użytku jest 1426 km autostrad oraz 1243,05 km dróg ekspresowych.Droga rowerowa (także: droga dla rowerów, ścieżka rowerowa, trasa rowerowa) — wydzielony pas terenu (ciąg komunikacyjny) przeznaczony dla ruchu rowerowego. Według prawa o ruchu drogowym droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W praktyce spotykamy dwa typy dróg rowerowych:

  Odcinki w budowie[ | edytuj kod]

  Odcinek Puławska-Warszawa Wilanów[ | edytuj kod]

  Budowa nowej drogi w pobliżu ul. Patriotów (marzec 2019)
  Budowa estakady mostu Południowego (maj 2020)

  Ostatni odcinek obwodnicy będzie przebiegał tunelem pod Ursynowem, a następnie przez Wilanów, nowym mostem przez Wisłę i leśnymi terenami Wawra, do węzła Lubelska z drogą ekspresową S17. Długość odcinka będzie wynosiła 18,6 km.

  Most Południowy w Warszawie - określenie stosowane wobec mostu mającego stanowić fragment ekspresowej obwodnicy Warszawy między Wilanowem a Wawrem.Kilometr na godzinę – powszechnie stosowana jednostka szybkości lub wartości prędkości, oznaczana km/h. W języku angielskim używane są również oznaczenia kph oraz kmph (przez analogię do mph). Obiekt poruszający się z prędkością 1 km/h w ciągu 1 godziny przebędzie drogę 1 kilometra.

  29 kwietnia 2011 roku została wydana decyzja środowiskowa dla tego odcinka. W lipcu 2013 roku rozpoczęto odwierty, będące częścią prac geologicznych przed rozpoczęciem budowy. We wrześniu zapowiedziano ogłoszenie przetargu na budowę trasy na grudzień 2013, a rozpoczęcie budowy w połowie 2015. W styczniu 2015 roku GDDKiA podała informację o złożonych ofertach kolejno na budowę odcinków B (6,45 km od w. Przyczółkowa do w. Wał Miedzeszyński wraz z mostem przez Wisłę), C (7,45 km od w. Wał Miedzeszyński do w. Lubelska z budową estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym) i A (ok. 4,6 km z tunelem pod Ursynowem).

  Lotnisko Chopina w Warszawie (ang.: Warsaw Chopin Airport, kod IATA: WAW, kod ICAO: EPWA) – największy w Polsce port lotniczy. Znajduje się on w warszawskiej dzielnicy Włochy (osiedle Okęcie). Lotnisko położone jest w odległości około 8 km na południowy zachód od centrum Warszawy. Port lotniczy zajmuje powierzchnię ponad 500 ha.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA – urząd administracji rządowej w Polsce powołany w resorcie Ministerstwa Infrastruktury (i później w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, następnie w Ministerstwie Transportu) jako urząd centralny do zarządzania drogami krajowymi i realizacji budżetu państwa w tym zakresie.

  11 grudnia 2015 roku podpisano umowy na projekt i budowę oraz na nadzór nad inwestycją polegającą na budowie ostatniego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska. Na czas realizacji zadania Wykonawcy mają 41 miesięcy (bez okresów zimowych), co oznacza, że umowny termin zakończenia inwestycji przypadnie na sierpień 2020 roku.

  Samochód ciężarowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków, ciągnięcia naczepy, przyczep (nie będący ciągnikiem rolniczym) lub do przewozu ludzi (a niebędący autobusem), o masie dopuszczalnej całkowitej powyżej 3500 kg.Droga wojewódzka nr 719 – droga wojewódzka w województwie mazowieckim o długości 68 km. Na terenie Warszawy zarządza nią Zarząd Dróg Miejskich, a poza Warszawą - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Rozpoczyna się na warszawskiej Pradze, odchodząc od ul. Targowej, a kończy niedaleko miejscowości Kamion w gminie Puszcza Mariańska, gdzie dochodzi do drogi krajowej nr 70. Przebiega przez Warszawę oraz powiaty: pruszkowski, grodziski i żyrardowski. Na odcinku Warszawa - Pruszków droga jest dwujezdniowa.

  Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla odcinka wydano w 2017 roku. Zezwolenie dla odcinka od w. Puławska (bez węzła) do w. Przyczółkowa (bez węzła) wydano 28 grudnia, od w. Przyczółkowa (z węzłem) do mostu Południowego – 3 października, most Południowy – 25 maja, od mostu Południowego do w. Wał Miedzeszyński (z węzłem) – 17 lipca, zaś od w. Wał Miedzeszyński (bez węzła) do w. Lubelska (bez węzła) – 26 września.

  Autostrada A2, Autostrada Wolności – polska autostrada częściowo płatna, przebiegająca równoleżnikowo przez centralne obszary kraju. Stanowi fragment drogi międzynarodowej E30.Wilanów (łac. Villa Nova) – dzielnica Warszawy położona w południowej części miasta, wzdłuż zachodniego brzegu Wisły. Południowa granica Wilanowa stanowi granicę Warszawy. Do 1951 roku miejscowość była siedzibą wiejskiej gminy Wilanów, którą przyłączono do Warszawy. W latach 1994-2002 Wilanów, będąc równocześnie częścią stolicy, ponownie był samodzielną gminą.

  Wzdłuż całej inwestycji ma powstać również droga dla rowerów.

  Ograniczenia dla ruchu ciężkiego[ | edytuj kod]

  Obwodnica objęta jest ograniczeniami dla ruchu ciężkiego:

 • między węzłami Puławska i Warszawa Lotnisko obowiązuje całodobowo zakaz wjazdu dla pojazdów ciężarowych o masie powyżej 16 ton
 • na odcinku od węzła Aleja Krakowska (część węzła zespolonego Opacz) do węzła Warszawa Lotnisko obowiązuje zakaz wjazdu dla pojazdów ciężarowych o masie powyżej 16 ton, z wyłączeniem posiadaczy identyfikatora C-16 wydawanego przez prezydenta Warszawy oraz dojazdu do Terminala Cargo portu lotniczego na Okęciu (dostępnego przez trasę S79)
 • do czasu zakończenia budowy brakującego fragmentu trasy, na odcinku Warszawa Wilanów – Lubelska obowiązuje zakaz wjazdu dla pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony.
 • Trasa Salomea-Wolica (czasami Obwodnica Raszyna) – projektowana droga o parametrach drogi ekspresowej łącząca warszawskie Aleje Jerozolimskie z drogami wylotowymi w kierunku Wrocławia i Katowic oraz Grójca. Odcinek ten będzie stanowił przedłużenie projektowanej drogi miejskiej o roboczej nazwie Nowolazurowa, która miałaby docelowo za zadanie połączyć Trasę Mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie (Północnego) z omawianą drogą Salomea-Wolica.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ulica Marynarska – długa na niemal 1100 metrów ulica położona w warszawskiej dzielnicy Mokotów, na terenie Służewca. Jest częścią drogi krajowej nr 7 i Obwodnicy Etapowej Warszawy oraz główną arterią Służewca. Wzdłuż ulicy biegną tory tramwajowe – do pętli Służewiec. Ulica rozpoczyna się od Ronda Unii Europejskiej, a kończy się na wiadukcie kolejowym, pod którym biegnie linia kolejowa nr 8 Warszawa-Kraków (tzw. linia radomska). Za wiaduktem ul. Marynarska zmienia nazwę na ul. Sasanki.
  Tunel drogi ekspresowej S2 w Warszawie – budowany tunel drogowy w ciągu południowej obwodnicy Warszawy na terenie dzielnicy Ursynów. Budowa tunelu prowadzona jest m.in. pod linią warszawskiego metra. Tunel ma zostać udostępniony w 2020 roku – w momencie oddania będzie najdłuższym tunelem drogowym w Polsce.
  Aleja Krakowska – najważniejsza droga wylotowa prowadząca z Warszawy w kierunku Krakowa, Katowic i Wrocławia. Główna arteria dzielnicy Włochy, przedłużenie ul. Grójeckiej, fragment drogi krajowej nr 7, drogi krajowej nr 8, trasy europejskiej E67, i trasy europejskiej E77. Prowadzi od wiaduktu nad torami kolejowymi linii Warszawa-Kraków i stacją PKP Rakowiec do skrzyżowania z ul. Na Skraju – granicą Warszawy i Raszyna. Dalej posiada tę samą nazwę.
  Droga ekspresowa S17 – budowana droga ekspresowa Warszawa – Hrebenne (granica z Ukrainą) w ciągu trasy europejskiej E372. Połączy aglomerację warszawską z Lubelszczyzną i poprowadzi dalej w kierunku Lwowa. Pomiędzy Kurowem a Piaskami odcinek wspólny z drogą ekspresową S12 tworzący główną oś transportową w województwie lubelskim. Na początkowym odcinku (od S8 do A2) droga ma stanowić wschodnią obwodnicę Warszawy (WOW), część ekspresowej obwodnicy Warszawy.
  Prezydent miasta stołecznego Warszawy – najwyższy organ wykonawczy miasta stołecznego Warszawy. Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu miasta, zwierzchnikiem kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, a także służb, inspekcji i straży m.st. Warszawy. Urząd ten powstał 16 kwietnia 1792 roku, a jego powstanie wiązało się z wprowadzeniem 18 kwietnia 1791 Prawa o miastach, które scalało wszystkie otaczające Warszawę jurydyki w jedno miasto, choć już wcześniej istniały urzędy prezydenta Starej Warszawy i prezydenta Nowej Warszawy, jednak były to nazwy jedynie zarządców jurydyk – Starej i Nowej Warszawy.
  Aleja Prymasa Tysiąclecia – trasa szybkiego ruchu na osi północ-południe przebiegająca w zachodniej części Warszawy.
  Aleje Jerozolimskie – jedna z głównych i najdłuższych ulic Warszawy, biegnąca od mostu Poniatowskiego do południowo-zachodnich granic miasta, i dalej m.in. przez Pruszków. Od ronda Zesłańców Syberyjskich do ulicy Łopuszańskiej są częścią Obwodnicy Etapowej Warszawy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.