• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Droga ekspresowa S1 - Polska  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Mysłowice Kosztowy – stacja kolejowa w Mysłowicach, w dzielnicy Kosztowy, w województwie śląskim, w Polsce. Jest to stacja węzłowa, znajdują się na niej 2 perony z 2 krawędziami. Zatrzymują się tutaj tylko pociągi osobowe. Stacja składa się z 3 posterunków zapowiadawczych. Rejon "MKsA", położony od strony Imielina, stanowi posterunek odgałęźny. Rozpoczyna się tutaj dwutorowa łącznica w kierunku posterunku "MKsC". Ruch prowadzony jest przez jedną nastawnię, która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Drugim rejonem jest "MKsB", w którym znajduje się część pasażerska - 2 perony jednokrawędziowe, zlokalizowane przed głowicą rozjazdową. Dociera tutaj jednotorowa linia, biegnąc z Tychów przez rejon "MKsC". Rejon ten to "właściwa" stacja, gdyż tylko tutaj istnieją tory dodatkowe (4) oraz 1 tor boczny. Ruch prowadzą dwie nastawnie: "MKsB" oraz "MKsB1", które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Trzecim i ostatnim jest rejon "MKsC", na którym zbiegają się szlaki z dwóch poprzednich rejonów oraz rozpoczyna łącznica do Kopalni "Wesoła". Znajduje się tutaj posterunek odgałęźny, na którym ruch pociągów prowadzi nastawnia "MKsC", wyposażona w urządzenia kluczowe - dawna nastawnia przekaźnikowa spłonęła w czasie pożaru lasu. Z nastawni obsługuje się też rogatki na przejeździe. Pamiątką po funkcjonującym niegdyś ruchu pasażerskim oraz służbowym są zachowane fragmenty peronów - w rejonie "MKsC" oraz na łącznicy "MKsA" - "MKsC".Droga ekspresowa S69 – połączenie drogowe Bielsko-Biała (S1) – Żywiec – Zwardoń/Myto-Skalité (granica państwa ze Słowacją) – o łącznej długości ok. 48 km w całości na obszarze województwa śląskiego. Jako przedłużenie S69 na terenie Słowacji ustalono słowacką autostradę D3 w kierunku Bratysławy. Zarówno droga ekspresowa S69, jak i autostrada D3 są częścią Europejskiego Korytarza Transportowego nr VI.

  Droga ekspresowa S1 – budowana polska droga ekspresowa o docelowej długości łącznej ok. 142 km, położona na obszarze województwa śląskiego. Zgodnie z planami łączy Pyrzowice (A1) z granicą ze Słowacją w Zwardoniu oraz ze słowacką autostradą D3. Część trasy stanowi wschodnia obwodnica GOP.

  Tunel Emilia – tunel drogowy pod Sobczakową Grapą w ciągu drogi ekspresowej S69, znajdujący się pomiędzy węzłami Laliki i Laliki II w gminie Milówka w województwie śląskim.E75 – oznaczenie trasy europejskiej bezpośredniej północ-południe, biegnącej z Vardø w Norwegii przez Finlandię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do miejscowości Sitía na Krecie w Grecji.

  Wcześniejsze oznaczenia[ | edytuj kod]

  Z dniem 4 sierpnia 2016 r. odcinek drogi ekspresowej Bielsko-BiałaCieszyn uprzednio oznaczony jako S1 został oznaczony jako droga ekspresowa S52, a dotychczasowy odcinek drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała – Zwardoń stał się z tym dniem drogą ekspresową S1.

  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.Północno-wschodnia obwodnica Bielska-Białej – obwodnica biegnąca przez wschodnie i północno-wschodnie dzielnice Bielska-Białej – Komorowice, Hałcnów, Lipnik, Złote Łany, Straconkę i Mikuszowice. Stanowi część drogi ekspresowej S1 łączącej konurbację górnośląską z Bielskiem-Białą i Cieszynem (odcinek od węzła "Komorowice" do węzła "Suchy Potok") oraz drogi ekspresowej S69 łączącej Bielsko-Białą z Żywcem i Zwardoniem (odcinek od węzła Suchy Potok do węzła "Mikuszowice"). W przyszłości będzie miała także połączenie z planowaną Beskidzką Drogą Integracyjną z Bielska-Białej do Krakowa.

  Istniejące odcinki[ | edytuj kod]

  Obecnie status drogi ekspresowej posiadają następujące odcinki:

  | edytuj kod]

  Długość łączna: 48,5 km. Składa się on z następujących odcinków:

 • węzeł Pyrzowice – węzeł Pyrzowice-Lotnisko (1,9 km), oddany do użytku 1 czerwca 2012
 • LotniskoPodwarpie (9,7 km, jednojezdniowy, oddany do użytku 20 listopada 2006)
 • węzeł Podwarpie – 1,5 km,
 • Dąbrowa GórniczaMysłowice Kosztowy – Tychy (35,4 km, z lat 1978–1983, Wschodnia obwodnica GOP, z czego 30,2 km pokrywa się z docelowym przebiegiem S1)
 • Obwodnica | edytuj kod]

  Długość: 2,8 km. Odcinek Bielsko-Biała Suchy Potok (bez węzła) – Bielsko-Biała Komorowice. Otwarty w całości 28 października 2011, do 4 sierpnia 2016 (pierwotnie planowano, że do czasu wybudowania S1 Mysłowice-Kosztowy – Bielsko-Biała) oznakowany jako S69

  Brzeszcze (wil. Brejskia) – miasto w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Brzeszcze. Brzeszcze zostały założone prawdopodobnie w XV wieku przez osadników flamandzkich. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego.Miedźna (niem. Miedzna) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, w gminie Miedźna. Miejscowość jest siedzibą gminy Miedźna.

  | edytuj kod]

  Długość łączna: 11,9 km. Składa się z odcinków:

 • węzeł Komorowice – węzeł Rosta (2,8 km), oddany do użytku 19 sierpnia 2011
 • węzeł Rosta – węzeł Mikuszowice (9,1 km), oddany do użytku 28 października 2011
 • Bielsko-Biała w. „Mikuszowice” – Żywiec[ | edytuj kod]

  Długość łączna: 15,6 km. W tym odcinku „zawarty” jest węzeł „Wilkowice”. Składa się z odcinków:

  19 sierpnia jest 231. (w latach przestępnych 232.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 134 dni. Podwarpie – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, w gminie Siewierz. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa katowickiego.
 • Bielsko-Biała (węzeł „Mikuszowice”) – węzeł „Buczkowice” (wraz z węzłem „Wilkowice”), długość: 6,1 km; odcinek oddano do użytku 6 listopada 2014.
 • węzeł „Buczkowice” – Żywiec (9,5 km), oddany do użytku 24 lipca 2015
 • | edytuj kod]

  Długość łączna: 7,7 km. Oddanie do ruchu nastąpiło w styczniu 2007 roku. Składa się z odcinków:

  Mała Barania lub Białożycki Groń (659 m n.p.m.) – wzgórze w Paśmie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Leży między Sołą na wschodzie, Kameszniczanką na południu a Bystrą Kamesznicką na zachodzie. Orograficznie jest zakończeniem grzbietu odchodzącego na południe od szczytu Glinnego, lecz geologicznie stanowi przedłużenie grzbietu Szarego, będąc – tak jak i on – zbudowanym z gruboławicowych piaskowców krośnieńskich zaliczanych do tzw. łuski przedmagurskiej. Rozległe, pokryte polami i pastwiskami, stanowi dominantę leżących u jej podnóży Milówki i Ciśca.Komorowice (niem. Batzdorf) – wysunięta najbardziej na północ część Bielska-Białej, położona w dolinie rzeki Białej.
 • Żywiec – Browar (dł. 2,8 km)
 • Browar – Przybędza (dł. 4,9 km.)
 • W skład trasy wchodzi 1,5 km drogi dojazdowej łączącej węzeł „Żywiec” z mostem na Sole w Żywcu (otwarty 8 stycznia 2007).

  | edytuj kod]

  Długość łączna: 10,8 km. Trasa składa się z odcinków:

 • MilówkaSzare. Długość: 2,9 km. Odcinek jednojezdniowy. Wraz z odcinkiem oddano 1,8 km zmodernizowanej drogi dojazdowej łączącej byłą S69 (obecnie S1) z centrum Milówki. Odcinek otwarto 8 stycznia 2007.
 • Szare-Laliki. Długość: 4,7 km. Odcinek jednojezdniowy. podpisanie umowy: październik 2007. W ramach projektu powstał Tunel Emilia, pierwszy w Polsce tunel drogowy zbudowany poza miastem, posiadający dwie równoległe nawy (jedna z nich o przeznaczeniu technicznym i ewakuacyjnym). Powstały także budynki sterowania tunelem, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, wodociągi do domów zagrożonych brakiem wody oraz kanalizacja i urządzenia oczyszczające. Otwarcie: 5 marca 2010.
 • LalikiZwardoń. Długość: 1,8 km. Odcinek jednojezdniowy. Podpsanie umowy: czerwiec 2007. Odcinek oddany do użytku 28 grudnia 2008 roku.
 • ZwardońZwardoń/Myto–Skalité. Długość: 1,4 km (droga dwujezdniowa). Zakończenie robót: grudzień 2004.
 • Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.Cieszyn (czes. Těšín, niem. Teschen, łac. Tessin) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, którego władz jest siedzibą. Leży na Pogórzu Śląskim, nad Olzą. Współczesne administracyjne pojęcie „miasto Cieszyn” odnosi się do prawobrzeżnej części, stanowiącego pod względem przestrzennym i społecznym jedną całość, ośrodka miejskiego, którego część lewobrzeżna należy do Czech i nosi oficjalną nazwę „Czeski Cieszyn”.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce stanowią część sieci dróg krajowych. Klasy autostrady i drogi ekspresowej przeznaczone są dla najważniejszych dróg krajowych obsługujących ważne relacje międzyregionalne i międzynarodowe. Obecnie (3 listopada 2013) oddanych do użytku jest 1426 km autostrad oraz 1243,05 km dróg ekspresowych.
  Hołdunów (niem. Anhalt) – dawna wieś, obecnie część miasta (dzielnica) Lędziny w województwie śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim.
  Jezdnia – część drogi kołowej przeznaczonej dla ruchu pojazdów. Może składać się z jednego lub kilku pasów ruchu. Częścią jezdni nie są wydzielone torowiska.
  Wschodnia obwodnica GOP – obwodnica biegnąca wschodnią częścią Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) w województwie śląskim. Została zbudowana w latach 1978-1983. Jest częścią trasy europejskiej E75, drogi krajowej nr 1, drogi ekspresowej S1, gierkówki oraz częściowo trasy europejskiej E462. Biegnie od Podwarpia przez miejscowości Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Imielin, Lędziny i teren powiatu grodzkiego Katowice do Tychów.
  Soła – rzeka w południowej Polsce. Przepływa kolejno przez: Kotlinę Żywiecką, Beskid Mały i Pogórze Śląskie i jest pierwszym dużym prawobrzeżnym dopływem Wisły. Długość 88,9 km, powierzchnia dorzecza 1,4 tys. km². Średni przepływ 18,8 m³ na sekundę, przepływ minimalny 1 m³/s, przepływ maksymalny zarejestrowany w 1958 roku w Tresnej 1382 m³/s. Potencjał powodziowy Soły jest bardzo poważny i zajmuje ona drugie miejsce po Dunajcu wśród karpackich dopływów Wisły.
  Konzentrationslager Auschwitz, KL Auschwitz (Stammlager), w tym KL Birkenau (Auschwitz II) i KL Monowitz (Auschwitz III) – zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, w tym obozu zagłady na terenie Oświęcimia i pobliskich miejscowości, istniejący w latach 1940-1945, symbol Holocaustu. Jedyny obóz koncentracyjny, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, figuruje tam pod oficjalną nazwą Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945).
  Droga krajowa nr 52 (DK52) – droga krajowa o długości ok. 74 km, leżąca na obszarze województw śląskiego i małopolskiego. Trasa ta łączy Bielsko-Białą z Głogoczowem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.