• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Droga ekspresowa S11 - Polska  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Powiat ostrowski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ostrów Wielkopolski.

  Droga ekspresowa S11 – budowana polska droga ekspresowa KołobrzegPyrzowice/Piekary Śląskie o projektowanej łącznej długości ok. 550 km. Prowadzi w większości śladem obecnej drogi nr 11 przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie. W rządowych planach przewidziana do realizacji jako droga w całości dwujezdniowa.

  Południowa obwodnica Poznania – fragment autostrady A2, który stanowi południową obwodnicę miasta Poznania. Rozpoczyna się na węźle Poznań Zachód (d. Głuchowo), gdzie łączy się z planowaną drogą ekspresową S5 oraz istniejącą S11 (która jest zachodnią obwodnicą Poznania), a kończy na węźle Poznań Wschód (d. Nagradowice), gdzie łączy się z drogą ekspresową S5, która tworzy wschodnią obwodnicę Poznania. Odcinek południowej obwodnicy między węzłami Poznań Komorniki (d. Komorniki) a Poznań Krzesiny (d. Krzesiny) jest czynny dla ruchu od 2003. Węzeł Poznań Zachód razem z odcinkiem drogi ekspresowej S11 stanowiącym zachodnią obwodnicę Poznania został uruchomiony w dniu 4 czerwca 2012. Węzeł Poznań Wschód został uruchomiony także 4 czerwca 2012 razem z odcinkiem drogi ekspresowej S5.Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)

  Docelowo S11 ma łączyć kurorty środkowego wybrzeża Bałtyku przez Koszalin, Piłę, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Lubliniec, Bytom i Górnośląski Okręg Przemysłowy.

  Na odcinku Kołobrzeg – Koszalin ma wspólny przebieg z drogą ekspresową S6 i trasą europejską E28.

  Przebieg drogi[ | edytuj kod]

  | edytuj kod]

  Choć przyjmuje się za początek drogi Koszalin, to droga będzie miała swój początek w pobliżu podkoszalińskich Starych Bielic, na skrzyżowaniu z drogą ekspresową nr 6 (węzeł Bielice). Odcinek od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód (skrzyżowanie z DK6) budowany był od roku 2016 wraz z S6 jako część zadania pn. obwodnica Koszalina i Sianowa. Został otwarty 10 października 2019.

  Piła (niem. Schneidemühl) – miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu pilskiego. Położone na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego, nad Gwdą, około 11 km powyżej jej ujścia do Noteci. Liczy 74 763 mieszkańców, co daje jej 51. pozycję w kraju i 4. w województwie.Tarnowskie Góry (śl. Tarnowský Góry, niem. Tarnowitz, czes.: Tarnovské Hory, Tarnovice, łac. Montes Tarnovicenses) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, siedziba powiatu tarnogórskiego, na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), historycznie na Górnym Śląsku. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego.
  Koszalin-Szczecinek

  W październiku 2011 wydano decyzję środowiskową na odcinek S11 od węzła Bielice (S6, 0 km) do początku obwodnicy Szczecinka, wybrano wariant VI tzw. społeczny. Zaplanowano powstanie węzłów: Koszalin Zachód (DK6, 1,5 km), Niedalino (DW167, 16,2 km), Grzybnica (36,3 km), Głodowa (DW169, 38,2 km), Bobolice (DK25, 43,9 km), Wierzchowo (54,4 km).

  Kórnik – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, nad Jeziorem Kórnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kórnik. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. poznańskiego. Położone 20 km na południowy wschód od Poznania przy drodze krajowej nr 11.Hanusek (niem. Hannussek) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Tworóg.

  W styczniu 2018 odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji dla drogi ekspresowej S11 na odcinku od w. Bobolice (bez węzła) do w. Szczecinek Północ (z węzłem) o długości 24,5 km. Przetarg wygrał Transprojekt Gdański, z którym 19 marca 2018 podpisano umowę. Dokumentacja projektowa wraz z projektami budowlanymi i wykonawczymi miała powstać w ciągu 14 miesięcy.

  Twitter – darmowy serwis społecznościowy udostępniający usługę mikroblogowania umożliwiającą użytkownikom wysyłanie oraz odczytywanie tak zwanych tweetów. Tweet to krótka, nieprzekraczająca 140 znaków wiadomość tekstowa wyświetlana na stronie użytkownika oraz dostarczana pozostałym użytkownikom, którzy obserwują dany profil. Serwis umożliwia również tagowanie (znak # przed słowem stanowiącym treść wpisu czyni je tagiem) oraz odpowiadanie użytkownikom (@nazwa_użytkownika: odpowiedź). Użytkownicy mogą dodawać krótkie wiadomości do swojego profilu z poziomu strony głównej serwisu, wysyłając SMS-y lub korzystając z zewnętrznych aplikacji.Franklinów – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski, przy północnej granicy Ostrowa, przy drodze krajowej nr 11 Poznań-Bytom i linii kolejowej Poznań-Ostrów (posterunek odgałęźny Franklinów).

  | edytuj kod]

  Obwodnica Szczecinka – 12km

  Przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szczecinka został ogłoszony w sierpniu 2014. Umowę na ten odcinek podpisano 13 listopada 2015 roku. Inwestycję realizowało konsorcjum firm Eurovia Polska – Warbud. Wartość podpisanego kontraktu opiewa na 322 817 734,32 złotych. Realizacja zadania potrwać ma 34 miesiące, w tym 15 miesięcy jest przewidziane na prace projektowe. Budowa drogi ma zostać ukończona w kwietniu 2019. 15 marca 2017 Wojewoda zachodniopomorski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej obwodnicy miasta Szczecinek, co formalnie oznacza rozpoczęcie budowy obwodnicy. Obwodnica Szczecinka jako droga ekspresowa omija Szczecinek od strony wschodniej i wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy w ciągu drogi krajowej nr 11. Zaczyna się bezpośrednio za skrzyżowaniem do miejscowości Skotniki w granicach miasta Szczecinka (53°45′25,14″N 16°39′01,68″E/53,756983 16,650467). Końcowy fragment obwodnicy znajduje się nieco na południe od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku miejscowości Turowo (53°39′55,96″N 16°43′43,02″E/53,665544 16,728617). Nowy odcinek drogi ekspresowej w przeważającej części przebiega wzdłuż istniejącej linii kolejowej Koszalin – Szczecinek po jej wschodniej stronie. Włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 11 od północy jest w ul. Koszalińską (RONDO) natomiast od południa w ul. Pilską (RONDO). W ciągu obwodnicy Szczecinka znajdują się 2 węzły – SZCZECINEK ŚRÓDMIEŚCIE i SZCZECINEK WSCHÓD. Oddana do użytku 7 listopada 2019 r.

  Bytom (łac. Bitom, Bithom, niem. Beuthen, śl-niem. Beuthn, śląs. Bytůń) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum konurbacji górnośląskiej.Zakrzewo – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Dopiewo, położona ok. 5 km na zachód od granic Poznania, tuż za zachodnią autostradową obwodnicą miasta (dojazd z Dąbrowy - trzy wiadukty nad autostradą lub z Skórzewa przez Dąbrówkę - jeden wiadukt).

  | edytuj kod]

  Obwodnica Piły i Ujścia – 23 km

  Planowana droga ekspresowa omijająca od strony wschodniej miasto Piłę i Ujście. W ciągu obwodnicy planuje się stworzenie czterech węzłów: Piła – Podlasie, Piła – Przemysłowa, Motylewo i Chrustowo. Od węzła Piła – Podlasie będzie przebiegać wspólnie z S10.

  Strzybnica (niem. Friedrichshütte) – dawne osiedle i miasto w Polsce, obecnie dzielnica Tarnowskich Gór położona w północno-zachodniej części miasta. Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.

  Harmonogram inwestycji w planowana jest następująco:

 • kwiecień 2020 r. – podpisanie umowy z nowym Wykonawcą na wykonanie ROŚ i aktualizację STEŚ;
 • IV kw. 2021 r. – wybór wariantu preferowanego do DŚU – przyjęcie STEŚ przez KOPI;
 • I kw. 2022 r. – złożenie wniosku o DŚU;
 • III kw. 2022 r. – uzyskanie DŚU (wybór wariantu do realizacji);
 • III kw. 2023 r. – zakończenie etapu KP –zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI.
 • | edytuj kod]

  Zachodnia obwodnica Poznania

  Przebieg od węzła Poznań Północ (d. Suchy Las / Złotkowo) do węzła Poznań Zachód (d. Głuchowo). Odcinki, wchodzące w skład zachodniej obwodnicy Poznania:

  Lobbing (z jęz. frankońskiego laubja i łac. lobium, lobia - krużganek, pasaż). Słowo lobby oznacza w jęz. ang. salę recepcyjną w hotelu lub parlamencie, stąd lobbying to dosłownie: "działalność wykonywana w lobby". Z czasem określenie to przylgnęło do praktyki kontaktowania się z decydentami politycznymi, szczególnie w lobby angielskiej Izby Gmin lub amerykańskiego Kongresu. Powszechnie lobbingiem nazywa się wywieranie wpływu przez zawodowych rzeczników interesów (lobbistów, lobbystów) na władze publiczne. Określeniem analogicznym do "lobbingu" i popularnym w Polsce w I poł. XX w. było "antyszambrowanie" (od antichambre: przedpokój). Każda dziedzina nauki inaczej postrzega zjawisko lobbingu, stąd wiele często odmiennych definicji.Lubliniec (śl. Lublynec, łac. Lobin, niem. Lublinitz, Loben. pol. hist. Lublin Śląski) – miasto w województwie śląskim, siedziba powiatu lublinieckiego. Położone nad rzekami Lublinicą oraz Małą Panwią, historycznie na Górnym Śląsku. Główny ośrodek gospodarczy, turystyczny, kulturalny, edukacyjny i przemysłowy ziemi lublinieckiej oraz drugi co do wielkości (po Częstochowie) w północnej części województwa śląskiego. Jedno z najstarszych miast Śląska, główne miasto Równiny Opolskiej.
 • etap IIa – węzeł Poznań Północ (d. Suchy Las / Złotkowo) – węzeł Poznań Rokietnica (d. Rokietnica). Odcinek o długości 7,7 km. Przetarg na jego budowę ogłoszono 26 czerwca 2009. W kwietniu 2010 GDDKiA w Poznaniu rozstrzygnęła przetarg na to zadanie i podpisała umowę z wykonawcą. Do przetargu na realizację tego etapu wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniejszą okazała się oferta Konsorcjum firm Colas i Strabag. Umowa, którą z wykonawcą podpisano 14 kwietnia, opiewała na kwotę 229 milionów złotych. 30 października 2012 odcinek został oddany do użytku.
 • Zachodnia obwodnica Poznania, widok na północ z północnego (jednego z trzech) wiaduktu pomiędzy Dąbrową a Zakrzewem
 • etap IIb – węzeł Poznań Rokietnica (d. Rokietnica) – węzeł Poznań Tarnowo Podgórne (d. Swadzim), bez realizacji węzłów – długości 5,3 km. 12 kwietnia 2013 zawarto umowę na budowę z wykonawcą – firmą Skanska. Oddanie tego odcinka do ruchu nastąpiło 19 grudnia 2014.
 • etap I – węzeł Poznań Tarnowo Podgórne (d. Swadzim) – węzeł Poznań Zachód (d. Głuchowo) na autostradzie A2. Łączna długość odcinka: 14,2 km. W marcu 2009 wydano pozwolenie na budowę. 26 czerwca 2009 rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane; zwycięzcą zostało konsorcjum Skanska & Intercor za cenę 458 710 749 zł. 28 listopada 2011 oddano 8,1 km odcinek od węzła Poznań Tarnowo Podgórne (d. Swadzim) do węzła Poznań Dąbrówka (d. Dąbrówka). 3 czerwca 2012 oddano 6,1 km odcinek Poznań Skórzewo (d. Dąbrówka) – Poznań Zachód (d. Głuchowo)
 • Autostrada A2 ze współnym przebiegiem z S11. Widoczny znak informujący o odległości do Piły. (2012)
  Południowa obwodnica Poznania

  Jest to odcinek wspólny z autostradą A2 (ok. 26,1 km) oddany do użytkowania 12 września 2003 (odcinek Poznań Komorniki – Poznań Krzesiny) i 27 października 2004 (odcinek Poznań Zachód – Poznań Komorniki) jednak funkcjonalny od 19 grudnia 2014, kiedy oddany do użytkowania został ostatni fragment obwodnicy zachodniej.

  Kępno (niem. Kempen) – miasto w województwie wielkopolskim, w Kaliskiem, na ziemi wieluńskiej, na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, nad Niesobem, siedziba powiatu kępińskiego i gminy Kępno.Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce stanowią część sieci dróg krajowych. Klasy autostrady i drogi ekspresowej przeznaczone są dla najważniejszych dróg krajowych obsługujących ważne relacje międzyregionalne i międzynarodowe. Obecnie (3 listopada 2013) oddanych do użytku jest 1426 km autostrad oraz 1243,05 km dróg ekspresowych.

  | edytuj kod]

  Węzeł Poznań Krzesiny – węzeł Kórnik Południe (d. Pierzchno) – 14,1 km;

  3 kwietnia 2006 poznański oddział GDDKiA rozpoczął modernizację drogi krajowej nr 11 na 14-kilometrowym odcinku pomiędzy węzłem autostradowym Poznań Krzesiny na autostradzie A2 a Kórnikiem. Zmodernizowany odcinek oddano do użytku 7 czerwca 2009. Na trasie powstało m.in. pięć węzłów z drogami podrzędnymi (Koninko, Gądki, Robakowo, Kórnik Północ oraz Kórnik Południe), a także obiekty mostowe

  Pleszew – miasto w województwie wielkopolskim, w Kaliskiem, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Nerem, siedziba powiatu pleszewskiego i gminy Pleszew; muzeum (1983).Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – najwyższy przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej, stojący na straży jego praw i godności. Obecnie stanowisko to zajmuje Bogdan Borusewicz (niezależny, wybrany do Senatu RP z listy Platformy Obywatelskiej).

  | edytuj kod]

  Obwodnica Jarocina – obwodnica Jarocina od węzła Mieszków do węzła Jarocin o długość 13 km

  Decyzja środowiskowa została wydana 9 marca 2009 r. 18 listopada 2014 podpisano umowę na budowę obwodnicy Jarocina w systemie projektuj i buduj. Przetarg na budowę wygrała firma Budimex, która zadeklarowała 24-miesięczny okres realizacji zadania. Umowa opiewała na kwotę ponad 293 mln zł brutto. Wykonawca w ramach podpisanej umowy wykonywał optymalizację dokumentacji projektowej oraz budowę samej obwodnicy jednocześnie. Obwodnica została oddana do użytku 30 sierpnia 2017 roku.

  Głodowa (niem. Goldbeck) – wieś w północnej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Bobolice.Jarocin – miasto w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu jarocińskiego i gminy Jarocin. Położone w Kaliskiem, na Wysoczyźnie Kaliskiej.

  | edytuj kod]

  Obwodnica Pleszewa w ciągu drogi ekspresowej S11 jest na etapie przygotowawczym. Obecnie trwają konsultacje samorządu z mieszkańcami, który otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stadium korytarzowe dla przebiegu tej drogi w 3 wariantach. Dwa warianty są podobne, trzeci zupełnie inny. Projektowana trasa będzie mieć początek na węźle S11 Pleszew-Północ (Piekarzew), łącznik do miasta na wysokości Baranówka (wariant nr 1). Według wariantów nr 2 i 3 obwodnica Pleszewa i Kowalewa rozpoczynać się będzie na granicy gmin Kotlin i Pleszew tworząc na przecięciu S11 z obecną DK11 węzeł Kotlin, dalej będzie biegła na południe i wschód przez teren gmin: Kotlin, Dobrzyca i Pleszew (omijając od zachodu wsie Suchorzew, Piekarzew, Kowalew i miasto Pleszew) do węzła Pleszew-Południe. Docelowo S11 ma łączyć się w węźle Pleszew-Południe z planowaną południową obwodnicą Pleszewa w ciągu DK12.

  Zachodnia obwodnica Poznania (ZOP) – droga będąca częścią trasy ekspresowej S11 prowadzącą od węzła Poznań Północ (d. Złotkowo) do autostrady A2 (węzeł Poznań Zachód). Dwujezdniowa droga prowadzi m.in. przez tereny gmin Tarnowo Podgórne i Rokietnica. W przeszłości mieszkańcy tych gmin starali się o całkowitą zmianę przebiegu obwodnicy Poznania i odsunięcie jej na zachód o 20 km. Drogowcy bronili zaproponowanego przebiegu obwodnicy, powołując się na podejmowane jeszcze w latach 90. decyzje planistyczne na szczeblu gminnym i wojewódzkim.Google Maps — serwis internetowy umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oglądanie map i zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi oraz udostępniający pokrewne im funkcje. Został stworzony w 2005 roku przez Google, jest darmowy dla niekomercyjnych użytkowników.

  | edytuj kod]

  Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego omija miasto od strony wschodniej. Droga budowana była w dwóch etapach, a prace nad obwodnicą prowadzone były przy współpracy GDDKiA oraz starostwa powiatu ostrowskiego. Dzięki wybudowaniu obwodnicy skróceniu uległ czas przejazdu w kierunkach Poznań – Ostrów Wlkp. – Katowice oraz Kalisz – Ostrów Wlkp. – Wrocław.

  Piekary Śląskie (niem. Deutsch Piekar, śląs. Pjekary Ślůnske) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).Turowo (niem.: Thurow) – wieś w Polsce położona przy drodze krajowej nr 11 w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Szczecinek. Nazwa Turowo, pochodzi najprawdopodobniej od żyjącego tutaj w odległych czasach zwierzęcia zwanego turem.
  Etap I – 6,2 km od węzła Ostrów Wlkp. Północ (d. Franklinów) do węzła Ostrów Wielkopolski Wschód

  I etap obejmował budowę 6,2 km jednojezdniowej drogi ekspresowej S11 (dwie jezdnie tylko w rejonie węzłów), 2 węzłów, 7 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty) oraz 2 km odcinek DK25 w okolicach węzła Ostrów. Zezwolenie na budowę I etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego wydał wojewoda wielkopolski 6 września 2007 roku. Wykonawca I etapu, Budimex Dromex, został wyłoniony 17 marca 2008 roku, a 3 czerwca 2008 roku nastąpiło uroczyste wbicie pierwszej łopaty i oficjalne rozpoczęcie budowy. Zaproponowany koszt inwestycji to około 212 mln złotych.

  28 listopada jest 332. (w latach przestępnych 333.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 33 dni. Tarnowo Podgórne – wieś sołecka w zachodniej Polsce, położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, siedziba gminy Tarnowo Podgórne. Miejscowość leży przy przy drodze krajowej 92, zaliczana jest do aglomeracji poznańskiej.

  I etap Obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego oddano do użytku 26 listopada 2009. Zapowiadane przez polityków w czasie uroczystości dobudowanie drugiej jezdni w ramach realizacji II etapu nie zostało zrealizowane. Etap II – 12,8 km od węzła Ostrów Wielkopolski Wschód (pierwotnie Czekanów) do węzła Przygodzice (pierwotnie Strugi)

  Realizacja II etapu planowana była pierwotnie na lata 20092010. Opracowano dokumentację, przetarg został ogłoszony w listopadzie 2009. Anulowano go 22 lutego 2011.

  Przetarg na budowę II etapu obwodnicy w systemie projektuj i buduj poznański oddział GDDKiA ogłosił ponownie 7 października 2013. Przetarg wygrała firma Mota-Engil Central Europe S.A. i Mota-Engel, Engenharia e Construcao S.A. 18 listopada 2014 podpisano umowę na budowę I etapu obwodnicy. Budowa rozpoczęła się 10 października 2014 roku (sic!) a zakończyła się 12 lipca 2017. Umowa opiewała na kwotę ponad 284 mln zł brutto.

  Droga krajowa nr 78 – droga krajowa o długości ok. 230 km prowadząca z Chałupek do Chmielnika, przebiega przez województwa: śląskie i świętokrzyskie. Droga ta stanowi alternatywę dla podróżujących z i w kierunku Czech, Austrii czy Włoch. Obecnie stanowi też łącznik pomiędzy polskimi autostradami A4 w Gliwicach i A1 w Świerklanach a czeską autostradą D1 w Boguminie. Ponadto od listopada 2012 drogą przebiega objazd dla samochodów ciężarowych w związku z przedłużającą się budową mostu na autostradzie A1 w Mszanie. Wkrótce ta trasa będzie bezpłatną alternatywą dla odcinka autostrady A1 Sośnica-Gorzyczki. Trasa ta łączy również południową część Górnego Śląska z portem lotniczym Katowice w Pyrzowicach.Pniowiec (niem. Pniowitz) – dzielnica miasta Tarnowskie Góry, położonego w powiecie tarnogórskim w województwie śląskim. Dzielnica jest odległa od Śródmieścia miasta o około 8 km. Liczba mieszkańców około 1100. Z tutejszego stawu wypływa struga Pniowiec, dopływ Stoły.

  | edytuj kod]

  etap I, łącznik z S8 – 4,5 km

  Umowę na zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej jezdni o długości blisko 4,5 km podpisano 7 października 2015 roku. Droga ma przebiegać od istniejącej drogi krajowej nr 11 do węzła Kępno Krążkowy wybudowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S8 Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy. Gdy budowana będzie dalsza część S11 rondo na DK11 ma zastąpić węzeł Kępno Północ. Odcinek otwarto 23 maja 2018, na dwa miesiące przed terminem.

  Marek Aleksander Ziółkowski (ur. 6 marca 1949 w Poznaniu) – polski socjolog, profesor, senator VI, VII i VIII kadencji, wicemarszałek Senatu VI i VII kadencji.Radzionków (niem. Radzionkau) – miasto i gmina w południowej Polsce, położone na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w północnej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).
  etap II, obwodnica Kępna i Baranowa – 13,4 km

  Odcinek ten ma połączyć węzeł Kępno Krążkowy z obecną DK11 w okolicy Baranowa. Szosa będzie dwujezdniowa tylko do obecnej DK8 (węzeł Kępno Wschód). Budowa ma się rozpocząć w 2019 roku, zaś planowana data otwarcia to 2021 rok.

  | edytuj kod]

  Obwodnica Olesna o długości 28 km ma zostać wybudowana do września 2022 roku. Pierwsze prace budowlane miały rozpocząć się już w 2019 roku. Koszt to około 720 mln zł.

  Gmina Pleszew – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kaliskim.Grzybnica – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Manowo. W pobliżu znajdują się cmentarzyska Gotów, zamieszkujących niegdyś ten teren.

  | edytuj kod]

  Obwodnica Lublińca

  W roku 2011 otwarto obwodnicę Lublińca. W standardzie drogi ekspresowej, ma jednak tylko jeden bezkolizyjny węzeł.

  | edytuj kod]

  Planowane rozpoczęcie prac ma nastąpić w roku 2022. Zgodnie z zapowiedziami, w rejonie Tarnowskich Gór trasa przebiegać będzie od strony Radzionkowa, następnie przetnie DK 78 pomiędzy Nakłem Śląskim a Tarnowskimi Górami, by dalej, omijając dzielnice Lasowice i Sowice, pomiędzy dzielnicami Strzybnica i Pniowiec, skierować się w stronę Hanuska.

  Pyrzowice – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Ożarowice. We wsi ulokowany jest Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice.Bobolice (niem. Bublitz) – miasto we wschodniej części woj. zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Bobolice. Położone na Pojezierzu Bytowskim, nad rzeką Chociel, w pobliżu jeziora Chlewo.

  | edytuj kod]

  Trasa S11 ma rozpoczynać się na węźle A1 w Piekarach Śląskich. Następnie ma zostać poprowadzona od wschodniej strony Radzionkowa, by między Orzechem i Radzionkowem skierować się w stronę Nakła Śląskiego i Tarnowskich Gór. Początek prac planowany jest na rok 2020.

  Wykaz istniejących odcinków[ | edytuj kod]

  Jest to wykaz odcinków w standardzie co najmniej drogi ekspresowej pokrywających się z docelowym przebiegiem drogi, niezależnie od oznakowania.

  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.Google Inc. NASDAQ: GOOG – amerykańskie przedsiębiorstwo z branży internetowej. Jego flagowym produktem jest wyszukiwarka Google, a deklarowaną misją - skatalogowanie światowych zasobów informacji i uczynienie ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  sic! (także bez wykrzyknika lub sam wykrzyknik) – oznaczenie błędów zapisu, utworzone z łacińskiego wyrazu sic, oznaczającego "tak", "tak było", "jak stoi", zazwyczaj umieszczane w nawiasach kwadratowych. W tekście może być używane na kilka sposobów, między innymi:
  Olesno (śl. Òleszno, niem. Rosenberg) – miasto w woj. opolskim, siedziba gminy Olesno i powiatu oleskiego. Historycznie leży na Górnym Śląsku. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. częstochowskiego. Położone jest nad rzeką Stobrawą. Stacja kolejowa Olesno Śląskie.
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA – urząd administracji rządowej w Polsce powołany w resorcie Ministerstwa Infrastruktury (i później w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, następnie w Ministerstwie Transportu) jako urząd centralny do zarządzania drogami krajowymi i realizacji budżetu państwa w tym zakresie.
  Droga ekspresowa S6 – planowana polska droga ekspresowa łącząca Goleniów koło Szczecina przez Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk i Trójmiasto z Rusocinem o łącznej długości ok. 330 km. Poprowadzić ma niemal równolegle do wybrzeża Bałtyku łącząc aglomerację szczecińską i Trójmiasto.
  Trasa europejska – międzynarodowa droga samochodowa w Europie, oznakowana numerem jedno-, dwu- lub trzycyfrowym poprzedzonym literą E (białe litery na zielonym tle). Numeracja dróg jest zachowana przy przekraczaniu przez drogę granic państwowych. Nadzorowaniem sieci tras europejskich i propozycjami zmian w ich przebiegu zajmuje się Komisja Gospodarcza ONZ ds. Europy (UNECE). W niektórych państwach (np. Polska, Niemcy) numeracja tras europejskich występuje równolegle do krajowego systemu numeracji dróg. W innych państwach (np. Szwecja, Polska w latach 1962-1985) numeracja tras europejskich jest zintegrowana z systemem numeracji krajowej i drogi oznaczone symbolem Exx nie posiadają już innych numerów.
  Koszalin (łac. Coslinum, kasz. Kòszalëno niem. Köslin) – miasto na prawach powiatu w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, drugie co do wielkości miasto na Pomorzu Zachodnim. Położone na Pobrzeżu Koszalińskim, nad rzeką Dzierżęcinką, nad jeziorami: Jamno i Lubiatowo Północne. Siedziba powiatu koszalińskiego, sądu okręgowego, wydziału zamiejscowego urzędu marszałkowskiego i delegatury urzędu wojewódzkiego.
  Nakło Śląskie (niem. Naklo, do 2010 Nakło) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Świerklaniec.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.