• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drobin

  Przeczytaj także...
  Karsówka, niewielka rzeka dorzecza Narwi, prawy dopływ Raciążnicy, o długości ok. 17 km. Wypływa w okolicach wsi Małachowo i płynie w kierunku północno-zachodnim. Mija miejscowości Warszewka i Nagórki-Olszyny a następnie, na południe od miasta Drobin, przecina drogę krajową nr 10 i zmienia kierunek na północno-wschodni. Dalej przepływa obok miejscowości: Niemczewo, Karsy, Łempino. Do Raciążnicy wpada w Raciążu.Województwo płockie – województwo istniejące w latach 1975–1998. Jego stolicą był Płock. W 1999 roku połowę włączono do województwa mazowieckiego, połowę do łódzkiego. Graniczyło z województwami:
  Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.

  Drobinmiasto w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Drobin.

  W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. płockiego.

  Obok miejscowości przepływa rzeczka Karsówka, dopływ Raciążnicy.

  Miasto jest ważnym węzłem drogowym. Rozchodzą się tu drogi do Warszawy, Torunia, Płocka, Ciechanowa i Baboszewa.

  Gmina Drobin – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.

  Według danych z 31 grudnia 2004 r. miasto miało 3016 mieszkańców.

  Demografia[]

 • Piramida wieku mieszkańców Drobina w 2014 roku .

 • Piramida wieku Drobin.png

  Historia[]

  Rynek w Drobinie
 • XII w. pierwsze wzmianki,
 • XV w. - budowa murowanego gotyckiego dworu rycerskiego
 • 1410 - miejsce postoju wojsk Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald,
 • 1511 - osada otrzymuje prawa miejskie,
 • XVI w. - budowa nowego murowanego dworu w miejscu starego,
 • Z Drobinem związany jest ród Kostków, herbu Dąbrowa. Dokładnie dr Andrzej Kostka,s. Jana i Elżbiety z Kraszewa, lekarz króla Zygmunta Starego, kanonik płocki, po śmierci Jakuba Kryskiego - proboszcza parafii Drobin, objął tą parafię w 1515 roku decyzją Piotra Kryskiego. Z pewnością miał wpływ by jego bratanek Jan, s. Nawoja, pojął za żonę Małgorzatę Kryską, która została matką św. Stanisława Kostki. W 1520 roku dr Andrzej Kostka został prepozytem kolegiaty w Wojniczu,,
 • XVII-XVIII w. spadek znaczenia miasta,
 • 1793 w zaborze pruskim,
 • 1807 w Księstwie Warszawskim,
 • 1815 w zaborze rosyjskim (Królestwie Kongresowym),
 • 1863 ośrodek ruchu powstańczego,
 • 1869 utrata praw miejskich,
 • XIX/XX w. rozwój gospodarczy, wzrost liczby mieszkańców,
 • 1939-1945 wcielony do III Rzeszy niemieckiej, obóz pracy przymusowej, eksterminacja ludności żydowskiej,
 • 1994 ponowne przyznanie praw miejskich
 • Zabytki[]

 • prostokątny rynek, przy którym mieści się kilka XIX-wiecznych domów,
 • gotycki kościół Matki Bożej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa z II połowy XV w. – siedziba rzymskokatolickiej parafii św. Stanisława Biskupa. W prezbiterium kościoła znajdują się znakomite:
 • Nagrobki renesansowe rodu Kryskich (zap. warsztat pińczowski Santi Gucci Fiorentino) 1572-1576, nawiązujące do grobowców Medyceuszy w kościele San Lorenzo we Florencji.
 • zajazd z XVII w.,
 • dwór rodziny Kunklów z XIX w., na podziemiach dawnego dworu Kryskich z XVI w. i wcześniejszego dworu z XV wieku
 • drewniany wiatrak,
 • na cmentarzu mogiła żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r.
 • stary cmentarz żydowski z XVIII wieku i nowy cmentarz żydowski.
 • Zobacz też[]

 • Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Drobinie
 • Przypisy

  1. Dane Głównego Urzędu Statystycznego: Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2008 r.). [dostęp 1.10.2009].
  2. http://www.polskawliczbach.pl/Drobin, w oparciu o dane GUS.
  3. http://www.mgodrobin.pl/niespodzianka-na-ruinach-dworu-w-drobinie/
  4. Jerzy Antoni Kostka, Kostkowie herbu Dąbrowa. Wyd. Z.P. POLIMER Koszalin 2010, ISBN 978-83-89976-40-6, s. 25, 28 i 29
  5. Krzysztof Zadrożny, Drobin i okolice w Powstaniu Styczniowym, "Nasze Korzenie", nr 3, 2012, s. 26-28.

  Linki zewnętrzne[]

 • Drobin w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom II (Derenek – Gżack) z 1881 r.
 • Historia Żydów w Drobinie na portalu Wirtualny Sztetl
 • Wirtualny Spacer po Kościele w Drobinie autor: Radosław Sobik
 • Stary cmentarz w Drobinie – kirkut został zdewastowany w czasie II wojny światowej. Hitlerowcy urządzili na nim plac ćwiczeń. Po 1945 został zamieniony na boisko. Cmentarz mieścił się w Drobinie przy obecnej ul. Szkolnej.III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie, niem. Herzogtum Warschau) – istniejące w latach 1807–1815, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji państwo, było namiastką państwa polskiego. Władcą suwerennym Księstwa był król Królestwa Saksonii, które wchodziło w skład Związku Reńskiego, będącego protektoratem pierwszego Cesarstwa Francuskiego.
  Kaplica Medyceuszów (Nowa Zakrystia) – mieści się przy kościele San Lorenzo we Florencji we Włoszech. Stanowi formę mauzoleum. Jej pierwszym architektem był Michał Anioł (budował ją w latach 1520-1535), zaś budowę ukończył Giorgio Vasari w roku 1557.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Grunwald – Pole Bitwy – w węższym ujęciu obszar położony w odległości 2 km na południowy wschód od wsi Grunwald, pomiędzy Stębarkiem, Łodwigowem i Ulnowem (powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie), obejmujący łąki i tereny zalesione, zespół pomnikowy oraz ruiny kaplicy pobitewnej, który rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2010 uznany został za pomnik historii. W szerszym ujęciu cały obszar, na którym rozgrywała się bitwa pod Grunwaldem.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Raciążnica – rzeka w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, przepływa przez Powiat płoński. Długość rzeki wynosi 56,9 km. Płynie w kierunku wschodnim, stanowi prawy dopływ rzeki Wkry, do której uchodzi w okolicach wsi Sochocin. Jej największymi dopływami są Zadębie, Karsówka, Rokitnica i Dobrzyca. Raciążnica wypływa koło miejscowości Kusek na wysokości 115 m n.p.m. Latem notuje się niskie stany wody, co przyczynia się do zarastania rzeki. Wiosną prowadzi to do lokalnych wystąpień wody z koryta . Odcinek koryta połozony w Gminie Raciąż (41,4 km) jest w całości uregulowany. Rzeka nie należy do najczystszych, co spowodowane jest spływem nawozów sztucznych z pól. Ścieki z miasta Raciąż również przyczyniają się do jej zanieczyszczenia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.