• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drawsko Pomorskie  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Okręg wyborczy nr 13 – okręg wyborczy w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego, obejmujący swym zasięgiem tereny województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Siedzibą okręgowej komisji wyborczej jest Gorzów Wielkopolski.Okręg wyborczy nr 40 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Koszalin oraz powiatów: białogardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego (województwo zachodniopomorskie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 8 posłów w systemie proporcjonalnym.
  Historia[ | edytuj kod]
  Drawsko Pom mural.jpg
  Cmentarz wojenny w Drawsku Pomorskim

  Pierwszy gród i osada istniały już od VII wieku, w X-XII wieku był tu gród pomorski na granicy z Wielkopolską zamieszkany przez Polan, a ziemie te zostały włączone do powstającego państwa polskiego przez Mieszka I. Położenie przy drodze z Wielkopolski nad Bałtyk sprzyjało rozwojowi osady, tereny te należały do kasztelanii kołobrzeskiej, ale pod koniec XIII w. opanowała je Brandenburgia. Drawsko Pomorskie otrzymało prawa miejskie 8 marca 1297 z rąk margrabiego Waldemara. Później tereny te stały się własnością margrabiów brandenburskich jako obszary tzw. Nowej Marchii. Pierwszym sołtysem Drawska został Arnold von Goltz. W XIV wieku wybudowano mury miejskie. W 1626 podczas wojny trzydziestoletniej miasto zrujnowali Lisowczycy. W 1848 podczas Wiosny Ludów miały miejsce ruchy antymieszczańskie.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.

  1 listopada 1877 dotarła do Drawska linia kolejowa z Runowa. W okresie międzywojennym zapewniała ona połączenie m.in. z Berlinem (1 pociąg pospieszny dziennie z czasem przejazdu 5 godzin). Komunikację lokalną zapewniała kolej wąskotorowa do Ińska (czas przejazdu 3 godziny) oraz kursujące w środy i soboty autobusy do Połczyna-Zdroju.

  Sala królestwa – miejsce zebrań i lokalny ośrodek życia religijnego członków Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, obiekt służący biblijnej działalności edukacyjnej prowadzonej przez ten związek wyznaniowy oraz wielbieniu Boga (Jehowy). Chociaż pierwsze takie miejsca zaczęły powstawać pod koniec XIX wieku, nazwę tę nadał im w roku 1935 Joseph Franklin Rutherford, drugi prezes Towarzystwa Strażnica. Kyokushin (jap. 極真, kyokushin) – pełnokontaktowy styl japońskiej sztuki walki, karate, stworzony przez Masutatsu Ōyamę. Jest to także sport walki.
  Herb Drawska Pomorskiego w okresie PRL

  Drawsko Pomorskie zostało zdobyte (bitwa o Drawsko) w nocy z 4 na 5 marca 1945 r. przez 4 dywizję piechoty im. Jana Kilińskiego (10,11,12 pułk piechoty) we współdziałaniu z radziecką 364 dywizją piechoty 3 armii uderzeniowej oraz 19 brygadą piechoty zmotoryzowanej 1 armii pancernej gwardii (1 Front Białoruski). Podczas walk według oficjalnych danych zginęło 16 żołnierzy polskich, a 26 zostało rannych. Należy jednak przypuszczać, iż liczba poległych polskich żołnierzy była większa, gdyż burmistrz Drawska J. Zieliński podawał, iż na terenie miasta było 40 grobów żołnierzy polskich. Walki żołnierzy polskich o Drawsko zostały upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, napisem na jednej z tablic po 1945 r. "DRAWSKO 4 - 5 III 1945". W wyniku walk zabudowa i substancja miejska uległy zniszczeniu w ok. 50%.

  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.Metropolia szczecińsko-kamieńska - jedna z 14 metropolii obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim ustanowiona w 1992 roku.

  W 1946 r. wprowadzono urzędowo nazwę Drawsko, zastępując poprzednią niemiecką nazwę Dramburg. W 1948 r. zmieniono nazwę na Drawsko Pomorskie.

  W 2001 r. do miasta przyłączono obszar o łącznej powierzchni 90,18 ha.

  Zabytki[ | edytuj kod]

  Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

 • śródmieście miasta
 • kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego z XIV/XV i XIX wieku, parafialny, rzymskokatolicki należący do dekanatu Drawsko Pomorskie, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej
 • pozostałości murów obronnych z XIV wieku
 • starostwo z lat 1907-1909, pl. Orzeszkowej 3
 • ratusz, obecnie dom mieszkalny, z końca XVIII wieku, ul. Ratuszowa 5
 • plebania-dom z około 1800 r., ul. Obrońców Westerplatte 35
 • magazyn soli szachulcowy z ok. 1700 r. i lat 30. XX wieku, ul. Kilińskiego 4, dawniej nr 2
 • dom z 1906 r., ul. Obrońców Westerplatte 9 b, proj. Waltera Gropiusa
 • dom murowano-szachulcowy z pierwszej ćw. XIX wieku, ul. Piłsudskiego 21, obiekt fizycznie nie istnieje
 • dom szachulcowy z XVIII/XIX wieku, ul. Sikorskiego 24, obiekt fizycznie nie istnieje
 • zabudowa gospodarcza
 • willa, ul. Piłsudskiego 16, z początku XX w.
 • Ponadto:

  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Pojezierze Drawskie (314.45, niem. Dramburger Seenplatte) – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, między Drawskiem Pomorskim i jeziorem Lubie na południowym-zachodzie a środkowym biegiem Radwi na północnym-wschodzie.
 • neoromański kościół pw. św. Pawła Apostoła z lat 1928 - 1929, parafialny, rzymskokatolicki należący do dekanatu Drawsko Pomorskie, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej.
 • dawny kościół baptystyczny przy ul. Bocznej 1.

 • Zabytki Drawska Pomorskiego
  Kościół Zmartwychwstania
  Siedziba władz powiatu
  Willa w Parku Chopina (proj. Walter Gropius)
  Dawny magazyn soli


  Oświata[ | edytuj kod]

  Szkoła podstawowa (na pierwszym planie pomnik upamiętniający żołnierzy radzieckich)

  W Drawsku Pomorskim znajdują się następujące placówki oświatowe:

  Diecezja koszalińsko-kołobrzeska (łac. Dioecesis Coslinensis-Colubreganus, niem. Bistum Köslin-Kolberg) – jedna z trzech diecezji obrządku łacińskiego w metropolii szczecińsko-kamieńskiej ustanowiona 28 czerwca 1972, położona na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jest następczynią biskupstwa kołobrzeskiego istniejącego w latach 1000–1007.Stara Dąbrowa (niem. Alt Damerow) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Stara Dąbrowa, 11,5 km na północny wschód od Stargardu (siedziby powiatu), przy trasie Stargardzkiej Kolei Wąskotorowej.
 • przedszkole
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
 • Liceum Ogólnokształcące - ul. Złocieniecka 25
 • Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa - ul. Połczyńska 7
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki - Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych
 • Gród, gard – prehistoryczna lub średniowieczna osada obronna oznaczająca domostwa, gospodarstwo lub wczesne miasto, anglosaska geard lub yeard – otoczona wałem, murem lub ostrokołem.Cmentarz żydowski w Drawsku Pomorskim – został założony w XIX wieku (najstarsza wzmianka o nim pochodzi z 1861 roku). Zachowało się jedynie kilka zniszczonych macew. Zajmuje nieogrodzony teren o powierzchni 0,1 ha przy obecnej ul. Łąkowej.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie – grób-pomnik na placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ideą warszawskiego Grobu Nieznanego Żołnierza jest uczczenie pamięci poległych w walce o niepodległość. Grób zaliczany jest do narodowych imponderabiliów, symbolizujących największe poświęcenie.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Powiat drawski – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Drawsko Pomorskie.
  Kibic – osoba zainteresowana konkretną dyscypliną sportu i wyrażająca to m.in. poprzez uczestnictwo w charakterze widza w turniejach, zawodach, treningach i innych występach sportowych. Kibice często wspierają konkretny sportowy klub, drużynę lub sportowca, śledząc postępy kariery, wyniki zawodów, zmiany osobowe w składach drużyn itp., i wyrażając swoje wsparcie obecnością na meczach i zawodach, dopingiem, radością ze zwycięstw i zdobytych punktów. Kibice często wykazują się dobrą znajomością historii danego zespołu lub historii kariery sportowca, składu osobowego zespołu itp.
  Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim – jeden z dwóch rzymskokatolickich kościołów parafialnych w Drawsku Pomorskim, w województwie zachodniopomorskim. Należy do dekanatu Drawsko Pomorskie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.