• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drawski Park Krajobrazowy

  Przeczytaj także...
  Brunatna Gleba – rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 1,10 ha, utworzony 10 grudnia 1971, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek, na oddziale leśnym nr 431d, 12 km na południowy wschód od Połczyna-Zdroju, po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 163 Połczyn-Zdrój – Czaplinek. Głaz narzutowy, eratyk, narzutniak (z łac. errare – błądzić) – fragment skały litej, przyniesiony przez lądolód.
  Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.

  Drawski Park Krajobrazowypark krajobrazowy w województwie zachodniopomorskim, obejmujący najcenniejszy fragment Pojezierza Drawskiego zajmujący tereny sześciu gmin.

  Park został utworzony w 1979 roku. Obejmuje obszar 38 360,17 ha, natomiast jego otulina liczy 23 560,41 ha.

  Znajdują się tutaj cenne obiekty krajobrazowe, jeziora (największe Drawsko), wały morenowe, głazy narzutowe. W parku występuje ponad 40 gatunków roślin chronionych prawnie, zaś awifauna to 148 gatunków ptaków lęgowych (m.in. orły, czaple, żurawie, bocian czarny, kormoran). Wśród ryb obecne są m.in. sandacz, okoń, węgorz i sielawa.

  Lista stanowi zestawienie gatunków roślin i brunatnic (stanowiących protisty roślinopodobne) objętych ścisłą ochroną gatunkową w Polsce. Zestawienie obejmuje gatunki chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin wymienione w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia (w kolumnie uwagi dodano informacje o wymaganych strefach ochrony zgodnie z załącznikiem nr 4).Pojezierze Drawskie (314.45, niem. Dramburger Seenplatte) – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, między Drawskiem Pomorskim i jeziorem Lubie na południowym-zachodzie a środkowym biegiem Radwi na północnym-wschodzie.

  W parku znajduje się 7 rezerwatów przyrody (oraz 2 w otulinie) i około 300 pomników przyrody. Siedzibą władz parku jest Złocieniec.

  Rezerwaty przyrody[ | edytuj kod]

  1. Brunatna Gleba
  2. Dolina Pięciu Jezior
  3. Jezioro Czarnówek
  4. Jezioro Prosino
  5. Przełom rzeki Dębnicy
  6. Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały
  7. Zielone Bagna

  Rezerwaty w otulinie parku[ | edytuj kod]

  1. Brzozowe Bagno koło Czaplinka
  2. Torfowisko Toporzyk

  Administracja Drawskiego PK[ | edytuj kod]

  Wydział Spraw Terenowych I w Złocieńcu
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Dworcowa 13
  78-520 Złocieniec

  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.Rezerwat przyrody "Zielone Bagna" - torfowiskowy, o powierzchni 55,4 ha, utworzony 12 listopada 1996, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Ostrowice, 2,5 km na północ od Nowego Worowa i 4,5 km na wschód od Gawrońca. Rezerwat położony na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego, po wschodniej stronie drogi Smołdzięcino-Nowe Worowo.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Uchwała Nr XVI/49/79 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 24 września 1979 r. ws. utworzenia Drawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. WRN w Koszalinie Nr 6, poz. 13)
  2. Drawski Park Krajobrazowy. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-08-05].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Drawski Park Krajobrazowy – strona oficjalna. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. [dostęp 2018-08-05].
 • Otulina – wydzielony obszar ochronny wokół chronionego przyrodniczo terenu (zazwyczaj parków narodowych i krajobrazowych), zabezpieczający go przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka (definicja według Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). Otulina nie jest, w rozumieniu art. 5 ust. 14 ustawy, formą ochrony przyrody, lecz obszarem, na którym działalność człowieka nie może negatywnie oddziaływać na przyrodę obszaru chronionego.Złocieniec (niem. Falkenburg) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Złocieniec. Położone na Pojezierzu Drawskim, nad rzekami Drawą i Wąsawą.
  Warto wiedzieć że... beta

  Awifauna (ornitofauna) - ogół gatunków ptaków zamieszkujących określony obszar geograficzny, rodzaj środowiska (biotop) lub żyjących w określonym okresie geologicznym. Opisem awifauny zajmuje się dział ornitologii nazywany awifaunistyką.
  Rezerwat przyrody Brzozowe Bagno – rezerwat przyrody o powierzchni 58,13 ha leżący w gminie Czaplinek. Utworzony w 2010 roku dla ochrony unikalnych zespołów roślinnych: torfowiska wysokiego typu bałtyckiego, borów i lasów bagiennych oraz rzadkich roślin.
  Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.
  Rezerwat przyrody "Przełom rzeki Dębnicy" - krajobrazowy, o powierzchni 138,59 ha, utworzony 9 stycznia 2009, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, gmina Barwice, na wschodnim skraju Drawskiego Parku Krajobrazowego, 7 km na południe-południowy zachód od Barwic i 14 km na północ-północny wschód od Czaplinka.
  Województwo zachodniopomorskie – województwo położone w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na wschodzie z województwem pomorskim, na południu z województwami: wielkopolskim i lubuskim, a na zachodzie z niemieckimi krajami związkowymi: Brandenburgią i Meklemburgią-Pomorzem Przednim. Zajmuje obszar 22 892,48 km². Według danych z 31 grudnia 2011 r. miało 1,72 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Szczecin.
  Park krajobrazowy – forma ochrony przyrody, która obejmuje działania podejmowane na obszarze chronionym. Parki krajobrazowe tworzone są ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe terenów, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
  Rezerwat przyrody "Jezioro Prosino" - faunistyczny, o powierzchni 86,00 ha, utworzony 17 listopada 1988, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek, 0,2 km na wschód od drogi wojewódzkiej nr 163 Czaplinek-Połczyn Zdrój, 0,7 km na południowy wschód od Kluczewa, 3,0 km na północny zachód od Spyczynej Góry (202 m n.p.m.), 4,2 km na północ od Starego Drawska. Rezerwat na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego i obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 "Ostoja Drawska" (PLB 320019).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.