• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drawieński Park Narodowy

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.
  Drawno (niem. Neuwedell) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Drawno.

  Drawieński Park Narodowy – polski park narodowy o powierzchni 114,41 km², utworzony w 1990 r. Położony jest na terenie trzech województw:

 • lubuskie: 55,91 km²
 • zachodniopomorskie: 54,72 km²
 • wielkopolskie: 3,78 km²
 • Park znajduje się w północno-zachodniej Polsce, na Równinie Drawskiej, w kompleksie Puszczy Drawskiej. Południowa granica Parku przebiega wzdłuż drogi krajowej nr 22.

  Położenie geograficzne Parku:

  Jezioro Czarne – jezioro leżące w Drawieńskim Parku Narodowym, koło jeziora Ostrowiec w województwie lubuskim, powiecie strzelecko-drezdeneckim, gminie Dobiegniew.Jezioro Czarne (niem. Schwarzer See) – jezioro leżące w Drawieńskim Parku Narodowym, koło jeziora Ostrowiec w województwie lubuskim, powiecie strzelecko-drezdeneckim, gminie Dobiegniew.
 • długość geograficzna od 15°45′ do 16°45′E
 • szerokość geograficzna od 53°00′ do 53°15′N
 • Lasy na terenie Parku zajmują 83% powierzchni. W większości są to lasy bukowe i dębowo-bukowe, a także bory sosnowe. Ponadto 10% powierzchni wodnej Parku zajmują jeziora wraz z rzekami. Główne rzeki to: Drawa i Płociczna. Jeziora: 20 zbiorników wodnych, w tym unikatowe w skali kraju, Jezioro Czarne. Największe Jezioro Ostrowiec. W Parku znajduje się 20 obszarów ochrony ścisłej.

  Park narodowy – obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. "obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów".Droga krajowa nr 22 – droga krajowa o długości około 460 km prowadząca od przejścia granicznego polsko-rosyjskiego w Grzechotkach do granicy z Niemcami w Kostrzynie. Przebiega przez województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie.
  Meromiktyczne Jezioro Czarne

  Flora i fauna[]

  Obszary ochrony ścisłej[]

  Ważka w spoczynku – Drawieński Park Narodowy
  Widok na Jezioro Ostrowiec – największe jezioro na terenie DPN
  Pozostałości po XIX w. węgorni na rzece Płocicznej
  Wieczorna cisza nad jeziorem Ostrowiec

  Najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Parku, o powierzchni 1 391,62 ha, podlegają ścisłej ochronie. W tym celu wyznaczono następujące obszary:

  Jezioro Ostrowite (niem. Bahrenort See) – jezioro na Równinie Drawskiej, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew, w całości znajduje się w Drawieńskim Parku Narodowym.Puszcza Drawska – puszcza w północno-zachodniej Polsce, na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Ciągnie się pasmem na południe od jezior Lubie i Drawsko do ujścia Drawy do Noteci. Od północy i wschodu ograniczona jest Pojezierzem Drawskim i Pojezierzem Wałeckim, zaś od strony zachodniej znajdują się: Pojezierze Ińskie, Pojezierze Choszczeńskie i Pojezierze Dobiegniewskie. Od południa zamknięta Kotliną Gorzowską. W przeszłości części tego kompleksu nazywano także Puszczą Zarzęcicką (w okolicach Drawska Pomorskiego) oraz Puszczą Polską (na południe od jeziora Drawsko). Nazwa puszczy pochodzi od rzeki Drawy przecinającej lasy puszczy. Ze względu na położenie przeważnie w pasie sandrów Równiny Drawskiej dominują tu siedliska borowe z domieszką gatunków liściastych.
 • w województwie lubuskim:
  1. Moczele – Żeleźnica
  2. Łęgi nad Drawą
  3. Rynna Moczelska
  4. Jezioro Czarne
  5. Wyspy i półwyspy jeziora Ostrowieckiego
 • w województwie zachodniopomorskim:
  1. Przełom Drawy
  2. Runica
  3. Głodne Jeziorka
  4. Sicienko
  5. Pustelnik
  6. Wydrowe Łęgi
  7. Dolina Płocicznej

  Ścieżki poznawcze[]

  Ścieżki dydaktyczne w Parku nazywane są ścieżkami poznawczymi i oznakowano je w terenie zielonymi choinkami na białym kwadracie. Wytyczono 5 ścieżek poznawczych, w tym 3 w północno-zachodnim (NW) rejonie Parku oraz 2 w południowym (S) rejonie:

  Ścieżka dydaktyczna – szlak pieszy, wytyczony w taki sposób, aby na jego trasie znalazło się jak najwięcej interesujących obiektów przyrodniczych (ścieżka przyrodnicza), czasem też zabytków architektury czy techniki. Celem tworzenia ścieżek dydaktycznych jest z jednej strony regulacja ruchu turystycznego, zwłaszcza na terenach rezerwatów przyrody lub innych obszarach, na których występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt, z drugiej natomiast edukacja poprzez obserwację obiektów w ich naturalnym środowisku, co nie jest możliwe w sali lekcyjnej.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
 • „Drawnik” (NW) – 4 km, czas przejścia 2 godz.,
 • „Barnimie” (NW) – 3 km + 4 km, łączny czas przejścia 3 godz.,
 • „Międzybór” (NW) – 4 km, czas przejścia 2 godz. 30 min,
 • „Głusko” (S) – 3 km, czas przejścia 40 min,
 • „Jezioro Ostrowieckie” (S) – 7 km (wariant I) lub 5 km (wariant II)
 • Administracja Drawieńskiego PN[]

  Dyrekcja Drawieńskiego Parku Narodowego
  ul. Leśników 2
  73-220 Drawno

  Województwo zachodniopomorskie – województwo położone w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na wschodzie z województwem pomorskim, na południu z województwami: wielkopolskim i lubuskim, a na zachodzie z niemieckimi krajami związkowymi: Brandenburgią i Meklemburgią-Pomorzem Przednim. Zajmuje obszar 22 892,48 km². Według danych z 31 grudnia 2011 r. miało 1,72 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Szczecin.Ochrona przyrody w Polsce – system prawny, formy ochrony oraz działania z zakresu ochrony przyrody realizowane na terenie Polski.

  Zobacz też[]

 • obszar ochrony ścisłej
 • ochrona przyrody w Polsce
 • parki narodowe Polski
 • Przypisy

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990 r. ws. utworzenia Drawieńskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1990 r. Nr 26, poz. 151).
  2. Informacje ogólne (pol.). Narodowy Park Drawieński. [dostęp 2011-12-03].
  3. DPN-Flora-Drawieński Park Narodowy (pol.). Drawieński Park Narodowy. [dostęp 2014-05-19].
  4. DPN-Fauna-Drawieński Park Narodowy (pol.). Drawieński Park Narodowy. [dostęp 2014-05-19].
  5. Obszary ochrony ścisłej (pol.). dpn.pl. [dostęp 2015-03-12].

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona DPN
 • Puszcza Drawska
 • Runica (zwana też Młynówką) – niewielka rzeka dorzecza Warty, lewy dopływ Płocicznej, o długości ok. 16 km. Wypływa w okolicach wsi Strzaliny, przepływa przez jezioro Lubiatowo i łączy dwa następne jeziora: Jezioro Zamkowe i jezioro Tuczno. Dalej płynie na zachód przez Drawieński Park Narodowy, na terenie którego wpada do Płocicznej. Powierzchnia zlewni Runicy wynosi 127 km², a jej średni roczny przepływ 0,5 m³/s.Obszar ochrony ścisłej – obszar chroniony na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody. Obowiązuje w nim całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Płociczna – rzeka w województwie zachodniopomorskim, na Pojezierzu Wałeckim, lewy dopływ Drawy. Jej źródła znajdują się niedaleko miasta Mirosławiec. W dolnym biegu przepływa przez Drawieński Park Narodowy. Wzdłuż biegu rzeki liczne jeziora i tereny leśne - Puszcza Drawska.
  Równina Drawska (314.63) - mezoregion fizycznogeograficzny w północno-zachodniej Polsce, środkowo-zachodnia część Pojezierza Południowopomorskiego. Ciągnie się wzdłuż Drawy, między pojezierzami Ińskim na północnym zachodzie, Drawskim na północnym wschodzie a Kotliną Gorzowską na południu, oraz między pojezierzami Choszczeńskim i Dobiegniewskim na zachodzie a Wałeckim na wschodzie.
  Park narodowy – forma ochrony przyrody występująca w większości państw świata; obszar powołany przez władzę szczebla krajowego celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej (rzadziej np. cech krajobrazu, także kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd., jednak obszar przynajmniej w pewnym zakresie jest udostępniony do zwiedzania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.