• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drawa - dopływ Noteci  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań. Poligon Drawski czyli Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – poligon powstały 2 lutego 1946 roku, na którym ćwiczą wojska lądowe i siły powietrzne. Ma powierzchnię 36 111 ha (jest to jeden z największych poligonów Europy) i uważany jest za nowocześnie wyposażony. Na południe od jeziora Bucierz na pasie taktycznym Bucierz o powierzchni 3 200 ha (8 km długości i 3-6 km szerokości) może się szkolić brygada w natarciu lub wzmocniony batalion w obronie.

  Drawa (niem. Drage) – rzeka w północno-zachodniej Polsce o długości 185,9 km i powierzchni zlewni 3296,4 km².

  Rzeka przepływa przez następujące regiony fizycznogeograficzne: Pojezierze Drawskie, Równinę Drawską i częściowo Pojezierze Wałeckie i Kotlinę Gorzowską (u ujścia).

  Elektrownia Wodna "Kamienna" – mała elektrownia wodna o mocy 0,96 MW na rzece Drawa, ok. 1 km na pd.-zach. od osady Głusko, w Drawieńskim Parku Narodowym. Jedna z najstarszych elektrowni wodnych w PolsceSłopica – niewielka rzeka dorzecza Warty, lewy dopływ Drawy, o długości 15,92 km i powierzchni zlewni 102,85 km². Przepływa przez miejscowości Dominikowo i Niemieńsko.

  Spis treści

 • 1 Przebieg
 • 1.1 Dopływy
 • 2 Jakość wód
 • 3 Turystyka
 • 3.1 Szlak kajakowy Drawy im. Ks.Kard. Karola Wojtyły
 • 4 Zagospodarowanie
 • 5 Hydronimia
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jezioro Krzywe – jezioro na Pojezierzu Drawskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój, o powierzchni 4,0 ha. Głębokość zbiornika wynosi 5,0 m.
  Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.
  Bogdanka – leśniczówka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Drawno. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gorzowskiego. W roku 2007 leśniczówka liczyła 2 mieszkańców. Leśniczówka wchodzi w skład sołectwa Konotop.
  Krąg – jezioro na Pojezierzu Drawskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój. Ma powierzchnię ok. 11 ha. Jest jezioro eutroficznym, którego południowo-wschodnia część jest otoczona lasem. Zbiornik ma muliste dno.
  Gmina Kalisz Pomorski - gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w południowej części powiatu drawskiego. W latach 1975-1998 wchodziła w skład województwa koszalińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Kalisz Pomorski. Jest to największa gmina pod względem powierzchni w powiecie. Miejsce w województwie (na 114 gmin): powierzchnia 4., ludność 54. Gmina stanowi 27,3% powierzchni powiatu.
  Mierzęcka Struga (Mierzęcinka) – rzeka w województwach zachodniopomorskim i lubuskim (długość ok. 55 km, powierzchnia dorzecza ponad 500 km²), prawy dopływ Drawy, płynie m.in. przez Dobiegniew i Mierzęcin, dolny odcinek rzeki na terenach leśnych Puszczy Drawskiej, szlak kajakowy.
  Korytnica – rzeka na Pojezierzu Wałeckim, lewy dopływ Drawy, źródła koło Mirosławca w województwie zachodniopomorskim, ujście na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.145 sek.