• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Draft survey

  Przeczytaj także...
  Statek wodny – dość szerokie i nie do końca sprecyzowane pojęcie, zawężające określenie jednostki pływającej do takich jednostek, które mogą poruszać się samodzielnie, lub też, w myśl innych definicji, są wykorzystywane ogólnie jako środek transportu (z własnym napędem lub bez). Przykładowo w rozumieniu międzynarodowego prawa drogi morskiej statek oznacza wszelkiego rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych i wodnosamolotów, używane lub nadające się do użytku jako środek transportu wodnego.Balast - dodatkowy element lub ładunek, którego podstawową cechą jest znaczny ciężar, wykorzystywany na różnego rodzaju statkach wodnych (zarówno nawodnych, jak i podwodnych), pojazdach lądowych specjalnego przeznaczenia, oraz statkach powietrznych. Wykorzystywany także we wszystkich rodzajach modeli statków i pojazdów.
  Zanurzenie – na statku wodnym jest to odległość pionowa mierzona na owrężu pomiędzy letnią wodnicą ładunkową, a górną powierzchnią stępki płaskiej lub punktem zetknięcia się wewnętrznej powierzchni poszycia poszycia ze stępką belkową.

  Draft survey (eng. draft - zanurzenie statku, survey - inspekcja) - sposób wyznaczenia ciężaru ładunku załadowanego bądź wyładowanego ze statku.

  W celu wyznaczenia ciężaru ładunku dokonuje się pomiarów zanurzenia statku, następnie oblicza się wyporność i ustala bilans ciężarów (statek pusty, balast, paliwo, inne zapasy). Pomiary i obliczenia przeprowadza się przed rozpoczęciem i po zakończeniu operacji ładunkowych. Porównanie bilansów daje ciężar ładunku.

  Wyporność – podstawowy parametr określający wielkość okrętów, rzadziej innych jednostek pływających. Wyporność jest miarą siły wyporu, określa masę wody wypartej przez zanurzoną część okrętu zgodnie z prawem Archimedesa (objętość zanurzonej części okrętu pomnożoną przez ciężar właściwy wody). Miarą wyporności jest tona (1000 kg) lub długa tona (1016 kg).DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Sposób ten jest stosowany w żegludze ze względu na często występujące trudności z określeniem ilości ładunku w inny sposób.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Wojciech Wawrzyński. Wpływ rozkładu deformacji na długości kadłuba na wyznaczanie wyporności na podstawie zanurzeń pomierzonych na znakach zanurzenia. „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni”. 69, s. 114-116, 2011. Akademia Morska w Gdyni. DOI: 10.26408 (pol.). 
 • Masa – jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność (masa bezwładna) i oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) obiektów fizycznych. Jest wielkością skalarną. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznego. W szczególnej teorii względności związana z ilością energii zawartej w obiekcie fizycznym. Najczęściej oznaczana literą m.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.