• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Downlink

  Przeczytaj także...
  FDD (ang. Frequency Division Duplex) - sposób zorganizowania dostępu do sieci radiowej polegający na wykorzystaniu w danej komórce (ang. cell) dwóch zakresów częstotliwości - jeden z nich używany jest przez terminale do transmisji w kierunku stacji bazowej, a drugi wykorzystywany jest przez stację bazową do transmisji w stronę terminali.Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy – instytut utworzony w 1934 przez Janusza Groszkowskiego, obecnie instytut badawczy działający w obszarze telekomunikacji i technik informacyjnych.
  Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.
  Pasmo GSM 900: uplink i downlink

  Downlink (z ang. „łącze w dół”) – w komunikacji radiowej jest to pasmo częstotliwości, na którym nadajniki zlokalizowane na masztach radiowych, satelitach lub innych elementach infrastruktury telekomunikacyjnej transmitują dane do urządzeń końcowych (odbiorczych).

  GSM 1800 (nazywany także Digital Communication System (DCS), lub DCS 1800) – standard GSM w którym transmisja mowy i danych może odbywać się w paśmie częstotliwości 1710 – 1880 MHz. Jest on drugim, po GSM 900 najbardziej rozpowszechnionym standardem GSM na świecie. Obecnie używany jest w większości państw europejskich, azjatyckich, afrykańskich, w Australii i Oceanii oraz w niektórych krajach Ameryki Południowej i Środkowej.Uplink – pasmo częstotliwości, na których telefon komórkowy może transmitować dane odbierane przez stacje bazowe.

  Na przykład systemach telekomunikacji komórkowej GSM 1800 (jednym z wariantów sieci GSM, gdzie pasmo jest podzielone na dwa zakresy: uplink – do nadawanie od terminala do stacji bazowej i downlink – do nadawania w przeciwnym kierunku), pasmo downlink jest definiowane jest jako zakres 1805–1880 MHz, w którym dostępne są 374 częstotliwości, rozłożone co 200 kHz.

  GSM (ang. Global System for Mobile Communications, pierwotnie Groupe Spécial Mobile) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej (w drugim kwartale 2010 78% połączeń w sieciach komórkowych na całym świecie wykonano dzięki tej technologii). Sieci oparte na tym systemie oferują usługi związane z transmisją głosu, danych (na przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.Herc (Hz) – jednostka miary częstotliwości w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) i w wielu innych, np. CGS, MKS i MKSA. Definiuje się ją jako liczbę cykli na sekundę.

  Pojęcie downlink występuje w kontekście transmisji radiowej prowadzonej na dwóch oddzielnych częstotliwościach („w górę” i „w dół”). Systemy, które realizują dostęp do sieci w ten sposób nazywa się systemami FDD (ang. frequency division duplex). Alternatywnym sposobem jest wykorzystanie tego samego pasma do transmisji w górę i w dół (takie podejście przyjęły m.in. systemy TDD – ang. time division duplex).

  TDD (ang. Time Division Duplex) - sposób zorganizowania dostępu do sieci radiowej polegający na wykorzystaniu w danej komórce (ang. cell) zakresu częstotliwości, w którym transmisja danych przeprowadzana jest w obie strony pomiędzy stacją bazową i terminalami. Czas w którym przeprowadane są transmisje dzieli się na tzw. szczeliny czasowe (ang. time slots). W poszczególnych szczelinach czasowych transmisja przeprowadzana jest w tylko jedną ze stron - do stacji bazowej lub w kierunku terminali.GSM 900 – standard GSM w którym transmisja mowy i danych może odbywać się w paśmie częstotliwości 880 – 960 MHz.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Uplink
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Łącze „w dół”, [w:] Słownik terminologii radiokomunikacyjnej, Instytut Łączności [dostęp 2019-08-08] [zarchiwizowane z adresu 2014-04-19].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.