l
 • Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Temat nie został wyczerpany?
  Zapraszamy na Forum Naukowy.pl
  Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook rejestracja jest praktycznie automatyczna.
  Wystarczy kilka kliknięć.

  Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych

  Przeczytaj także...
  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IWspSZ) – dowództwo (na poziomie rodzaju sił zbrojnych) podległe Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, powołane w celu planowania pełnego zabezpieczenia logistycznego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba dowództwa mieści się w Bydgoszczy. Formowanie Inspektoratu Wsp.SZ rozpoczęto 6 października 2006 roku. Gotowość do działania Inspektorat osiągnął 1 lipca 2007 roku, przejmując zadania logistyczne od dowództw rodzajów sił zbrojnych. Obecnie nie wykonuje zadań związanych z zabezpieczeniem medycznym, zadania te wykonuje Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia. Po rozformowaniu Pomorskiego Okręgu Wojskowego Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych przejmuje wszystkie jego obowiązki, historie i tradycje.Sztab Generalny Wojska Polskiego (SG WP) – instytucja centralna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, utworzona w 1918.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Brama do kompleksu budynków przy ul. Radiowej 2

  Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych – organ wykonawczy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie planowania i dowodzenia wojskami operacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiejpolskimi kontyngentami wojskowymi oraz innymi wydzielonymi jednostkami wykonującymi działania w ramach operacji wojskowych poza granicami Polski (operacje reagowania kryzysowego). Jest również odpowiedzialne za koordynowanie operacji ratowniczych i humanitarnych oraz zapobieganie aktom terroru i ich następstwom.

  22 października jest 295. (w latach przestępnych 296.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 70 dni.Jarosław Roman Zygmunt (ur. 28 sierpnia 1961 roku) – oficer Marynarki Wojennej RP w stopniu wojskowym kontradmirała, magister inżynier nawigator morski, dyplomowany oficer pokładowy okrętów rakietowych, w latach 1999-2003 dowódca dywizjonów okrętów rakietowych, następnie komendant Portu Wojennego Gdynia oraz szef Centrum Wsparcia Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, od 2009 zastępca szefa Sztabu Marynarki Wojennej odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Siedziba Dowództwa znajduje się w Warszawie na Bemowie przy ul. Radiowej 2.

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 13. ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 852) Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych przeformowano w Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

  Terroryzm – użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań.Operacja - część sztuki wojennej, zespół walk, bitew, uderzeń ogniowych i manewrów toczonych lub wykonywanych na lądzie, w powietrzu i na morzu przez związki operacyjne różnych rodzajów wojsk i sił zbrojnych, połączonych wspólną myślą przewodnią, prowadzonych pod jednym kierownictwem, dla osiągnięcia określonego celu.

  Historia[ | edytuj kod]

  Dowództwo Operacyjne utworzono 22 października 2003 na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej. Jednostka osiągnęła pełną gotowość do wykonywania zadań 30 czerwca 2005, a 1 lipca przejęła dowodzenie siłami biorącymi udział w operacjach wspierania pokoju i stabilizujących na świecie. Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2007 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw zostało 4 lipca 2007 przekształcone w Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Niedługo potem Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk – Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk przekazano w podporządkowanie Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych.

  Bronisław Kwiatkowski (ur. 5 maja 1950 w Mazurach koło Kolbuszowej, zm. 10 kwietnia 2010 pod Smoleńskiem) – generał Wojska Polskiego.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Zadania[ | edytuj kod]

 • dowodzenie polskimi kontyngentami wojskowymi w misjach i operacjach
 • planowanie użycia sił w operacjach kryzysowych militarnych i niemilitarnych
 • szkolenie i zgrywanie dowództw oraz sił wydzielonych komponentów rodzajów Sił Zbrojnych w operacjach połączonych
 • kierowanie siłami dyżurnymi Zintegrowanego Systemu Rozpoznania Sił Zbrojnych
 • monitorowanie gotowości narodowych komponentów wydzielanych do Sił Odpowiedzi NATO
 • Struktura organizacyjna[ | edytuj kod]

 • Dowództwo
 • Centrum Planowania
 • Oddział Operacji Powietrznych
 • Oddział Operacji Morskich
 • Oddział Operacji Lądowych
 • Oddział Analiz i Szkolenia
 • Oddział Planowania Operacyjnego
 • Oddział Rozpoznania i Walki Elektronicznej
 • Centrum Dowodzenia
 • Oddział Dowodzenia
 • Oddział Kontyngentów Wojskowych
 • Oddział Reagowania Kryzysowego
 • Oddział Wsparcia Działań
 • Dyżurna Służba Operacyjna
 • Centrum Wsparcia
 • Oddział Logistyki
 • Oddział Łączności i Informatyki
 • Oddział Koordynacyjny
 • Wydział Transportu i Ruchu Wojsk
 • Oddział Zasobów Osobowych
 • Wydział Administracji Ogólnej
 • Wydział Prasowy
 • Pion Głównego Księgowego
 • Radca Prawny
 • Oddział Służby Zdrowia
 • Obsada personalna[ | edytuj kod]

  Dowódcy Operacyjni Sił Zbrojnych

  Bemowo – dzielnica Warszawy położona na zachodnim skraju miasta. Obejmuje tereny przyłączone do dzielnicy-gminy Wola w 1951 roku. Od 1994 roku stanowi osobną jednostkę. Nazwa pochodzi od nazwiska generała Józefa Bema. Jedna z najbardziej rozwijających się dzielnic stolicy. Kiedyś była głównie "sypialnią Warszawy", dziś jest dużym centrum sportu i handlu.Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.
 • gen. broni Henryk Tacik (15 XII 2004 – 20 IV 2007)
 • gen. broni Bronisław Kwiatkowski (20 IV 2007 – 10 IV 2010)
 • gen. broni Edward Gruszka (20 V 2010 – 20 V 2013)
 • gen. dyw. Marek Tomaszycki (od 20 V 2013)
 • Zastępcy Dowódcy OSZ

 • wiceadm. Marian Prudzienica (2004-2007)
 • gen. bryg. pil. Piotr Luśnia (2007-2008)
 • gen. dyw. Sławomir Dygnatowski (2008-2010)
 • gen. dyw. Zbigniew Galec (2010-2011)
 • gen. dyw. Jerzy Michałowski (od 2012)
 • gen. bryg. Grzegorz Duda
 • Oficerowie

 • kontradm. Jarosław Zygmunt – szef Centrum Wsparcia
 • kmdr Jarosław Miłowski – szef Oddziału Operacji Morskich
 • Przypisy

  1. PZ, źródło: mjr Andrzej Szostak: Pożegnanie zastępcy komendanta CPdMZ (pol.). Polska-Zbrojna.pl, 5 grudnia 2012. [dostęp 2014-03-20].
  2. rzecznik Prasowy: ppłk Piotr WALATEK: Kto jest kim? (pol.). Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. [dostęp 2014-03-20].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona oficjalna Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
 • Polski kontyngent wojskowy (PKW) – wydzielona jednostka wojskowa Sił Zbrojnych RP (wojska operacyjne), przeznaczona do udziału w zagranicznej operacji wojskowej (pokojowej lub wojennej) zgodnie z decyzją Prezydenta RP na wniosek Rady Ministrów.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Czy wiesz że...? beta

  Wojska operacyjne zwane też ekspedycyjnymi lub eksterytorialnymi, – część sił zbrojnych przeznaczona lub wydzielona do realizacji zadań zbrojnych na froncie zewnętrznym.
  Jarosław Miłowski (ur. 1965) – oficer polskiej Marynarki Wojennej w stopniu komandora, inżynier techniki nawigacji, w latach 1997-2001 dowódca okrętu podwodnego ORP "Dzik", od 2005 był szefem Oddziału Operacji Morskich w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych w Warszawie, następnie został attaché obrony w Danii, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.
  Operacje reagowania kryzysowego – operacje wojskowe mające na celu ochronę bądź zapewnienie bezpieczeństwa grup ludzi, regionów bądź państw. Operacje tego typu mogą być podejmowane w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych zagrażających bezpieczeństwu na określonym obszarze. W literaturze oraz doktrynach obronnych wyróżnia się operacje reagowania kryzysowego o charakterze działań wojennych oraz operacje inne niż wojna. Podstawowym czynnikiem wyróżniającym militarne operacje reagowania kryzysowego od operacji pokojowych, jest brak konieczności uzyskiwania zgody państwa bądź państw na terytorium których ma być przeprowadzona, często nawet wbrew ich woli. Zasadniczo, operacje reagowania kryzysowego powinny być przeprowadzane z mandatem Organizacji Narodów Zjednoczonych, coraz częściej jednak kwestionuje się ten wymóg, podnosząc że w sytuacjach regionalnych kryzysów, zagrożone kryzysem życie ludzi czy też fizyczna egzystencja całych grup społecznych bądź etnicznych, jest wartością nadrzędną, stojącą ponad zasadą suwerenności państwowej, a nawet ponad niedoskonałym prawem międzynarodowym, którego realizacja często obarczona jest partykularnymi interesami politycznymi.
  Marian Prudzienica (ur. 20 stycznia 1950) – polski wiceadmirał i inżynier techniki nawigacji. W 1967 rozpoczął służbę w Siłach Zbrojnych, jest morskim oficerem pokładowym okrętów przeciwminowych. Dowodził OORP "Czapla" i "Pelikan", 13 dywizjonem Trałowców, 9 Flotyllą Obrony Wybrzeża oraz Centrum Operacji Morskich. Od 2004 do 2007 był zastępcą dowódcy Dowództwa Operacyjnego.
  Henryk Mikołaj Tacik (ur. 5 grudnia 1947 w Ostrowie Wielkopolskim) – polski dowódca wojskowy, generał broni Wojska Polskiego, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP.

  Reklama

  tt