• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dowództwo Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu

  Przeczytaj także...
  Stefan Mokrzecki h. Ostoja (ur. 28 kwietnia 1862 w Dzitrykach, zm. 9 kwietnia 1932 w Wilnie) – generał major armii Imperium Rosyjskiego, generał-chorąży armii ukraińskiej, generał dywizji Wojska Polskiego.Tadeusz Trapszo (ur. 29 maja 1894 r. w Krakowie, zm. 29 czerwca 1958 r.) – oficer Legionów Polskich, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, starosta powiatu lęborskiego.
  Jan Władysław Hubischta (ur. 26 lipca 1870 w Stanisławowie, zm. 6 stycznia 1933 w Poznaniu) – pułkownik dyplomowany Cesarskiej i Królewskiej Armii oraz generał dywizji Wojska Polskiego.

  Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VIII (DOK VIII) – terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych okresu II RP, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe na obszarze Okręgu Korpusu Nr VIII z siedzibą w Toruniu przy ulicy Wola Zamkowa.

  13 sierpnia 1919 roku zostało utworzone Dowództwo Okręgu Generalnego „Pomorze”. Początkowo dowództwo miało swoją siedzibę we Włocławku, a następnie w Inowrocławiu. 3 lutego 1920 roku, po odzyskaniu przez Polskę Pomorza Gdańskiego, DOGen. „Pomorze” zostało przeniesione z Inowrocławia do Grudziądza i umieszczone w koszarach Władysława Jagiełły. W 1921 roku DOGen. „Pomorze” przeformowane zostało w Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VIII z siedzibą w Toruniu.

  Okręg Korpusu Nr VIII (OK VIII) – okręg wojskowy Wojska Polskiego II RP w latach 1921-1939 z siedzibą dowództwa w garnizonie Toruń.Kazimierz Deszberg (ur. 11 lipca 1875, zm. 1940 w Kijowie) – doktor weterynarz, podpułkownik weterynarii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.

  Siły podległe terytorialnie dowódcy OK nr VIII stacjonowały w miastach: Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Chełmno, Inowrocław, Starogard Gdański, Brodnica i Włocławek.

  Obsada personalna dowództwa okręgu w latach 1919-1939[]

  Dowódcy okręgu:

 • gen. ppor. Kazimierz Raszewski (11 - 19 IX 1919)
 • gen. ppor. Robert Lamezan-Salins (I - III 1920)
 • gen. ppor. / por. Bolesław Roja (13 III - 30 VII 1920)
 • gen. por. Antoni Symon (13 VIII - 1 X 1920)
 • gen. dyw. Zygmunt Zieliński (1 X 1920 - 31 XII 1922)
 • gen. dyw. Gustaw Zygadłowicz (1 - 7 I 1923)
 • gen. bryg. Stefan Ludwik de Latour (20 I - † 9 XI 1923)
 • gen. bryg. / dyw. Jan Władysław Hubischta (10 XII 1923 - 17 VII 1926)
 • gen. dyw. Leon Piotr Berbecki (22 VII 1926 - 19 X 1928)
 • gen. bryg. Stefan Wiktor Pasławski (5 XI 1928 - 20 IX 1934)
 • gen. bryg. Wiktor Thommée (16 XI 1934 - 18 II 1938)
 • gen. bryg. Michał Karaszewicz-Tokarzewski (19 II 1938 - IX 1939)
 • Zastępcy dowódcy okręgu:

  Zygmunt Michał Ludwik Dzwonkowski (ur. 29 kwietnia 1889 w Warszawie, zm. w 1987 w Toronto) – inżynier, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.Henryk Pomazański (ur. 22 kwietnia 1889 – zm. 14 listopada 1978 w Warszawie) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, uczestnik walk o niepodległość Polski w I wojnie światowej, wojnie z bolszewikami i II wojnie światowej.
 • gen. ppor. Stefan Mokrzecki (do 20 IX 1920 → Centralna Stacja Zborna w Warszawie)
 • płk kaw. August Donimirski-Brochwicz (od 20 IX 1920 ← dowódca 18 puł.)
 • gen. bryg. Leon Berbecki (IX 1921 - 7 XI 1922)
 • gen. bryg. / dyw. Henryk Józef Zemanek (od 7 XI 1922)
 • Pomocnicy dowódcy do spraw uupełnień (szefowie poboru):

  Michał Tadeusz Karaszewicz-Tokarzewski herbu Trąby, pseudonimy Doktor, Stawski, Stolarski, Torwid (ur. 5 stycznia 1893 we Lwowie, zm. 22 maja 1964 w Casablance) – generał broni Wojska Polskiego, wolnomularz, teozof, duchowny Kościoła liberalnokatolickiego.Stefan de Latour (ur. 2 sierpnia 1862 w Nieborowie, zm. 9 listopada 1923 w Toruniu) – generał major Armii Imperium Rosyjskiego, generał brygady Wojska Polskiego.
 • płk piech. Witold Hulanicki (1923)
 • płk dypl. Zygmunt Dzwonkowski (od X 1931)
 • Pomocnik dowódcy okręgu

 • płk dypl. Aleksander Zygmunt Myszkowski (1938-1939)
 • Szefowie sztabu:

 • ppłk SG Leon Bobicki (od 4 VI 1920)
 • mjr p.d. SG / ppłk SG Marian Mochnacki (do 29 IX 1920)
 • ppłk SG Henryk Pomazański (od 29 IX 1920)
 • płk SG Józef Sopotnicki (do 30 VI 1923)
 • ppłk dypl. Stefan Bolesław Zabielski (do XII 1929)
 • płk dypl. Tadeusz Trapszo (1937-1939)
 • Zastępcy szefa sztabu:

  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.Wiktor Thommée (ur. 30 grudnia 1881 w Święcianach, zm. 13 listopada 1962 w Warszawie) – polski dowódca wojskowy, generał brygady Wojska Polskiego.
 • ppłk SG Stanisław Wecki (1923)
 • Szefowie sanitarni:

 • gen. ppor. Ludwik Rydygier
 • płk lek. Jan I Kamiński (1923)
 • Szefowie służby weterynaryjnej:

 • mjr Stanisław Wagner (p.o. od 14 X 1920)
 • ppłk Kazimierz Deszberg
 • Dziekani OK VIII

 • ks. dziekan Jerzy Bogusław Ryszard Sienkiewicz
 • ks. proboszcz Stanisław Sinkowski (od 1934)
 • Przypisy

  1. Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu Generalnego „Kielce” Nr 11 z 20 lutego 1920 roku, pkt 19 Przeniesienie DOGen. „Pomorze”.
  2. Krzysztof Błażejewski "Z ziemi obcej na... Pomorze", Express Bydgoski 4 marca 2011 http://www.express.bydgoski.pl/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=2&NrIssue=1761&NrSection=80&NrArticle=197575
  3. Zarys historji wojennej 26-go pułku ułanów, s. 12 pochwała dla 215 p.uł. za działania pod Brodnicą 18 sierpnia 1920 r. podpisana została nazwiskiem SIMON. Zapewne był to błąd redakcyjny.
  4. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 41 z 27 października 1923 roku, poz. 997.

  Bibliografia[]

 • Roczniki Oficerskie 1923, 1924, 1928 i 1932
 • Dzienniki Personalne Ministra Spraw Wojskowych
 • Kazimierz Raszewski herbu Grzymała (ur. 29 lutego 1864, w Jasieniu (ob. pow. kościański), zm. 14 stycznia 1941 w Poznaniu) – polski dowódca wojskowy, podpułkownik huzarów Armii Cesarstwa Niemieckiego i generał broni Wojska Polskiego.Stefan Wiktor Paweł Pasławski (ur. 25 maja 1885 w Warszawie, zm. 17 lipca 1956 w Bangor w Walii) – generał brygady Wojska Polskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Julian Sopotnicki (ur. 1882 , zm. 23 sierpnia 1942 w obozie koncentracyjnym Auschwitz) - pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.
  Włocławek (łac. Vladislavia, niem. Leslau) – miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim, nad Wisłą, przy ujściu Zgłowiączki, siedziba powiatu włocławskiego. Jedno z głównych miast województwa (3. pod względem wielkości), w przeszłości niejednokrotnie nazywane stolicą Kujaw. Miasto jest siedzibą kurii diecezji włocławskiej.
  Gustaw Zygadłowicz (junior) (ur. 13 kwietnia 1869 w Szatmar-Nemeti, zm. 7 stycznia 1923 w Toruniu) – generał major Cesarskiej i Królewskiej Armii, generał dywizji Wojska Polskiego.
  Zygmunt Zieliński (ur. 1 sierpnia 1858 w Rzeszotarach, zm. 11 kwietnia 1925 w Krakowie) – generał major cesarskiej i królewskiej Armii oraz generał broni Wojska Polskiego.
  Stefan Bolesław Zabielski (ur. 18 czerwca 1887 w Kosinie, zm. wiosną 1940 w Charkowie) - podpułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego.
  Henryk Józef Zemanek (ur. 15 stycznia 1872 w Krakowie, zm. 30 maja 1936 w Toruniu) - pułkownik Sztabu Generalnego cesarskiej i królewskiej Armii, generał dywizji Wojska Polskiego.
  Antoni Symon (ur. 7 kwietnia 1862 w Żytomierzu, zm. 18 listopada 1927 w Krakowie) – generał lejtnant Armii Imperium Rosyjskiego i generał dywizji Wojska Polskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.