• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dowództwo Okręgu Korpusu nr IV w Łodzi

  Przeczytaj także...
  Eugeniusz Bronisław Pogorzelski (ur. 13 stycznia 1867 w Sannikach w pow. gostynińskim, zm. 18 marca 1934 w Warszawie) – pułkownik piechoty Armii Imperium Rosyjskiego i generał dywizji Wojska Polskiego.Zenon Bosak-Pakowski ps. „Bosak” (ur. 22 stycznia 1890 w Radomiu, zm. 1940 w Charkowie) – podpułkownik intendent z wyższymi studiami wojskowymi Wojska Polskiego.
  Romuald Dąbrowski herbu Jelita (ur. 25 października 1874 w Liteni, zm. w grudniu 1939) – polski dowódca wojskowy, podpułkownik piechoty Cesarskiej i Królewskiej Armii, generał brygady Wojska Polskiego II RP.

  Dowództwo Okręgu Korpusu Nr IV (DOK IV) - terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych okresu II RP, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe z siedzibą w garnizonie Łódź.

  Obsada personalna Dowództwa Okręgu Generalnego „Łódź” i Dowództwa Okręgu Korpusu Nr IV[]

  Dowódcy okręgu[]

 • gen. ppor. Jan Romer (17 XI 1918 )
 • płk piech. Albin Jasiński (p.o. 17 - 27 XI 1918)
 • gen. ppor. Aleksander Osiński (27 XI 1918 - 13 VIII 1919)
 • gen. ppor. Kajetan Olszewski (18 VIII 1919 - 14 II 1921)
 • gen. ppor. Jan Rządkowski (14 II 1921 - 28 I 1922)
 • gen. dyw. Stefan Majewski (31 I 1922 - 12 VI 1924)
 • gen. dyw. Władysław Jung (12 VI 1924 - 10 VII 1926
 • gen. dyw. Ignacy Kazimierz Ledóchowski (p.o. 10 VII - 1 IX 1926 i dowódca 1 IX 1926 - 1 II 1927)
 • gen. bryg. Stanisław Oktawiusz Małachowski (p.o. 13 - 25 V 1926 i 1 II - 9 VII 1927)
 • gen. bryg. Romuald Dąbrowski (od 9 VII 1927)
 • gen. bryg. Stanisław Oktawiusz Małachowski-Nałęcz (od 15 VII 1927)
 • gen. bryg. Władysław Langner (od 3 IX 1934)
 • gen. bryg. Wiktor Thommée (od 18 II 1938 → dowódca Grupy Operacyjnej "Piotrków")
 • gen. bryg. Adam Korytowski (od 1 IX 1939 )
 • Zastępcy dowódcy okręgu[]

 • gen. ppor. Marceli Gosławski (od 14 I 1920)
 • gen. bryg. Leon Pachucki (26 IX 1921 - 31 I 1924)
 • gen. dyw. Eugeniusz Pogorzelski (1 II - 26 VI 1924)
 • gen. dyw. Ignacy Kazimierz Ledóchowski (od 10 IV 1925)
 • gen. bryg. Adam Korytowski (VII - VIII 1939)
 • Pomocnicy dowódcy okręgu[]

 • płk dypl. Eugeniusz Chilarski (10 VIII 1928 - 30 X 1935)
 • płk dypl. Marian Bolesławicz (30 X 1935 - 5 VII 1939)
 • Szefowie sztabu[]

 • ppłk SG Marian Przewłocki (9 - 23 XII 1918)
 • płk SG Gustaw Kuchinka (8 XII 1918 - 1 IX 1921)
 • ppłk SG Stefan Iwanowski (24 IX 1921 - 16 X 1923)
 • ppłk SG Zygmunt Dzwonkowski (p.o. 15 X 1923 - 24 X 1924)
 • ppłk SG Stefan Iwanowski (24 X 1924 - 14 IX 1926)
 • płk SG Marian Eugeniusz Kozłowski (30 XI 1926 -5 XII 1927)
 • ppłk SG Jarosław Szafran (5 XII 1927 - 10 XI 1928)
 • ppłk dypl. Władysław Smolarski (16 XI 1928 - 2 III 1931)
 • ppłk dypl. Adam Świtalski (2 III 1931 - 7 XI 1932)
 • płk dypl. Tadeusz Alf-Tarczyński (7 XI 1932 - 20 XI 1935)
 • ppłk dypl. Piotr Bartak (20 XI 1935 - IX 1939)
 • Zastępcy szefa sztabu:

  Kazimierz Czyhiryn (ur. 30 maja 1898, zm. 1940 w Kijowie) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.Franciszek Kazimierz Steier (ur. 4 marca 1870 w Przemyślu, zm. 23 sierpnia 1958 w Przemyślu) – doktor medycyny, tytularny generał brygady Wojska Polskiego.
 • ppłk SG Walery Sławek (od 15 X 1923)
 • Szefowie Oddziału Ogólnego:

 • mjr SG Witold Stankiewicz (VIII 1924 - 1925)
 • mjr SG Kazimierz Putek (1925 - XI 1926)
 • ppłk SG Jarosław Szafran (XI 1926 - XII 1927)
 • mjr SG Eugeniusz Dmochowski (XII 1927 - III 1929)
 • mjr dypl. Stanisław Bęben (III 1929 - XI 1930)
 • mjr dypl. Adam Paszkowski (XII 1930 - VIII 1931)
 • mjr dypl. Stefan Szlaszewski (IX 1931 - I 1932)
 • mjr dypl. Tadeusz Rudnicki (I - VIII 1932)
 • mjr dypl. Tadeusz Skwarczyński (VIII 1932 - 1939)
 • Kwatermistrzowie:

  Maksymilian Hieronim Kowalewski (ur. 1 maja 1879 w Surwiłłach, zm. wiosną 1940 w Charkowie) – pułkownik lekarz weterynarii Wojska Polskiego.Kajetan Bolesław Olszewski (ur. 7 sierpnia 1858 w Kolnie, zm. 20 sierpnia 1944 w Warszawie) – generał major Armii Imperium Rosyjskiego i tytularny generał broni Wojska Polskiego.
 • płk dypl. Witold Gierulewicz
 • Szefowie inżynierii i saperów

 • płk sap. Emanuel Homolacs (1923-1926)
 • Szefowie łączności:

 • mjr łącz. Józef Rębski (1923)
 • Adiutanci dowódcy okręgu:

 • kpt Kazimierz Czyhiryn (lata 30, do 1938)
 • Szefowie intendentury:

 • płk int. Piotr Łokucijewski (od 26 I 1919)
 • ppłk int. Antoni I Stankiewicz (1921-1927)
 • ppłk int. Michał Hiszpański (1928 - III 1929)
 • ppłk int. Józef Meksza (III 1929)
 • ppłk int. Emil Swoboda (IV 1929 - XII 1932)
 • ppłk int. Stanisław Burnagel (I 1933 - VI 1938)
 • ppłk int. z WSW Zenon Bosak-Pakowski (VI 1938 - IX 1939)
 • Szefowie sanitarni:

  Marceli Gosławski von Księżomierz (ur. 16 stycznia 1862 w Brodach, zm. 25 stycznia 1934 w Krakowie) - generał Cesarskiej i Królewskiej armii, generał brygady Wojska Polskiego.Leon Franciszek Ulatowski (ur. 20 marca 1889 w Ciężkowicach, zm. 10 listopada 1973 w Jabłonnie) – major piechoty Wojska Polskiego, jeden z bohaterów bitwy pod Kostiuchnówką, Kawaler Orderu Virtuti Militari.
 • płk lek. med. Jakub Arct (szef Działu Sanitarnego i Oddziału IX Sanitarnego DOG Łódź 3 II 1919 - 1921)
 • płk lek. med. Kazimierz Steier (1921 - IV 1927)
 • płk lek. med. Stanisław Miłodorowski (IV 1927 - II 1930)
 • płk lek. med. Mieczysław Marks (VI 1930 - IV 1934)
 • płk dr med. Stanisław Antoni Więckowski (30 IV 1934 - 30 XI 1935)
 • płk lek. med. Edward Wertheim (XII 1935 - 15 I 1939)
 • ppłk dr med. Kazimierz Baranowski (I - IX 1939)
 • Szefowie weterynarii:

  Leon Pachucki (ur. 11 kwietnia 1872 w Suwałkach, zm. 10 października 1932 w Łodzi) – generał brygady Wojska Polskiego.Aleksander Osiński, herbu Wąż (ur. 27 lutego 1870 w Pilicy, zm. 10 lutego 1956 w Warszawie) – senator w II RP i prezes Polskiego Czerwonego Krzyża, generał major Armii Imperium Rosyjskiego oraz generał dywizji Wojska Polskiego II RP. Odznaczony Orderem Virtuti Militari.
 • płk lek. wet. Maksymilian Kowalewski
 • Szefowie duszpasterstwa wyznania rzymsko-katolickiego:

 • ks. dziekan Antoni Burzyński (1921 - VI 1927)
 • ks. dziekan Stanisław Zieliński (VI 1927 - XII 1933)
 • ks. dziekan Kazimierz Suchcicki (1934 - IX 1939)
 • Kierownicy Okręgowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Łodzi

 • kpt. Tadeusz Marszałek (1929)
 • mjr Leon Ulatowski (1929 - 1932)
 • ppłk Stefan Cieślak (1932 - 1933)
 • ppłk dypl. Jan Gabryś (XII 1933 - 4 IX 1937)
 • ppłk piech. Karol Kurek (23 IX 1937 - 1939)
 • mjr Bolesław Gronczyński (1939)
 • Przypisy

  1. Generał Jan Romer został wyznaczony na stanowisko dowódcy OGen. "Łódź", lecz go nie objął.
  2. Generał Władysław Jung w dniach 13-25 maja 1926 był internowany.
  3. Dekret L. 1817 z 14 I 1920, Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 3 z 31.01.1920 r., s. 25. W dekrecie Okręg jest nazywany Okręgiem Generalnym Łódź.
  4. Według Dziennika Personalnego M.S.Wojsk. Nr 50 z 24.11.1926 r. na stanowisko wyznaczony został z dnem 31 października 1926 r. Z tą samą datą wyznaczeni zostali nowi szefowie sztabu DOK III i DOK X.
  5. Od 1932 - Wydział Ogólny, od 1933 - Samodzielny Referat Ogólny i od 1939 - Wydział Ogolny.
  6. Dziennik Rozkazów Wojskowych z 4 lutego 1919 r. Nr 12, poz. 449.

  Bibliografia[]

 • Dzienniki Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych 1920-1935.
 • Roczniki oficerskie 1923, 1924, 1928 i 1932.
 • Witold Jarno, Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918-1939, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Historii Polski Współczesnej, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2001, ISBN 83-88679-10-4, s. 363.
 • Ignacy Kazimierz Ledóchowski, właśc. Ignacy Kazimierz Halka-Ledóchowski, herbu Szaława (ur. 5 sierpnia 1871 w Loosdorf, zm. 9 marca 1945 w obozie koncentracyjnym Mittelbau-Dora) – pułkownik dyplomowany Cesarskiej i Królewskiej Armii, szambelan cesarski oraz generał dywizji Wojska Polskiego. Odznaczony Orderem Virtuti Militari.Marian Roman Przewłocki (ur. 27 lutego 1888 w Kamieńcu Podolskim, zm. 20 grudnia 1966 w Penley, w Anglii) – generał brygady Wojska Polskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Karol Kurek (ur. 4 listopada 1895 w Krakowie, zm. 1940 na Ukrainie) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.
  Gustaw Kuchinka (ur. 17 marca 1875 w Czerniowcach - zm. 6 grudnia 1923 w Warszawie) - podpułkownik Sztabu Generalnego cesarskiej i królewskiej Armii i generał brygady Wojska Polskiego.
  Tadeusz Stefan Alf-Tarczyński (ur. 5 października 1889 w Krakowie, zm. 26 stycznia 1985 w Londynie) – generał brygady Wojska Polskiego, pisarz i publicysta.
  Zygmunt Michał Ludwik Dzwonkowski (ur. 29 kwietnia 1889 w Warszawie, zm. w 1987 w Toronto) – inżynier, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.
  Adam Korytowski (ur. 27 lipca 1886 w Przemyślanach koło Lwowa, zm. 25 sierpnia 1942 w Edynburgu) – generał brygady Wojska Polskiego.
  Kazimierz Putek ps. "Gama", "Nawój", "Kamień", "Zworny" (ur. 22 lutego 1891, zm. 1947) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, doktor nauk prawnych.
  Marian Bolesławicz (ur. 6 sierpnia 1890 w Rzeszowie, zm. 9 stycznia 1980 w Londynie) – honorowy generał brygady Wojska Polskiego II RP.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.058 sek.