• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dowództwo Okręgu Korpusu nr II w Lublinie

  Przeczytaj także...
  Bolesław Błażejewski (ur. 21 stycznia 1890 w Ilince, zm. wiosną 1940 w Katyniu) – pułkownik lekarz Wojska Polskiego.Tymoteusz, imię świeckie: Jerzy Szretter, (ur. 16 maja 1901 w Tomachowie k. Równego, zm. 20 maja 1962 w Warszawie) – polski duchowny prawosławny, trzeci metropolita warszawski i całej Polski.
  Władysław Ignacy Michalski (ur. 28 lipca 1892 we wsi Rozdzielna, zm. w 1939 w Charkowie) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.

  Dowództwo Okręgu Korpusu Nr II (DOK II) – terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1921-1939, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe z siedzibą przy Placu Litewskim, Gmach Gubernatora. Obecnie budynek UMCS. Lublin.

  Obsada personalna dowództwa okręgu[]

  Dowódcy okręgu:

  Henryk Rump (ur. 28 stycznia 1863 w Stanisławowie, zm. 24 marca 1920 w Lublinie) – pułkownik lekarz Wojska Polskiego.Nasza Służba - czasopismo wydawane od 1992 roku przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. Adresowane jest głównie do żołnierzy i członków ich rodzin oraz funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych. Dwutygodnik zawiera rozważania religijne, nauczanie papieskie, wspomnienia historyczne, a także biografie zasłużonych dla wojska kapelanów wojskowych. Zamieszczone są także relacje z uroczystości religijnych odbywających się w poszczególnych garnizonach.
 • gen. Jan Romer (od 25 IX 1921 )
 • gen. Władysław Jung (od 16 VI 1926)
 • gen. bryg. Stanisław Taczak (od 31 X 1928)
 • gen. bryg. Jerzy Dobrodzicki (od 24 XII 1929)
 • gen. bryg. Mieczysław Smorawiński (20 XI 1934 – IX 1939, † 1940 Katyń)
 • Zastępcy dowódcy okręgu:

 • gen. bryg. Władysław Bejnar (XI 1922 – XI 1923)
 • gen. bryg. Franciszek Antoni Zieliński (1924)
 • gen. bryg. Juliusz Kleeberg (VIII – IX 1939)
 • Inspektorzy poboru, pomocnicy dowódcy do spraw uzupełnień:

  Tadeusz Stefan Alf-Tarczyński (ur. 5 października 1889 w Krakowie, zm. 26 stycznia 1985 w Londynie) – generał brygady Wojska Polskiego, pisarz i publicysta.Bogusław Aleksander Szwedo (ur. 18 grudnia 1958 w Sobowie) – założyciel Radia Leliwa z siedzibą w Tarnobrzegu, w latach 2004–2006 wykładowca w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, od 10 stycznia 2007 roku był członkiem Rady Nadzorczej TVP, od 19 września 2009 prezes TVP.
 • płk piech. Edwin Ernst (1924 – 1929)
 • płk piech. Edward Kańczucki (1929 – 1930)
 • płk dypl. Stefan Iwanowski (X 1931 – IV 1938)
 • płk dypl. Leon Koc
 • Szefowie sztabu:

 • ppłk Stanisław Burhardt-Bukacki (16 – 22 XI 1918)
 • ppłk SG Mieczysław Nicefor Więckowski (1923 – XI 1925)
 • płk dypl. Leopold Endel-Ragis (XII 1930 – XII 1934 → dowódca piechoty dywizyjnej 9 DP)
 • płk dypl. Tadeusz Alf-Tarczyński)
 • Zastępcy szefa sztabu:

 • ppłk p. SG Juliusz Drapella (20 XI 1922 – 1 IV 1923)
 • ppłk SG Romuald Wolikowski (1923)
 • ppłk SG Tadeusz Szałowski (1924)
 • Kwatermistrz

  Władysław Bejnar (ur. 2 stycznia 1868 w majątku Smołwy na Wileńszczyźnie, zm. 23 kwietnia 1934 w Wilnie) – pułkownik piechoty armii Imperium Rosyjskiego, tytularny generał dywizji Wojska Polskiego.Władysław Jan Jung (ur. 23 czerwca 1870 w Gorlicach, zm. 1 stycznia 1940 we Lwowie) – pułkownik artylerii Cesarskiej i Królewskiej Armii oraz generał dywizji Wojska Polskiego. Odznaczony Orderem Virtuti Militari.
 • płk dypl. Władysław Ignacy Michalski (1939, † 1940 Charków)
 • Dowódca Obrony Przeciwlotniczej

 • (p.o.) ppłk dypl. Lucjan Władysław Ruszczewski (1937–1939)
 • płk piech. Jan Załuska (1938–1939, † 1940 Katyń)
 • Szefowie Saperów i Inżynierii:

 • płk sap. inż. Maciej Józef Radziukinas (22 V 1922 – X 1925)
 • Szefowie Intendentury:

 • ppłk int. Piotr Lewandowski (od 3 VI 1919)
 • płk dypl. Kazimierz Partyka (1938 –)
 • Szefowie sanitarni:

  Ordynariat Polowy Wojska Polskiego – biskupstwo polowe (diecezja wojskowa) Kościoła katolickiego w Polsce obejmujące cały kraj oraz tereny polskich kontyngentów wojskowych ustanowione 5 lutego 1919 przez papieża Benedykta XV jako Polowa Kuria Biskupia.Juliusz Kleeberg (ur. 30 marca 1890 w Trembowli, zm. 4 lipca 1970 w Sydney, w Australii) - rotmistrz kawalerii cesarskiej i królewskiej Armii, generał brygady Wojska Polskiego, młodszy brat Franciszka.
 • płk lek. Henryk Rump (12 XII 1918 – †24 III 1920)
 • płk lek. Bolesław Błażejewski (I 1936 – IX 1939)
 • Szefowie weterynarii:

 • płk lek. wet. dr Wiktor Lindenbaum (do XI 1934)
 • ppłk / płk lek. wet. dr Jan I Wajda (XI 1934 - 1939)
 • Szefowie uzbrojenia:

 • płk Leonard Tucker
 • Szefowie Wojsk Samochodowych:

  Tadeusz Gałecki (ur. 11 lipca 1868 w Irkucku, zm. 27 stycznia 1941 w Warszawie ) - pułkownik Armii Imperium Rosyjskiego, generał brygady Wojska Polskiego.Stefan Tadeusz Iwanowski (ur. 12 grudnia 1890, zm. 1954 w Sztokholmie) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.
 • płk Tadeusz Gałecki (do 6 VI 1919 → Armia Wielkopolska)
 • płk Henryk Buczyński (p.o. od 24 V 1919)
 • Szefowie duszpasterstwa katolickiego

 • ks. dziekan Jan Idec (do † 19 IX 1925
 • ks. dziekan Jan Pajkert (od 1 X 1925)
 • Dziekan prawosławny

 • ks. kapelan rezerwy powołany do służby czynnej Jerzy Szretter
 • Przypisy

  1. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 16 z 11 czerwca 1927 r. W okresie od czerwca 1927 do sierpnia 1928 płk piech. Edwin Ernst zajmował stanowisko inspektora poborowego OK II i IX z siedzibą w Lublinie.
  2. Według Tadeusza Kryska-Karskiegi i Stanisława Żurakowskiego od 1938 do września 1939 r. był zastępcą dowódcy OK II.
  3. Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 68 z 21 czerwca 1919 roku, poz. 2179.
  4. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 22 grudnia 1934 roku, s. 279.
  5. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 22 grudnia 1934 roku, s. 272.
  6. Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 71 z 28 czerwca 1919 roku, poz. 2299.
  7. Ksiądz dziekan Jan Idec został zamordowany w nocy z 19 na 20 września 1925 roku w klasztorze karmelitów we Lwowie przez ojca Adama (Józefa Kopacza). Zamordowanie ks. dziekana Ideca z DOK II, „Polska Zbrojna” Nr 260 z 22 września 1925 roku, s. 10. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 108 z 20 października 1925 roku, s. 583.
  8. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 100 z 6 października 1925 roku, s. 544.
  9. Bogusław Szwedo. Ks. pułkownik Jan Pajkert (1887–1964) – kapłan diecezji sandomierskiej, dziekan I Korpusu Polskiego, Naczelny Kapelan Wojsk Polskich. „Nasza Służba”, s. 12, Nr 7 z 1-15 kwietnia 2014. Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. 

  Bibliografia[]

 • Ludwik Głowacki, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Wydawnictwo Lubelskie, wyd. II, Warszawa 1986, ISBN 83-222-0377-2, s. 14.
 • Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 r. Sprawozdanie dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Kraju, płk dypl. Włodzimierza Juliusza Ludwiga z działalności w czasie wojny. Opracowanie Mieczysław Lipiński i Zbigniew Moszumański, Przegląd Historyczno-Wojskowy Nr 4 (204) z 2004 r., ss. 155-179,
 • Andrzej Felchner, Szpitale wojskowe II Rzeczypospolitej, Wojskowy Przegląd Historyczny, Warszawa 1996, Nr 3 (157), ISSN 0043-7182, s. 102-126,
 • Kazimierz Partyka (ur. 9 stycznia 1890 w Komarnie, zm. 1940 w Kijowie) – prawnik, pułkownik dyplomowany intendentury Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej.Mieczysław Makary Smorawiński (ur. 25 grudnia 1893 w Kaliszu, zm. w kwietniu 1940 w Katyniu) – generał brygady Wojska Polskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Edward Kańczucki (ur. 13 października 1882 w Czerniowcach, zm. wiosną 1940 w Charkowie) - pułkownik piechoty Wojska Polskiego.
  Juliusz Alfred Drapella (ur. 3 listopada 1886 w Wieprzu Małopolskim, w pow. żywieckim, zm. 25 października 1946 w Nicei) – generał brygady Wojska Polskiego.
  Ministerstwo Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.) – naczelny organ administracji państwowej powołany do kierowania i administrowania siłami zbrojnymi II RP w czasie pokoju i przygotowania ich do działań na wypadek wojny, w latach 1918-1942.
  Leon Wacław Koc (ur. 23 września 1892 w Suwałkach, zm. 1954) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari.
  Jan Załuska (ur. 25 maja 1889 w Rachodoszczach, zm. w 1940, w Katyniu) – syn Aleksandra i Agnieszki, pułkownik piechoty Wojska Polskiego .
  Jan Edward Romer (ur. 3 maja 1869 we Lwowie, zm. 5 marca 1934 w Warszawie) – polski dowódca wojskowy, generał major Cesarskiej i Królewskiej Armii, generał dywizji Wojska Polskiego II RP.
  Mieczysław Więckowski (ur. 11 kwietnia 1895 w Krakowie, zm. 13 maja 1926 w Lublinie) – pułkownik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.