• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dowódca Marynarki Wojennej

  Przeczytaj także...
  Marynarka Wojenna (MW) – jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych. Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Na podstawie umów międzynarodowych, Marynarka Wojenna zobowiązana jest do utrzymywania zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego jak i poza nim. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej. Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą flotylle okrętów, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.Działania bojowe – uderzenie na wojska przeciwnika lub odparcie jego uderzeń. Ich rezultatem jest doprowadzenie do rozbicia (obezwładnienia) wojsk przeciwnika oraz opanowanie określonego rejonu lub utrzymanie własnego.
  Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych - stanowisko służbowe w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przewidziane dla żołnierza zawodowego w stopniu generała broni.
  POL Flaga D-ca MW.svg

  Dowódca Marynarki Wojennej – do roku 2014 najwyższy wojskowy zwierzchnik Marynarki Wojennej, do którego zakresu działania należało w szczególności dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Marynarki Wojennej niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Marynarki Wojennej, szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych, przygotowanie sił i środków Marynarki Wojennej do działań bojowych oraz w sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach międzynarodowych, zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych, przewodniczenie Radzie SAR. Dowódca Marynarki Wojennej wykonywał swoje zadania przy pomocy Dowództwa Marynarki Wojennej.

  Dowództwo Marynarki Wojennej – komórka organizacyjna Marynarki Wojennej, będąca organem podległym Dowódcy Marynarki Wojennej, za pomocą której Dowódca realizuje powierzone mu zadania.Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - stanowisko służbowe w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przewidziane dla żołnierza zawodowego w stopniu generała broni.

  Z dniem 1 stycznia 2014, na podstawie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 852), stanowisko Dowódcy MW uległo likwidacji, a jego kompetencje przejęło i następcą prawnym jest Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych (z zastrzeżeniem, że Radzie SAR przewodniczy Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych).

  Dowodzenie (ang. command) - to proces, przez który dowódca narzuca swoją wolę i zamiary podwładnym oraz w ramach którego wspomagany przez swój sztab planuje, organizuje, motywuje i kontroluje działania podległych mu wojsk przez użycie standardowych procedur działania i wszelkich środków przekazywania informacji.

  Bibliografia[]

 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada 1967 roku (Dz.U. z 2012 poz. 461)
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.