• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dostępność - niezawodność

  Przeczytaj także...
  MTTF – akronim angielskiego wyrażenia mean time to failure, które na polski może zostać przetłumaczone jako Średni czas do wystąpienia usterki. Akronim ten określa czas, wyrażony w pewnych jednostkach, jaki upłynie zanim pojawi się awaria.MTTR – akronim angielskiego wyrażenia mean time to repair (średni czas naprawy), oznaczający średni czas od momentu wystąpienia awarii do naprawy uszkodzonego urządzenia.
  System wysokiej niezawodności (S.W.N.), system wysokiej dostępności − w teorii informacji, system informatyczny charakteryzujący się odpowiednio dostosowywaną: niezawodnością, dostępnością, wydajnością; do specyficznych zwykle krytycznych zastosowań danego systemu.

  Miara dostępności (ang. availability) – jedna z podstawowych miar określenia stopnia odporności systemu. Pojęcie dostępności oznacza czas bezawaryjnego działania usługi w stosunku do całości czasu, w którym usługa ta powinna być klientom świadczona. Dostępność 90% znaczy więc, że na 100 jednostek czasu 90 przypadło na czas, w którym system działał bezawaryjnie. Pozostałe 10 jednostek to czas, w którym system był w stanie awarii bądź odzyskiwania pełnej funkcjonalności po niej.

  Software Fault Tolerance – termin określający zdolność oprogramowania do pracy w warunkach wadliwej pracy sprzętu lub systemu.

  Dostępność określana jest wzorem: A = MTTF/(MTTF+MTTR)

  W celu zwiększenia dostępności systemów stosuje się różne techniki SFT (ang. Software Fault Tolerance).

  Klasy dostępności[]

  Kiedy mowa o dostępności systemów informatycznych, korzysta się również z przyjętej klasyfikacji dostępności (ang. availability class):

  Klasa dostępności w najprostszym ujęciu jest liczbą wiodących dziewiątek w procentowym wyrażeniu dostępności systemu. Skala ta jest więc skalą otwartą.

  Obecnie popularni dostawcy usług sieciowych zapewniają dostępność swoich usług na poziomie 99%-99,9%, co pozwala na przypisanie im drugiej lub trzeciej klasy dostępności.

  Zobacz też[]

 • System wysokiej dostępności • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.