• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dorf Mecklenburg

  Przeczytaj także...
  Kupiec – dawna nazwa wędrownego handlarza, który przemieszczał się pomiędzy różnymi miastami i sprzedawał (ewentualnie kupował) towar. W średniowieczu kupcy wraz z innymi rzemieślnikami tworzyli mieszczaństwo, w tym samym czasie zrzeszali się również w organizacjach zwanych cechami. Jednym z obowiązków, który mieli spełniać w określonych przez króla miastach, było prawo składu. W Polsce okresu międzywojennego pojęcie kupca oznaczało podmiot, który we własnym imieniu prowadził przedsiębiorstwo zarobkowe (art.2§1 Kodeksu handlowego). W roku 1965 zgodnie z art. VI Przepisów wprowadzających Kodeks cywilny,art.2 KH został uchylony, w związku z czym zniknęło pojęcie kupca z prawa polskiego, a zamiast niego pojawiło się pojęcie jednostka gospodarki uspołecznionej i jednostka gospodarki nieuspołecznionej. W roku 1988 ustawa o działalności gospodarczej wprowadza pojęcie "podmiot gospodarczy", które w 1999 roku zostaje zastąpione pojęciem "przedsiębiorca".Wspólnoty administracyjne i związki gmin w Niemczech – organizacje, które tworzą plany zagospodarowania, administrują cmentarzami, organizują ochronę przeciwpożarową itp. Zrzeszają one gminy leżące w jednym powiecie.
  Kraje związkowe Niemiec – Niemcy składają się obecnie z 16 krajów związkowych, w tym trzech miast na prawach kraju związkowego.

  Dorf Mecklenburg (pol. hist. Mechlin) – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg, siedziba Związku Gmin Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen.

  Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen – niemiecki związek gmin leżący w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg. Siedziba związku znajduje się w miejscowości Dorf Mecklenburg. Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Historia[ | edytuj kod]

  Główny gród Obodrytów właściwych (Reregów) wzmiankował już w 965 roku arabski kupiec Ibrahim Ibn Jakub jako siedzibę Nakona. Wzmiankowany jako Mickelenburg. Spalony w XII wieku przez księcia Obodrzyców Niklota podczas obrony przed wojskami Henryka Lwa. W XIII wieku w miejscu grodu wybudowano murowany zamek na siedzibę księcia Schwerinu. W XIX wieku założono na terenie grodu cmentarz.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Meklemburgia-Pomorze Przednie (niem. Mecklenburg-Vorpommern) – kraj związkowy we wschodnich Niemczech. Najwyższym prawem krajowym jest Konstytucja Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie z 23 maja 1993 r.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Reregowie
 • Mecklenburg
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Lech Leciejewicz, Miasta Słowian Północnopołabskich, Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wrocław 1968, str. 230
  2. Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2009
  3. Joachim Herrmann: Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der Slawischen Stämme westlich von Oder und Neiße vom 6. bis 12. Jahrhundert. Akademie, Berlin 1985 Seite 211
  Obodrzycy właściwi, Reregowie - plemię słowiańskie zaliczane do plemion połabskich, które od VI w. zamieszkiwało tereny na wschód od dolnej Łaby między Zatoką Wismarską a jeziorem Swarzyńskim, a wywodziło sie prawdopodobnie z Dolnego Śląska. Centralnym grodem był Mechlin (Mechlin-Mecklenburg) i Swarzyn (Schwerin). Byli głównym plemieniem Związku obodryckiego. Śmierć księcia Niklota w 1160 roku położyła kres niezależności tego plemienia (pokonani przez księcia saskiego Henryka Lwa). Głównym grodem Reregów był Mechlin.Ibrahim ibn Jakub al-Isra’ili at-Turtuszi, również Abraham ben Jakob Izraelita z Tortosy, dawn. Abraham Jakubowic (arab. ‏إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطرطوشي‎, hebr. ‏אַבְרָהָם בֶּן יעקב הישראלי הטרטושי‎; ur. ok. 912/913 zm. po 966) – Żyd sefardyjski z Tortosy w kalifacie kordobańskim, podróżnik, autor opisu zachodniej i środkowej Europy w X wieku. Jego pisemna relacja z podróży, którą odbył w latach 965–966, znana jest z XI-wiecznej kroniki Księga dróg i królestw hiszpańskiego pisarza Al-Bakriego. Relacja zawiera jeden z najstarszych opisów krajów zachodniosłowiańskich, między innymi Pragi i państwa Mieszka I. Najprawdopodobniej podróże ibn Jakuba miały związek z działalnością kupiecką na transkontynentalnym szlaku handlowym radanitów (ar-Radanija).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Gminy w Niemczech (niem. Gemeinde) – stanowią podstawowe jednostki terytorialnego podziału administracyjnego Niemiec (w miastach-krajach są to dzielnice).
  Niklot (zm. 1160) – książę obodrycki (1131-1160), był jednym z możnych plemienia Obodrzyców, który walczył z Niemcami i Duńczykami o wolność swego ludu m.in. podczas krucjaty połabskiej w 1147. Jedyny słowiański władca, który pokonał wyprawę krzyżową i powstrzymał przymusową niemiecką akcję chrystianizacyjną. Wrogo usposobiony do chrześcijaństwa, starał się jednocześnie przez całe panowanie o przyjazne stosunki z cesarstwem i panami saskimi, uważając to za główną podstawę istnienia państwa obodrzyckiego.
  Schwerin – miasto na prawach powiatu w Niemczech, na Pojezierzu Meklemburskim, nad jeziorem Schweriner See, stolica kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie.
  Nakon (ur. ?, zm. 965 lub 966) – książę Obodrytów, wymieniony po raz pierwszy w źródłach w kronice Widukinda z Korbei jako jeden z przywódców słowiańskiego powstania przeciwko władzy Sasów. Po śmierci innego władcy obodryckiego, Stojgniewa, (prawdopodobnie byli to bracia, tak twierdzi w swej kronice Thietmar z Merseburga) w 955 został jedynowładcą. Według relacji Ibrahima ibn Jakuba, Nakon posiadał twierdzę o nazwie Garad "zbudowaną na jeziorze o wodzie słodkiej". Tenże kronikarz wymienia Nakona jako jednego z czterech królów słowiańskich.
  Powiat Nordwestmecklenburg (niem. Landkreis Nordwestmecklenburg) - niemiecki powiat leżący w północno-zachodniej części kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie ze stolicą w Wismarze nad wybrzeżem Morza Bałtyckiego. Na wschodzie graniczy z powiatem Rostock, na południu z powiatem Ludwigslust-Parchim i miastem na prawach powiatu Schwerin. Powiat z zachodu graniczy z landem Szlezwik-Holsztyn i znajdującymi się w nim powiatem Herzogtum Lauenburg i miastem na prawach powiatu Lubeką.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.