• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dopamina  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Dekarboksylaza aromatycznych L-aminokwasów (EC 4.1.1.28) jest enzymem z klasy liaz. Konkretniej, jest dekarboksylazą, która przeprowadza reakcję dekarboksylacji aromatycznych L-aminokwasów.Kwas askorbinowy, witamina C (INN: Acidum ascorbicum, E300) – organiczny związek chemiczny z grupy witamin, pochodna glukozy o wzorze sumarycznym C6H8O6, przeciwutleniacz stosowany jako dodatek do żywności. W warunkach standardowych jest białym, krystalicznym ciałem stałym. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, roztwór ma odczyn kwasowy.
  Zobacz też[]
 • pochodne 2-fenyloetyloaminy
 • Przypisy

  1. Dopamina (ang.). The Chemical Database. The Department of Chemistry, University of Akron. [dostęp 2012-08-03].
  2. Dopamina – podsumowanie (ang.). PubChem Public Chemical Database.
  3. Dopamina (DB00988) – informacje o substancji aktywnej (ang.). DrugBank.
  4. Dopamina (ang.) w bazie ChemIDplus. United States National Library of Medicine. [dostęp 2012-08-03].
  5. Dopamine (ang.). PubChem.
  6. Catecholamine (ang.). Brittanica.
  7. Phenylethylamine (ang.). ChemicalLand21.com.
  8. Dopamine Hydrochloride. „Analytical Profiles of Drug Substances”. 11, s. 257–272, 1982 (ang.). 
  9. Chapter 1: Historical overview: Introduction to the dopamine receptors. W: The Dopamine Receptors. Springer, 2009, s. 1–22. ISBN 1-60327-333-6. (ang.)
  10. Chapter 1: Enzymes involved in the biosynthesis and degradation of catecholamines. W: Biochemistry of Biogenic Amines. Springer, 2013, s. 1–35. ISBN 1-4684-3171-4. (ang.)
  11. Symptomatic pharmacological therapy in Parkinson’s disease. W: Parkinson's Disease. London: Royal College of Physicians, 2006, s. 59–100. ISBN 1-86016-283-5. (ang.)
  12. Catecholamine metabolism: a contemporary view with implications for physiology and medicine. „Pharmacological Reviews”. 56 (3), s. 331–49, 2004. DOI: 10.1124/pr.56.3.1. PMID: 15317907 (ang.). 
  13. Homovanillic acid measurement in clinical research: a review of methodology. „Schizophrenia Bulletin”. 18 (1), s. 123–48, 1992. DOI: 10.1093/schbul/18.1.123. PMID: 1553492 (ang.). [dostęp 24 września 2015]. 
  14. F Amin, M Davidson, RS Kahn, J Schmeidler i inni. Assessment of the central dopaminergic index of plasma HVA in schizophrenia.. „Schizophrenia bulletin”. 21 (1), s. 53–66, 1995. DOI: 10.1093/schbul/21.1.53. PMID: 7770741 (ang.). 
  15. Intraneuronal dopamine-quinone synthesis: a review. „Neurotoxicity Research”. 1 (3), s. 181–95, 2000. DOI: 10.1007/BF03033289. PMID: 12835101 (ang.). 
  16. Dopaminergic neuron-specific oxidative stress caused by dopamine itself. „Acta Medica Okayama”. 62 (3), s. 141–50, 2008. PMID: 18596830 (ang.). [dostęp 2015-09-24]. 
  17. Wojciech Kostowski, Zbigniew S. Herman: Farmakologia – podstawy farmakoterapii: podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. Wyd. 3 poprawione i uzupełnione. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006, s. 1569. ISBN 8320033527.
  18. Merims D, Giladi N. Dopamine dysregulation syndrome, addiction and behavioral changes in Parkinson's disease. „Parkinsonism & Related Disorders”. 14 (4), s. 273-280, 2008. DOI: 10.1016/j.parkreldis.2007.09.007. PMID: 17988927. 
  19. Wu J, Xiao H, Sun H, Zou L, Zhu LQ. Role of dopamine receptors in ADHD: a systematic meta-analysis.. „Mol Neurobiol”. 45, s. 605-620, 2012. 
  20. Craig W. Berridge, David M. Devilbiss. Psychostimulants as cognitive enhancers: the prefrontal cortex, catecholamines, and attention-deficit/hyperactivity disorder. „Biol Psychiatry”. 69 (12), s. 101-111, 2011. 
  21. S.K. Jääskeläinen, J.O. Rinne, H. Forssell, O. Tenovuo i inni. Role of the dopaminergic system in chronic pain -- a fluorodopa-PET study. „Pain”. 90 (3), s. 257-260, 2001. DOI: 10.1016/S0304-3959(00)00409-7. PMID: 11207397. 
  22. P.B. Wood. Role of central dopamine in pain and analgesia. „Expert Rev Neurother”. 8 (5), s. 781-797, 2008. DOI: 10.1586/14737175.8.5.781. PMID: 18457535. 
  23. Disruption of gene interaction linked to schizophrenia (ang.). St. Jude Children's Research Hospital. [dostęp 2006-07-06].
  24. J.W. Maas, Bowden CL, Miller AL, Javors MA, Funderburg LG, Berman N, Weintraub ST.. Schizophrenia, psychosis, and cerebral spinal fluid homovanillic acid concentrations.. „Schizophrenia Bulletin.”. 23 (1), s. 147–154, 1997. PMID: 9050120 (ang.). 
  25. http://www.williams.edu/imput/synapse/pages/IIIB5.htm
  26. http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/full/181/4/271
  27. M Durcan, GC Rigdon, MH Norman, PF Morgan. Is clozapine selective for the dopamine D4 receptor?. „Life Sciences”. 57 (18), s. PL275–83, 1995. DOI: 10.1016/0024-3205(95)02151-8. PMID: 7475902 (ang.). 
  28. Methamphetamine 101
  29. J.A. Lieberman, JM Kane, J. Alvir. Provocative tests with psychostimulant drugs in schizophrenia. „Psychopharmacology (Berl).”. 91 (4), s. 415–433, 1997. DOI: 10.1007/BF00216006. PMID: 2884687 (ang.). 
  30. VJ Galani, Rana DG. Depression and antidepressants with dopamine hypothesis-A review. „IJPFR”. 1 (2), s. 45–60, 2011 (ang.). 
  31. O Denkert, Renz A, Marano C, Matussek N.. Altered tyrosine daytime plasma levels in edogenous depressed patients. „Arch gen Psychiat”. 25, s. 359–363, 1971 (ang.). 
  32. W Birkmayer, Linauer W, Storung D. Tyrosin and tryptophan- metabolisms in depression patients. „Arch Psychiar Nervenkr”. 213, s. 377–387, 1970 (ang.). 
  33. MB Bowers, Heninger GR, Gerbode F.. Cerebrospinal fluid 5-hydroxyindoleacetic acid and homovanillic acid in psychiatric patients. „Int J Neuropharmacol”. 8, s. 255–262, 1969 (ang.). 
  34. JN Carlson, Visker KE, Nielsen DM, Keller RW, Glick SD. Chronic antidepressant drug treatment reduces turning behavior and increases dopamine levels in the medial prefrontal cortex. „Brain Res”. 707, s. 122–126, 1996 (ang.). 
  35. GG Nomikos, Damsma G, Wenkstern D, Fibiger HC. Acute effects of bupripion on extracellular dopamine concentration in rat striatum and nucleus accumbens studies by in vivo microdialysis study. „Neuropsychopharmacol”. 4, s. 65–69, 1989 (ang.). 
  36. Artykuł grupy psychiatrów amerykańskich na temat potencjału przyłączania się dopaminy do receptorów D2 http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/157/3/457
  37. Schneier FR., Liebowitz MR., Abi-Dargham A., Zea-Ponce Y., Lin SH., Laruelle M. Low dopamine D(2) receptor binding potential in social phobia.. „The American journal of psychiatry”. 3 (157), s. 457–9, marzec 2000. PMID: 10698826. 

  Linki zewnętrzne[]

 • Biochemistry of Parkinson's Disease (ang.)
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Fobia społeczna (nerwica społeczna, zaburzenie lęku społecznego) — zaburzenie lękowe z grupy zaburzeń nerwicowych, często mylone z nadmierną nieśmiałością, w którym chory odczuwa lęk wobec wszystkich lub niektórych sytuacji społecznych. Lęk dotyczący kontaktów z innymi ludźmi powoduje znaczne ograniczenia życiowe u osób z tym zaburzeniem. Fobia społeczna jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń psychicznych. Przez niektórych naukowców uznawana za chorobę cywilizacyjną.Psychoza (gr. psyche – dusza i osis – szaleństwo) – zaburzenie psychiczne definiowane w psychiatrii jako stan umysłu, w którym doznaje się silnych zakłóceń w percepcji (postrzeganiu) rzeczywistości. Osoby, które doznają stanu psychozy, doświadczają zaburzeń świadomości, spostrzegania, a ich sposób myślenia ulega zwykle całkowitej dezorganizacji. Osoba znajdująca się w stanie psychozy ma przekonanie o realności swoich przeżyć i wydaje się jej, że funkcjonuje normalnie. Istotą psychozy jest brak krytycyzmu wobec własnych, nieprawidłowych spostrzeżeń i osądów, przy czym należy tu rozróżnić psychozy z prawidłowo zachowaną świadomością, od psychoz z towarzyszącymi zaburzeniami świadomości.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Fibromialgia - zespół chorobowy, charakteryzujący się uogólnionym bólem w układzie ruchu z występowaniem charakterystycznych punktów, rozmieszczonych symetrycznie (tzw. punktów spustowych), wrażliwych na ucisk, któremu towarzyszy uczucie przewlekłego zmęczenia, uczucie sztywności oraz sen nie powodujący poczucia odpoczynku.
  Pirokatechina (o-dihydroksybenzen), C6H4(OH)2 – organiczny związek chemiczny z grupy polifenoli, w którym dwie grupy hydroksylowe są przyłączone do pierścienia benzenowego w pozycji orto. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, dając roztwory o odczynie kwaśnym. Ma własności redukujące.
  University of Akron – amerykańska uczelnia wyższa o statusie uniwersytetu publicznego, z siedzibą w Akron w stanie Ohio, założona w 1870 roku jako niewielkie kolegium związane z Amerykańskim Kościołem Uniwersalistycznym (Universalist Church of America). W 1913 roku uczelnia stała się własnością miasta Akron, a od 1967 roku należy do stanu Ohio. University of Akron kształci ponad 29 tys. studentów i zatrudnia ok. 1900 pracowników naukowych.
  Fosforan pirydoksalu – organiczny związek chemiczny, aktywna forma witaminy B6. W organizmie pełni funkcję koenzymu niezbędnego do działania enzymów odpowiedzialnych za metabolizm aminokwasów (aminotransferaz i dekarboksylaz). Podczas transaminacji jest przekształcany w fosforan pirydoksaminy.
  DrugBank — ogólnodostępna i bezpłatna baza informacji o lekach, utworzona w 2006 roku przez zespół Craiga Knoxa i Davida Wisharta z Wydziału Informatyki i Nauk Biologicznych Uniwersytetu Alberty w Kanadzie. Łączy dane z dziedziny chemii, biochemii, genetyki, farmakologii i farmakokinetyki.
  Wzgórze (łac. thalamus, ang. thalamus) - część międzymózgowia znajdująca się pod spoidłem wielkim. Przylega do niego podwzgórze.
  Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego na wyższy stopień utlenienia (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.055 sek.