• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dongting Hu

  Przeczytaj także...
  Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.Hanyu pinyin – oficjalna transkrypcja standardowego języka mandaryńskiego (putonghua) – urzędowego języka Chin – na alfabet łaciński.
  Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.

  Dongting Hu (chin. 洞庭湖; pinyin Dòngtíng Hú; Wade-Giles Tung-t'ing Hu) – jezioro na południowym wschodzie Chin w prowincji Hunan na Nizinie Cianghańskiej (część Niziny Środkowego i Dolnego Jangcy). Drugi co do wielkości zbiornik słodkowodny Chin, dawniej o powierzchni 3900 km² i głębokości do 31 m. Leży na wysokości 34,5 m n.p.m.

  Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.Język chiński (chiń. upr. 汉语, chiń. trad. 漢語, pinyin Hànyǔ; lub chiń. upr./chiń. trad. 中文, pinyin Zhōngwén) – język lub grupa spokrewnionych języków (tzw. makrojęzyk), należących do rodziny chińsko-tybetańskiej.
  Dongting Hu i uchodzące do niego rzeki

  Dongting Hu jest naturalnym zbiornikiem retencyjnym, który zapobiega wylewaniu wpadających do niego rzek, w tym największej: Jangcy.

  Jezioro w przeszłości znajdowało się w obrębie wielkiej krainy bagien zwanej Yunmong. Kiedyś jezioro było znacznie większe i było największym jeziorem słodkowodnym Chin. Stopniowo zaczęło się kurczyć w wyniku zasypywania osadami rzecznymi, a proces ten znacząco przyśpieszył od 1949 r. w wyniku wzrostu melioracji bagien Yunmong i ich osuszania pod pola uprawne - od tego czasu region jeziora nawiedzają powodzie. Największa w 1998, po której rząd Chin rozpoczął akcję "ziarno za wodę", polegającej na przenoszeniu upraw w inne rejony, dzięki tej akcji jezioro ponownie powiększyło się o 20 procent.

  Angielska transkrypcja sinologiczna Wade’a i Gilesa – transkrypcja stosowana do zapisu wymowy języka chińskiego za pomocą alfabetu łacińskiego na potrzeby użytkowników języka angielskiego. Jej nazwa pochodzi od nazwisk dwóch brytyjskich sinologów, Thomasa Wade’a i Herberta Gilesa.Zbiornik retencyjny (sztuczne jezioro zaporowe) – sztuczny zbiornik wodny, który powstał w wyniku zatamowania wód rzecznych przez zaporę wodną. Zazwyczaj powstają one w terenach górskich, gdzie koszt budowy zapory w węższej dolinie jest niższy. Zbiorniki te mogą pełnić wiele funkcji, wśród których pewne nawet się wykluczają (np. funkcja energetyczna i przeciwpowodziowa, funkcja zaopatrzenia w wodę i rekreacyjna). Utworzenie sztucznego zbiornika wodnego powoduje znaczące zmiany lokalnego środowiska naturalnego, często budowie zapór towarzyszą protesty ekologów.

  Jezioro kurczy się bardzo szybko. W 1949 miało powierzchnię 4350 km², a w 1976 już tylko 1840 km². We wrześniu 2009 roku miało 1338,57 km², w połowie października jego powierzchnia zmniejszyła się o około 40 procent do 537,84 km². Od 2001 roku powierzchnia zbiornika zmniejsza się o około 16 km² rocznie. W latach 70. przy powierzchni 2820 km² miało głębokość 31 m.

  Wirtualna Polska (WP) – pierwszy polski portal internetowy, wchodzi w skład Grupy o2, siedziba w Gdańsku. Interaktywna platforma komunikacji, informacji, e-commerce oraz e-biznes.Changjiang Zhongxiayou Pingyuan (Równina Środkowego i Dolnego Jangcy, Nizina Środkowego i Dolnego Jangcy, Nizina Jangcy; chiń. upr.: 长江中下游平原; chiń. trad.: 長江中下游平原; pinyin: Chángjiāng Zhòngxiàyóu Píngyuán) – zespół równin aluwialnych we wschodnich Chinach, wzdłuż rzeki Jangcy i jej głównych dopływów. Rozciąga się od terenów na wschód od miasta Yichang w prowincji Hubei aż do delty Jangcy i zajmuje powierzchnię około 200 tys. km², obejmując terytoria prowincji Hubei, Hunan, Jiangxi, Anhui i Jiangsu. Zbudowane głównie z osadów aluwialnych naniesionych przez Jangcy i jej dopływy równinne obszary w dużej mierze nie wznoszą się na wysokość powyżej 50 m n.p.m. Liczne rzeki, kanały i jeziora (m.in. Dongting Hu, Poyang Hu, czy Tai Hu) tworzą gęstą sieć śródlądowych dróg wodnych. W regionie uprawia się ryż, bawełnę, pszenicę, rzepak, morwę, bambus, konopie i hoduje się ryby słodkowodne. Do głównych ośrodków miejskich zaliczają się: Szanghaj, Nankin, Hangzhou i Wuhan.


  Przypisy

  1. Zhao Songqiao, 1986: Physical geography of China. Tabela 4-5, str. 49-50. Science Press, Bejing i John Wiley & Sons. ISBN 0-471-09597-4
  2. zel: Gigantyczne jezioro w 30 dni skurczyło się o 2/3. W: Polska Agencja Prasowa [on-line]. Wirtualna Polska, 5 listopada 2009. [dostęp 5 listopada 2009].
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.