• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Donato Acciaiuoli

  Przeczytaj także...
  Polityka (stgr. Πολιτικά Politika, dosł. sprawy ustrojów państw, sprawy publiczne) - rozprawa Arystotelesa w którym wykłada w systematyczny sposób swoje poglądy na organizację państwa i ustroju politycznego. Polityka kontynuuje tematy podjęte w Etyce nikomachejskiej.Księstwo Aten – księstwo feudalne istniejące w latach 1205–1460. Powstało po zdobyciu Bizancjum przez krzyżowców. Było lennem Królestwa Tesaloniki, obejmowało Attykę i Beocję w środkowej Grecji i północno-wschodnią część półwyspu peloponeskiego.
  Etyka nikomachejska (gr. Ηθικά Νικομάχεια, ēthiká Nikomácheia) - dzieło Arystotelesa, najpełniejsza wykładnia poglądów etycznych stworzonego przez niego systemu filozoficznego.
  Pomnik Accaiuoliego w Palazzo dei Visacci

  Donato Acciaiuoli, Acciaiolus (ur. 15 marca 1429 we Florencji, zm. 28 sierpnia 1478 w Mediolanie) – florentyński filozof i humanista renesansowy.

  Urodził się we Florencji 15 marca 1429, jego matką była Lena di Palla Strozzi, ojcem był Neri di Donato. Acciaiuoli (Acciaioli) byli jedną z najmożniejszych rodzin Florencji, pochodziło z niej wielu biskupów i władców Księstwa Aten. Lena pochodziła z innego możnego rodu, rodu Strozzich, jej ojcem był Palla Strozzi.

  Fizyka (gr. Φυσικὴ ἀκρόασις, łac. Physica lub Physicae Auscultationes, co znaczy wykłady o naturze) – utwór autorstwa Arystotelesa dotyczących najbardziej ogólnych (filozoficznych) zasad naturalnych. Głównym celem pracy jest nie tylko opis zmiany i ruchu, lecz także odkrycie ich zasad i przyczyn.Plutarch z Cheronei (gr. Πλούταρχος ὁ Χαιρωνεύς, Plutarchos ho Chaironeus, ur. ok. 50 n.e., zm. ok. 125 n.e.) – jeden z największych pisarzy starożytnej Grecji, historyk, filozof-moralista oraz orator.

  Wstępne wykształcenie zdobywał Donato we Florencji, częściowo w świeckich konfraterniach, częściowo w dominikańskim konwencie San Marco. Logiki nauczał go w konwencie San Marco Angelo Da Lecco. Później, od 1450, Acciaiuoli uczył się także greki. Do jego nauczycieli języka greckiego należeli wybitni humaniści włoscy, wpierw Francesco di Castiglione, następnie Carlo Marsuppini i bizantyjsko-włoski filozof Jan Argyropulos. Argyropulos wywarł szczególnie istotny wpływ na rozwój inteletualny Acciaiuoliego.

  .Filozofia renesansu (filozofia odrodzenia) – okres w zachodniej historii filozofii, pomiędzy filozofią średniowieczną, a filozofią nowożytną.Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.

  Acciaiuoli był uczonym i urzędnikiem państwowym. Jako urzędnik państwowy służył Medyceuszom, m.in. w wielu misjach dyplomatycznych. To właśnie w drodze z misją dyplomatyczną do Francji zmarł w Mediolanie.

  Jako uczony brał czynny udział w pracach florenckiej Akademii Platońskiej. Opublikował wiele prac, w tym zwłaszcza komentarze do Etyki nikomachejskiej, Polityki, Fizyki i O duszy Arystotelesa. Komentarz do Etyki nikomachejskiej pozostaje bliski duchowi tomistycznej interpretacji Arystotelesa – nie było to zresztą odosobnione w środowiskach filozoficznych Italii, gdzie słabszy niż np. w środowiskach środkowoeuropejskich był nominalizm. Przetłumaczył na język włoski Historię Florencką Leonarda Bruniego. Tłumaczył także żywoty Scypiona i Hannibala pióra Plutarcha.

  Jan Argiropul również Argyropulos (ur. ok. 1415, zm. w 1487) – uczony i filozof bizantyński działający na terenie Włoch.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

  Bibliografia[]

 • Peter G. Bietenholz (red.), Contemporaries of Erasmus. A Biographical Register of the Renaissance and Reformation, t. 1, University of Toronto Press, Toronto 2003
 • James Hankins, The Cambridge Company to Renaissance Philosophy, Cambridge Uniersity Press, Cambridge 2007
 • Humanizm - ruch filozoficzny, kulturalny i moralny powstały w XV wieku we Włoszech, a zarysowujący się już w XIV wieku i wielu aspektach kultury średniowiecznej, zmierzający do odrodzenia znajomości literatury i języków klasycznych. Był głównym prądem intelektualnym epoki renesansu. Choć z humanizmu renesansowego wywodzi się wiele współczesnych postaw światopoglądowych, nie należy go utożsamiać z humanitaryzmem, ani współczesnymi postaciami humanizmu, takimi jak obecne w egzystencjalizmie i personalizmie.Akademia Florencka (Akademia Platońska we Florencji, Accademia Platonica) – szkoła filozoficzna założona w 1462 we Florencji, będąca czołowym ośrodkiem renesansowego platonizmu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Acciaiuoli (Acciaoli) – zamożna florencka rodzina. Wywodziła się z Bergamo. Należeli do stronnictwa gwelfów. Fundament pod potęgę finansową rodu położył Leone di Riccomanno (zm. 1282), doktor praw i twórca banku. Acciaioli prowadzili działalność finansową w basenie Morza Śródziemnego, a także w Anglii. Ród władał też Księstwem Aten. Byli też papieskimi bankierami.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.