l
 • Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Temat nie został wyczerpany?
  Zapraszamy na Forum Naukowy.pl
  Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook rejestracja jest praktycznie automatyczna.
  Wystarczy kilka kliknięć.

  Dominikanie  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Inkwizycja, Inquisitio haeretica pravitatis, Sanctum officium (łac. Inquisitio – śledztwo, badanie) – nazwa systemu śledczo-sądowniczego Kościoła katolickiego działającego od XIII do XIX wieku, utworzonego w celu wyszukiwania, nawracania i karania heretyków w oparciu o postanowienia ujęte w dokumentach soborowych, synodalnych oraz bullach papieskich.Sanktuarium Maryjne na Wiktorówkach, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr lub Matki Bożej Jaworzyńskiej – sanktuarium położone w Tatrach Wysokich, na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, w bezpośrednim sąsiedztwie Rusinowej Polany na wysokości około 1200 m n.p.m. Bezpośrednio przy nim przebiega szlak turystyczny oznaczony kolorem niebieskim z Zazadniej na Rusinową Polanę.
  Galeria[ | edytuj kod]
 • Założyciel zakonu - św. Dominik

 • Jeden z licznych herbów, którymi posługują się dominikanie. Cechą wspólną jest biel i czerń.

 • Jeden z herbów używanych przez polskich dominikanów, innym jest herb biało-czarny Odrowąż (herb św. Jacka - założyciela polskiej prowincji dominikanów)

 • Na pamiątkę męczeńskiej śmierci 49 dominikanów w Sandomierzu, polscy dominikanie mają przywilej noszenia czerwonych pasów u habitów

  Instytut Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie (Ukraina) to instytut, gdzie uzyskuje się wykształcenie wyższe, prowadzony przez Ojców Dominikanów Wikariatu Generalnego Rosji i Ukrainy św. Michała Archanioła, jest afiliowany przy Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum).Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.
 • Benedykt XI, generał zakonu i jeden z czterech papieży - dominikanów

 • Św. Tomasz z Akwinu, doktor Kościoła. Jeden z najwybitniejszych intelektualnie dominikanów

 • "Galileusz przed Rzymską Inkwizycją"

 • Inicjatywa poznańskich dominikanów i o. Jana Góry - Lednica

 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • generałowie zakonu dominikanów
 • dominikanki – zakon żeński
 • świeccy dominikanie
 • Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu
 • Wyższy Instytut Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu
 • Przypisy

  1. Jean Puyo, Y. Congar: Życie dla prawdy. Jean Puyo rozmawia z ojcem Y. Congarem. Adam Paygert (przekład). Warszawa: IW Pax, 1982, s. 34. ISBN 83-211-0326-X.
  2. Francuz nowym generałem dominikanów - www.ekumenizm.pl 07-09-2010
  3. stan na 10 czerwca 2013; źródło: Giga-Catholic Information
  4. Z Konstytucji Braci Kaznodziejów; zob. np. stronę dominikanów w Polsce
  5. Dominikańska Szkoła Wiary - cykl otwartych wykładów charakterystyczny dla Zakonu Kaznodziejskiego mający charakter duszpasterstwa osób dorosłych. Szkoła Wiary organizowana była dotychczas w klasztorach dominikańskich w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Jarosławiu, Szczecinie, Lublinie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Wykłady podejmują naukowe aspekty teologii katolickiej i współczesnej nauki. Wykładane są także tematy zwykle unikane w trakcie homilii na Mszy świętej, np.: wierność małżeńska, feminizm, homoseksualizm, katolicka nauka o kapłaństwie powszechnym (kapłaństwo osób świeckich znane dotychczas w kościołach protestanckich), spowiedź, rytualność Mszy świętej (ryt trydencki, ryt dominikański, ryt rzymski), zbawienie poza kościołem katolickim, relacje z judaizmem. Ta specyficzna forma duszpasterstwa skierowana jest głównie do osób wykształconych (studentów, absolwentów wyższych uczelni) i jest realizacją strategii obranej przez polskich dominikanów skupienia wokół siebie wykształconego, wielkomiejskiego środowiska klasy średniej, któremu nie wystarczą nauki w ich własnych parafialnych kościołach, a wśród których to zauważalny jest największy odsetek laicyzacji i indyferencji religijnej. Prelegentami są w przeważającej większości sami dominikanie polskiej prowincji przyjeżdżający okazjonalnie na wykłady z miejsc stałej pracy duszpasterskiej. Pozostałymi wykładowcami są pracownicy uniwersyteccy i uczelni politechnicznych (m.in.: psychologowie, pedagodzy, teologowie, poloniści, historycy, filozofowie) oraz przedstawiciele innych środowisk katolickich (benedyktyni, księża diecezjalni). Słuchacze przed wykładem proszeni są o przeczytanie kilku tekstów oraz zapraszani na Mszę świętą celebrowaną do nich. Cykl spotkań ma charakter jednoroczny. Wykłady rozpoczynają się w październiku a kończą w czerwcu.
  Ludwik Wiśniewski OP, właśc. Marian Wiśniewski (ur. 25 października 1936 w Skierbieszowie k. Zamościa) – polski dominikanin, duszpasterz akademicki, rekolekcjonista, działacz opozycji antykomunistycznej.Zakon Braci Mniejszych (łac. Ordo Fratrum Minorum, siglum: OFM, pot. franciszkanie, franciszkanie brązowi) – katolicka wspólnota zakonna z grupy zakonów żebrzących. Założona w 1209 przez św. Franciszka z Asyżu. Jeden z największych zakonów katolickich (ponad 13 tys. braci). Do wspólnoty należą na równych prawach zarówno kapłani, jak i bracia laicy. Kościół zalicza Braci Mniejszych do instytutów kleryckich.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Czy wiesz że...? beta

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.
  Tarnobrzeg – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim. Siedziba władz powiatu tarnobrzeskiego w latach 1867-1975 oraz od 1999. Siedziba władz województwa tarnobrzeskiego w latach 1975-1998. W latach 1973-1976 miasto było siedzibą gminy wiejskiej Tarnobrzeg. Jeden z większych ośrodków przetwórstwa siarki w Polsce.
  Innocenty V (łac. Innocentius V, właśc. Piotr z Tarentaise OP; ur. ok. 1224 w Tarentaise, zm. 22 czerwca 1276 w Rzymie) – błogosławiony Kościoła katolickiego, papież w okresie od 21 stycznia do 22 czerwca 1276, dominikanin.
  Józef Franciszek Emanuel Bocheński (ur. 30 sierpnia 1902 w Czuszowie, zm. 8 lutego 1995 we Fryburgu) – logik, historyk logiki i filozof, sowietolog, dominikanin (imię zakonne: Innocenty Maria, inne formy imion: Józef M., Józef Maria), katolicki prezbiter, rektor Uniwersytetu we Fryburgu (1964 - 1966).
  Jan Andrzej Kłoczowski OP (ur. 5 lipca 1937 w Warszawie) – dominikanin, w latach 80. XX wieku duszpasterz akademicki w Krakowie, teolog, profesor filozofii, publicysta. Młodszy brat Jerzego.
  Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.
  Hieronim Savonarola (Girolamo Savonarola) (ur. 21 września 1452 w Ferrarze, zm. 23 maja 1498 we Florencji) – florencki reformator religijno-polityczny, dominikanin, bohater wiary wielu wspólnot protestanckich, święty Kościoła anglikańskiego i mariawickiego.

  Reklama

  tt