• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dominik Zbierski

  Przeczytaj także...
  Polskie Drużyny Strzeleckie - polska organizacja niepodległościowa powstała w 1911 roku, powołana przez Organizację Młodzieży Niepodległościowej "Zarzewie".II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Dominik Jerzy Zbierski (ur. 3 sierpnia 1890, zm. 3 lipca 1940 w Olsztynie) – pedagog, senator IV kadencji w II RP, dyrektor gimnazjum męskiego im. Romualda Traugutta w Częstochowie zamordowany przez Niemców w ramach akcji AB w lesie w pobliżu wsi Apolonka pod Janowem. Ojciec Andrzeja Zbierskiego.

  Tajna Organizacja Wojskowa "Związek Orła Białego" (skrót "OOB") – polska konspiracyjna organizacja wojskowa w czasie II wojny światowej, utworzona we wrześniu 1939 w Krakowie.Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego (BBWR) – organizacja polityczna okresu międzywojennego w Polsce utworzona w roku 1927 przez Walerego Sławka. Skupiała drobniejsze ugrupowania polityczne i grupy mniejszości narodowych, a także zwerbowała kilku posłów z Polskiej Partii Socjalistycznej i PSL "Piast".

  Życiorys[]

  Syn Jana i Agnieszki z Matejów. Od 1901 r. był uczniem gimnazjum rządowego w Częstochowie, z którego usunięty został w 1905 r. za udział w strajku, a od 1906 r. gimnazjum polskiego w Częstochowie. Od 1904 r. należał do Związku Młodzieży Polskiej "Przyszłość" (PET). W 1910 był aresztowany w Warszawie. W 1911 r. przystąpił do Polskich Drużyn Strzeleckich, a w październiku 1914 do Legionów Polskich (był w nich podoficerem oraz dowódcą plutonu piechoty I Brygady).

  Olsztyn – wieś (niegdyś miasto) w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Olsztyn (siedziba gminy), około 15 km na południowy wschód od Częstochowy. Przez miejscowość biegnie Szlak Orlich Gniazd. Nad wsią góruje wzgórze, na którym znajdują się ruiny XIV-wiecznego zamku.Janów – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Janów przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 z drogą wojewódzką nr 793. W latach 1696-1870 miejscowość posiadała prawa miejskie .

  W 1919 r. ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie uczył języka polskiego i historii w gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim, po czym został także dyrektorem gimnazjum państwowego im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W latach 1930–1937 działał na rzecz bezrobotnych.

  Egzekucje pod Olsztynem i Apolonką (1940) – zbiorowe egzekucje obywateli polskich przeprowadzane przez okupantów niemieckich latem 1940 roku w okolicach wsi Olsztyn i Apolonka nieopodal Częstochowy.Częstochowa – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba powiatu częstochowskiego. W latach 1975-1999 była stolicą województwa częstochowskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 została włączona do województwa śląskiego.

  W 1932 r. wstąpił do BBWR, a w 1934 został w Częstochowie radnym miejskim z listy Polskiego Bloku Gospodarczego. Od 1937 r. należał do Obozu Zjednoczenia Narodowego. W latach 1935–1938 był senatorem z województwa kieleckiego. W późniejszym okresie organizował struktury Organizacji Orła Białego.

  Województwo kieleckie – województwo II Rzeczypospolitej, utworzone 14 sierpnia 1919 na mocy ustawy tymczasowej o organizacji władz administracyjnych II instancji. Stolicą województwa były Kielce. W skład województwa weszły ziemie dawnej guberni kieleckiej i guberni radomskiej wraz z Zagłębiem Dąbrowskim i powiatem częstochowskim.Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.

  30 marca 1940 r. został aresztowany przez gestapo, 9 czerwca tego samego roku skazany na karę śmierci, a 3 lipca rozstrzelany w zbiorowej egzekucji pod Apolonką.

  Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Pochowany na Cmentarzu Kule w Częstochowie.

  Przypisy

  1. Album senatu i sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz sejmu śląskiego: kadencja 1935-1940, Kraków 1936, s. 247 (nota biograficzna ze zdjęciem)
  2. Jan Pietrzykowski: Akcja AB w Częstochowie. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1971, s. 98.

  Bibliografia[]

 • Nota biograficzna w Almanachu Absolwentów IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie
 • Legiony Polskie – polskie oddziały wojskowe, którym początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona 3 sierpnia 1914 w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego.  Akcja AB – potoczna nazwa tzw. Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej (niem. Ausserordentliche Befriedungsaktion – AB), którą okupanci niemieccy przeprowadzili na terytorium Generalnego Gubernatorstwa między majem a lipcem 1940.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Obóz Zjednoczenia Narodowego (popularnie nazywany też Ozon) – organizacja polityczna tworzona na polecenie marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego od połowy 1936 roku. Jej powstanie ogłosił płk dypl. Adam Koc w deklaracji ideowo-politycznej z 21 lutego 1937, a pomysłodawcą nazwy Obozu Zjednoczenia Narodowego był Ferdynand Goetel.
  Senator – deputowany, członek parlamentu. Instytucja mająca korzenie w Senacie z okresu starożytnego Rzymu. W Polsce senator jest członkiem Senatu, izby wyższej Parlamentu.
  3 lipca jest 184. (w latach przestępnych 185.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 181 dni. Jest to środkowy dzień roku w latach przestępnych.
  Jan Pietrzykowski (ur. 24 czerwca 1913 w Częstochowie, zm. 21 marca 1994) – historyk, prawnik, autor książek poświęconych przebiegu II wojny światowej w mieście i regionie, dokumentujących martyrologię Polaków i mniejszości narodowych.
  Andrzej Zbierski (ur. 20 stycznia 1926 w Ostrowie Wielkopolskim, zm. 8 października 2013) – polski archeolog, profesor, autor licznych opracowań dotyczących archeologii Gdańska, emerytowany dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego, honorowy prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, honorowy prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich, harcmistrz.
  II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie – jedna z najstarszych szkół średnich w mieście. Mieści się przy ulicy Kilińskiego 62.
  Gestapo (niem. Geheime Staatspolizei, Tajna Policja Państwowa) – tajna policja utworzona w nazistowskich Niemczech 26 kwietnia 1933, która w sposób bezwzględny zwalczała wszelkie przejawy oporu, rozwiązana wraz z upadkiem III Rzeszy w 1945 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.