• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dominik Ludwiczak

  Przeczytaj także...
  Zagórów (niem. Hinterberg) – miasto w województwie wielkopolskim, powiecie słupeckim, położone nad rzeką Wartą, 16 kilometrów od Słupcy. Miasto jest siedzibą władz gminy Zagórów.Trzebaw – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Stęszew, na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa poznańskiego.
  Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) – organizacja polityczna (początkowo pod nazwą Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego) utworzona w okresie stanu wojennego przez PZPR i podporządkowane jej stronnictwa polityczne oraz zależne od władz organizacje katolickie w celu propagandowego wykazania poparcia społeczeństwa dla polityki partii, a w szczególności wprowadzenia stanu wojennego. PRON miał nawiązywać do tradycji działalności Frontu Jedności Narodu, jednoczącego patriotycznie nastawionych Polaków różnych orientacji politycznych i światopoglądowych (stąd istotny był udział organizacji katolickich).

  Dominik Ludwiczak (ur. 18 lipca 1939 w Mirosławkach, zm. 16 listopada 2015 w Poznaniu) – polski działacz polskiego ruchu ludowego, prezes Naczelnego Komitetu ZSL od 11 września do 26 listopada 1989 (do rozwiązania partii), poseł na Sejm PRL IX kadencji w latach 1985–1989.

  Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) – chłopska partia polityczna w Polsce, powstała 27 listopada 1949 z połączenia prokomunistycznego "lubelskiego" Stronnictwa Ludowego z resztkami rozbitego przez komunistów PSL "mikołajczykowskiego". ZSL jako partia satelicka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej realizowała jej politykę wobec wsi.Mirosławki – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Stęszew, nad jeziorem Tomickim.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się w rodzinie chłopskiej, będąc synem Antoniego i Zofii. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową, a następnie uczył się zaocznie w Technikum Rolniczym, uzyskując wykształcenie średnie. Jako rolnik indywidualny prowadził gospodarstwo ze specjalizacją trzody chlewnej w Trzebawiu. Od 1955 do 1960 należał do Związku Młodzieży Wiejskiej, gdzie był prezesem koła. W 1971 wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Od 1974 zasiadał w Wojewódzkim Komitecie tej partii w Poznaniu. W latach 1976–1982 pełnił funkcję prezesa koła ZSL w Trzebawiu. Od 1977 był także prezesem Miejsko-Gminnego Komitetu partii w Stęszewie. W listopadzie 1980 zasiadł w prezydium WK, a w następnym miesiącu w Naczelnym Komitecie ZSL. Od 1980 do 1981 był także członkiem „Solidarności” RI. W latach 1983–1987 zasiadał w Radzie Krajowej PRON, był też członkiem jego Rady Wojewódzkiej. Zasiadał też w Radzie Społecznej przy „Zielonym Sztandarze”. Od 1985 do 1989 był posłem ZSL na Sejm PRL, zasiadając w Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a także w Komisji Nadzwyczajnej rozpatrzenia projektu Ordynacji Wyborczej do Sejmu oraz Ordynacji Wyborczej do Senatu. Nie uzyskał reelekcji, kandydując z listy krajowej. Od września do listopada 1989 pełnił funkcję prezesa ZSL, po czym przekształciło się ono w Polskie Stronnictwo Ludowe „Odrodzenie” (był jego członkiem), które w maju 1990 współtworzyło PSL. Dominik Ludwiczak od 1992 do 2004 był członkiem Rady Naczelnej PSL, w tym w latach 1992–1996 i 1997–2000 jej wiceprzewodniczącym. W 1995 został przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Od 1998 do 2002 był wiceszefem klubu radnych PSL w sejmiku województwa wielkopolskiego, a od 2001 także wiceprzewodniczącym sejmiku (w 2002 nie kandydował ponownie w wyborach). W 2011 był członkiem honorowego komitetu ds. obchodów jubileuszu 80 lat „Zielonego Sztandaru”. Zmarł 16 listopada 2015.

  Posłowie IX kadencji (od 13 października 1985 do 3 czerwca 1989) – posłowie na Sejm PRL, wybrani 13 października 1985. Złożyli ślubowanie poselskie 6 listopada 1985.Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.

  Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1999), a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej. Otrzymał także Medal za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa. Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Zagórów.

  Stęszew (niem. Stenschewo) – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, położone na południowy zachód od Poznania przy drodze krajowej nr 5 Poznań – Wrocław oraz przy drodze do Zielonej Góry. Przez Stęszew przebiega linia kolejowa z Poznania do Wolsztyna. Kursują nią m.in. parowozy.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dominik Ludwiczak. rejestry-notarialne.pl.
  2. Żegnamy Kolegę Dominika Ludwiczaka. psl.org.pl.
  3. M.P. z 1999 r. nr 189, poz. 14.
  4. Kto jest kim w Polsce 1989, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989, s. 737.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Janusz Gmitruk: Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 1949–1989, s. 135
 • Strona sejmowa posła IX kadencji
 • Rolnik indywidualny - w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 roku jest to osoba fizyczna, będąca właścicielem lub dzierżawcą użytków rolnych nieprzekraczających powierzchni 300 hektarów, posiadająca określone przez ustawę kwalifikacje rolnicze i zamieszkała w gminie, gdzie położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego. Tylko rolnik indywidualny może prowadzić gospodarstwo rodzinne.Honorowe obywatelstwo – szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju, za promowanie miasta czy regionu, wielkie zasługi, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii. Samo honorowe obywatelstwo może być:
  Warto wiedzieć że... beta

  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja skupiająca młodzież ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Liczy obecnie ok. 10 tysięcy członków. Jego założycielem był w 1928 Ignacy Solarz – pedagog, twórca uniwersytetów ludowych. Obecnym prezesem Związku jest Dariusz Suszynski. Od 1996 Związek Młodzieży Wiejskiej jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Komitetu Młodych Farmerów i Klubów 4H, który skupia 25 organizacji europejskich. Jest również członkiem Polskiej Rady Młodzieży.
  Chłopi, włościanie – warstwa społeczna zamieszkująca tereny wiejskie, dominująca w społeczeństwach przedprzemysłowych, zajmująca się produkcją rolną. Chłopów charakteryzuje odrębność warunków życia, obyczajów i tradycji, wynikająca z powiązania miejsca pracy z gospodarstwem domowym oraz uzależnienie procesu produkcji od warunków naturalnych. W przedindustrialnym społeczeństwie chłopi dzielili się na gospodarzy, zagrodników i komorników.
  16 listopada jest 320. (w latach przestępnych 321.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 45 dni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.724 sek.