• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Domena

  Przeczytaj także...
  Domena (łac. dominium, posiadłość, prawo własności) – w systemie feudalnym były to posiadłości ziemskie należące w całości do pana feudalnego (np. rycerza, możnowładcy, monarchy).Domena internetowa – zbiór nazw systemu nazw DNS wykorzystywanego w Internecie, składający się z nazw umieszczonych w pewnym poddrzewie struktury DNS tj. zakończonych stałym sufiksem (np. ".wikipedia.org").
  Domena białka – fragment cząsteczki białka wyodrębniony ze względu na samoistną zdolność zachowania swojej struktury trójwymiarowej niezależnie od całej cząsteczki.

  Domena (łac. dominium, „posiadłość, własność, włości, majątek, majętność, zwierzchność, zwierzchnictwo”, od dominus, „posiadacz, właściciel, włościan[in], władca, pan, zwierzchnik”) – wyraz oznaczający dziś obszar, pole, dział, gałąź, zakres, krąg, czy sferę, w szczególności: nauk, badań, zainteresowań itp.; może oznaczać jedno z następujących pojęć:

  Domena Windows jest opracowanym przez firmę Microsoft logicznym sposobem organizacji pracy w sieci komputerów z systemem operacyjnym MS Windows. W domenie scentralizowane jest zarządzanie informacją o komputerach domeny, kontach użytkowników oraz zasadami obowiązującymi w sieci. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla systemów Windows, jednak dzięki dodatkowemu oprogramowaniu praca w domenie możliwa jest także dla systemów Unix i Linux.Domena publiczna (ang.: public domain) – w najwęższym znaczeniu jest to twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego. Pojęcie to wywodzi się z angielskiego systemu common law i początkowo oznaczało grunty należące do państwa, które zostały udostępnione do bezpłatnego użytku publicznego, co później zostało rozciągnięte na własność intelektualną, która z różnych względów nie jest objęta ochroną prawa autorskiego i może w związku z tym być wykorzystywana bezpłatnie przez każdego.
 • domena – posiadłość ziemska w systemie feudalnym
 • domena publiczna – twórczość wyłączona z ograniczeń autorskich praw majątkowych
 • Fizyka
 • domena – spójny obszar ferroelektryka o wyróżnionej polaryzacji jego cząsteczek
 • domena – spójny obszar ferro- lub ferrimagnetyka o ustalonym układzie momencie magnetycznym jego cząsteczek
 • Biologia
 • domena – kategoria systematyczna klasyfikacji biologicznej
 • domena – podstawowy element strukturalny cząsteczki białka
 • Informatyka
 • domena – element adresu internetowego w systemie nazw domenowych (DNS)
 • domena generyczna - adres strony internetowej, który posiada w nazwie słowo, które można nazwać „słowem klucz” np. kawa.pl, czy muzyka.pl [Link]
 • domena – usługa sieciowa dla systemów Windows umożliwiająca scentralizowane zarządzanie kontami, uprawnieniami i zasobami
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • dziedzina
 • Domena ferroelektryczna, domena elektryczna – obszar dielektryka, charakteryzujący się spontanicznym uporządkowaniem elektrycznych momentów dipolowych.Ferroelektryki – dielektryki, które wykazują pętle histerezy w zewnętrznym polu elektrycznym. Wskutek występowania spontanicznie spolaryzowanych obszarów (domen) ferroelektryki mają bardzo dużą przenikalność elektryczną.
  Warto wiedzieć że... beta

  Domeny magnetyczne – spontaniczne namagnesowane obszary w ferromagnetykach lub ferrimagnetykach, w których występuje uporządkowanie momentów magnetycznych. Każda z domen jest namagnesowana do nasycenia magnetycznego. Sąsiednie domeny są rozdzielone ściankami domenowymi, w których następuje zmiana orientacji momentów. Domeny zanikają powyżej temperatury Curie, ponieważ materiał traci wówczas własności ferromagnetyczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.