• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dom Ojczysty

  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – partia polityczna, odwołująca się w różnych okresach swojej działalności głównie do idei narodowo-lewicowych, chrześcijańsko-lewicowych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych, nacjonalistycznych, narodowo-katolickich i agrarnych, najczęściej łącząca poszczególne elementy tych nurtów, założona 10 stycznia 1992 (zarejestrowana sądownie 12 czerwca 1992) z inicjatywy działaczy ZZR "Samoobrona" Andrzeja Leppera, do 17 stycznia 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona. W latach 2006–2007 współtworzyła koalicyjny rząd wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Ligą Polskich Rodzin. 4 marca 2012 weszła w skład partii Samoobrona, powołanej w styczniu 2010 przez część działaczy Samoobrony RP.
  Halina Maria Szustak (ur. 15 kwietnia 1945 w Siedliskach) – polski polityk, nauczyciel matematyki, posłanka na Sejm IV kadencji.

  Dom Ojczysty (DO) – polska prawicowa partia polityczna działająca w latach 2004–2005, a także stowarzyszenie o takiej samej nazwie.

  Historia[]

  Spotkanie założycielskie nowego Ogólnopolskiego Ruchu Obrony Polskości "Dom Ojczysty" odbyło się 3 kwietnia 2004 w Stalowej Woli, jego przewodniczącym został związany z Radiem Maryja publicysta, prof. Jerzy Robert Nowak. Choć pierwotnie miał to być ruch społeczny wzorowany według intencji założycieli na komitetach obywatelskich, to Dom Ojczysty 23 listopada 2004 został zarejestrowany jako partia polityczna.

  Zofia Krasicka-Domka (ur. 26 października 1934 w Siedliskach) – polski polityk, lekarz, posłanka na Sejm III i IV kadencji.Wybory parlamentarne w Polsce, odbyły się 25 września 2005 roku na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza Polską. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum 2005 w sprawie traktatu konstytucyjnego UE.

  Do nowej formacji przystąpiła grupa działaczy Ligi Polskich Rodzin, w tym początkowo czterech posłów, którzy 20 kwietnia 2004 utworzyli koło poselskie w Sejmie IV kadencji. W jego skład weszli Ewa Kantor, Piotr Krutul, Gertruda Szumska oraz Halina Szustak (jako przewodnicząca). Do rozłamu doszło na tle sporu dotyczącego wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których LPR wystartowała, a Dom Ojczysty nawoływał do ich zbojkotowania.

  Okręg wyborczy nr 23 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miast na prawach powiatu Rzeszów i Tarnobrzeg oraz powiatów: dębickiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i tarnobrzeskiego (województwo podkarpackie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 15 posłów w systemie proporcjonalnym.Ewidencja partii politycznych (potocznie: rejestr partii politycznych) prowadzona jest przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Wydział VII). Wpis do ewidencji jest wymagany dla uzyskania przez partię polityczną osobowości prawnej.

  Pod koniec kadencji koło poselskie DO liczyło dziesięciu posłów. Obok założycieli w jego skład wchodzili wybrani z ramienia LPR Grzegorz Górniak, Zofia Krasicka-Domka, Józef Skowyra i Stanisław Szyszkowski, a także wybrani z ramienia Samoobrony RP Józef Laskowski i Piotr Smolana.

  Gertruda Helena Szumska (ur. 11 grudnia 1941 w Gdańsku) – polska polityk, nauczyciel matematyki, posłanka na Sejm IV kadencji.Prawica – zwyczajowe określenie sił politycznych, które charakteryzuje szacunek dla tradycji, autorytetów, religii, istniejącej hierarchii społecznej oraz wstrzemięźliwość przy dokonywaniu zmian w systemie społeczno-gospodarczym i politycznym. Poglądy prawicowe są przeciwstawiane lewicowym.

  Przed wyborami parlamentarnymi w 2005 Dom Ojczysty początkowo współtworzył Ruch Patriotyczny. Ostatecznie ugrupowanie zdecydowało się wystartować samodzielnie. Zarejestrowało swoje listy w 18 spośród 41 okręgów wyborczych, nie przekraczając w głosowaniu wynoszącego 5% progu wyborczego, zdobywając 32 863 głosy, tj. 0,28% głosów ważnych. Dom Ojczysty wystawił również 12 kandydatów do Senatu, z których żaden nie uzyskał mandatu (najlepszy wynik osiągnął Jerzy Robert Nowak – 44 984 głosy w okręgu rzeszowskim).

  Posłowie IV kadencji (od 19 października 2001 do 18 października 2005) – posłowie na Sejm RP, wybrani 23 września 2001.Jerzy Robert Nowak (wcześniej również Robert Nowak; ur. 8 września 1940 w Terespolu) – polski historyk, publicysta, doktor habilitowany nauk politycznych, specjalizujący się w problematyce węgierskiej, tłumacz książek Radomíra Malego.

  Dom Ojczysty 14 listopada 2005 został wykreślony z ewidencji partii politycznych.

  Jednocześnie w 2002 zostało zarejestrowane stowarzyszenie o nazwie Dom Ojczysty (na czele z Haliną Szustak), które kontynuuje działalność.

  Zobacz też[]

 • Politycy Domu Ojczystego
 • Przypisy

  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzono w Polsce po raz pierwszy w dniu 13 czerwca 2004 roku. Wyniki głosowania potwierdziły spadek zaufania do rządzącej koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy. Jak się spodziewano, wybory wygrała proeuropejska, opozycyjna w Sejmie, Platforma Obywatelska; drugie miejsce zajęła narodowa, eurosceptyczna Liga Polskich Rodzin. Prócz partii posiadających reprezentację parlamentarną, próg wyborczy przekroczyły również: nowa partia lewicowa, Socjaldemokracja Polska oraz Unia Wolności.Ruch Patriotyczny Rzeczypospolitej Polskiej – inicjatywa organizacji patriotycznych działająca w formie partii politycznej, powstała w wyniku połączenia kilku ugrupowań (Przymierza dla Polski, Ruchu Odbudowy Polski i Ruchu Katolicko-Narodowego). W Sejmie IV kadencji ugrupowanie posiadało własne 3-osobowe koło, jednak równocześnie osobne koła tworzyli również posłowie RKN (4-osobowe) i ROP (3-osobowe), posłem niezrzeszonym był też jeden z działaczy RKN. Łącznie z Ruchem Patriotycznym związanych było więc 11 posłów. Podczas wyborów parlamentarnych w 2005 ugrupowanie zgłosiło swoje listy w 39 spośród 41 okręgów wyborczych i nie przekroczyło pięcioprocentowego progu wyborczego, zdobywając 124 038 głosów, tj. 1,05% głosów ważnych. Z list Ruchu Patriotycznego startowały również Liga Obrony Suwerenności, Stronnictwo Narodowe "Patria", część Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, kilkoro członków LPR, a także pojedynczy członkowie Partii Victoria, ONP-LP, SPS i PiS. Później ROP i PdP rozluźniły swoje związki z RP. W wyborach w 2007 RP na listach Prawa i Sprawiedliwości reprezentowali działacze RKN (działacze ROP również wystartowali z ramienia PiS – mandat w Senacie, podobnie jak 4 lata później, uzyskał Stanisław Gogacz; PdP wystawiło z własnego komitetu kandydatów do Senatu). Mandaty poselskie uzyskali Krystyna Grabicka i Antoni Macierewicz, którzy zasiedli w klubie PiS. W wyborach w 2011 ubiegali się oni o reelekcję, mandat uzyskał ponownie lider partii Antoni Macierewicz. W lutym 2012 wstąpił on do PiS.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Liga Polskich Rodzin (LPR) – polska prawicowa partia polityczna, powstała 21 kwietnia 2001 (zarejestrowana sądownie 30 maja 2001) z połączenia Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Narodowego, których wspólne władze wybrano na I Kongresie LPR 5 maja 2001. W skład Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin weszły także inne ugrupowania prawicy, m.in. Ruch Odbudowy Polski, Ruch Katolicko-Narodowy, Porozumienie Polskie i Przymierze dla Polski.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Piotr Wincenty Smolana (ur. 20 marca 1958 w Bielsku-Białej) – polski polityk, samorządowiec, technik budowlany, poseł na Sejm IV kadencji.
  Stalowa Wola – miasto i gmina, w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, położone w Kotlinie Sandomierskiej, w widłach rzek: Wisły i Sanu. W latach 1945-1975 miasto administracyjnie należało do województwa rzeszowskiego, a w latach 1975-1998 do województwa tarnobrzeskiego.
  Komitet Obywatelski „Solidarność” (pierwotnie Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Lechu Wałęsie) – półlegalna organizacja zawiązana 18 grudnia 1988.
  Radio Maryja – polska rozgłośnia radiowa o charakterze społeczno-katolickim, założona w Toruniu w 1991 przez zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów). Jest jedyną rozgłośnią radiową o charakterze religijnym słyszalną w całej Polsce. Część emitowanych audycji pokrywa się z równoległą transmisją w Telewizją Trwam.
  Mikołaj Lizut (ur. 30 kwietnia 1973) – redaktor naczelny i dyrektor programowy radia Roxy FM, polski dziennikarz, w latach 1994-2009 publicysta "Gazety Wyborczej", dyrektor artystyczny Teatru Radia TOK FM. W Radiu Roxy prowadzi wraz z Magdą Żakowską autorską audycję "Para buch!". Jako publicysta zajmuje się głównie sprawami polskiej sceny politycznej, religii, Kościoła katolickiego, teatru a także kultury popularnej. Był twórcą i dyrektorem artystycznym Teatru Radia TOK FM, pierwszego takiego projektu w mediach prywatnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.