• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolny Półwysep - Michigan

  Przeczytaj także...
  Most Mackinac (ang. Mackinac Bridge) - most wiszący na cieśninie Mackinac w USA, stanie Michigan na cieśninie pomiędzy jeiorami Michigan i Huron. Długi na 8 km, wybudowany w 1957, spowodował boom gospodarczy w północnym Michigan (ang. Upper Penisula). Łączy obydwa półwyspy tworzące ten stan. Na północnym krańcu mostu zaczyna się hrabstwo Mackinac, a od południa hrabstwa Emmet i Cheboygan. Jest jednym z najdłuższych mostów w Ameryce Północnej.Roślinność – termin w specjalistycznej terminologii geobotanicznej oznacza ogół zbiorowisk roślinnych na określonym obszarze, stanowiący przedmiot badań fitosocjologii. Termin uzupełniony o przymiotnik oznacza grupy zbiorowisk roślinnych, które łączy podobieństwo siedliskowe (np. roślinność wodna lub leśna), zasięgowe (np. roślinność wysokogórska lub azonalna), stopień przekształcenia (roślinność pierwotna lub półnaturalna).
  Michigan State University (MSU) – amerykańska uczelnia wyższa o statusie uniwersytetu publicznego, z siedzibą w East Lansing w stanie Michigan. Powstała 12 lutego 1855 roku. Kształci ok. 47 tysięcy studentów, co daje mu pozycję ósmego największego, pod względem liczebności, uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych. Ponad 36 tysięcy osób to uczestnicy studiów licencjackich, resztę stanowią magistranci i doktoranci.
  Podział stanu Michigan na półwyspy wraz z podziałem Półwyspu Dolnego na regiony

  Dolny Półwysep (ang. Lower Peninsula of Michigan), znany również jako The Mitten, Lower Michigan – półwysep śródlądowy w Ameryce Północnej, ograniczony przez Jezioro Michigan od zachodu, cieśninę Mackinac na północy, oraz jeziora Huron, Erie, St. Clair i rzekę St. Clair od wschodu.

  Systematyka gleb – klasyfikacja jednostek taksonomicznych gleb w oparciu o określone kryterium, najczęściej użytkowe lub przyrodnicze, w zależności od celu przeznaczenia.Zlodowacenie północnopolskie, zlodowacenia północnopolskie, ostatnie zlodowacenie – najmłodsze ze zlodowaceń plejstoceńskich. Trwało od 115 tys. lat temu do 11,7 tys. lat b2k (przed rokiem 2000). Poprzedza je interglacjał eemski, a po nim nastąpił holocen – interglacjał współczesny. Ostatnie zlodowacenie jest różnie nazywane, w zależności od regionów geograficznych: w północnej Europie Środkowej jest to zlodowacenie północnopolskie (zlodowacenie bałtyckie, Wisły lub Vistulian, Wisła, wisła), w systemie alpejskim – Würm, w Ameryce Północnej – Wisconsin.

  Dolny Półwysep stanowi jedną z dwóch części amerykańskiego stanu Michigan, położony na południe od Górnego Półwyspu. Ta część stanu Michigan od wschodu graniczy z Kanadą a od południa ze stanami Indiana i Ohio. Jest ona połączony z Górnym Półwyspem Mostem Mackinac.

  Geografia[]

  Wybrzeże jeziora Michigan na Półwyspie Dolnym

  Półwysep Dolny ma kształt rękawicy z dużą zatoką jeziora Huron - Saginaw Bay na wschodzie. Szerokość (wschód-zachód) półwyspu wynosi 314 km a wysokość (północ-południe) 446 km. Powierzchnia półwyspu jest nizinna, poprzecinana morenami powstałymi w czasie ostatniego zlodowacenia (zlodowacenie północnopolskie, nazywane w Ameryce Północnej zlodowaceniem Wisconsin). Najwyższym punktem jest położone w północno-zachodniej części półwyspu Briar Hill, który się wznosi na wysokość 520 m n.p.m., natomiast najniższym punktem jest brzeg jeziora Erie o wysokości 174 m n.p.m.,

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.St. Clair – rzeka o długości 64 km wypływająca z południowego końca jeziora Huron i wpadająca do jeziora St. Clair. Wraz z rzeką Detroit tworzy połączenie między Wielkimi Jeziorami Erie i Huron.

  Obszar Dolnego Półwyspu obejmuje 208,1 tys.km², co stanowi około 83,1% powierzchni stanu Michigan, jednak zagęszczenie ludności jest zdecydowanie większe, gdyż w 2010 roku ta część była zamieszkała przez 9 572,3 tys. mieszkańców co stanowi 96,8% populacji stanu.

  Podział[]

  Dolny Półwysep stosując jako kryteria geologię, rodzaje gleb, roślinności i rolnictwa, dominację obszarów miejskich, wiejskich czy wreszcie mniejszości etnicznych można podzielić na cztery główne regiony. Z regionów tych wydziela się podregiony i nakładające się obszary.

  Huron (ang. Lake Huron, fr. Lac Huron) – jezioro słodkowodne, drugie co do wielkości w kompleksie pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej i czwarte pod względem wielkości na świecie. Składa się z czterech części: jezioro główne, zatoka Saginaw, zatoka Georgian i Przesmyk Północny (North Channel). Środkiem jeziora głównego biegnie granica między Kanadą i USA. Jezioro główne od zatok w części kanadyjskiej oddziela duża wyspa Manitoulin.Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.
  Centarla General Motors położona w Metro Detriot
 • Północny (ang. Northern Michigan)
 • Środkowy (Central/Mid-Michigan)
 • Kciuk (The Thumb)
 • Trzy Miasta (Tri-Cities)
 • Południowy (Southern Michigan)
 • Zachodni (West Michigan)
 • Południowy Michigan (Southern Michigan)
 • Michiana
 • Południowo-wschodni (Southeast Michigan)
 • Metropolitarny Detroit (Metro Detroit)

 • Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt.

  Przypisy

  1. Michigan State, United States (ang.). Encyclopædia Britannica, Inc.. [dostęp 2016-05-29].
  2. Michigan (ang.). New World Encyclopedia. [dostęp 2016-05-29].
  3. Mackinac Bridge, Michigan, United States (ang.). Encyclopædia Britannica, Inc. [dostęp 2016-05-28].
  4. Grzegorz Ajdacki (red.): Wielki Atlas Świata. Demart Sp. z.o.o., s. 435. ISBN 83-89472-10-4.
  5. Feature Detail Report for: Briar Hill , Summit (ang.). The Geographic Names Information System (GNIS). [dostęp 2016-05-31].
  6. Feature Detail Report for: Lake Erie (ang.). The Geographic Names Information System (GNIS). [dostęp 2016-05-31].
  7. Population by Urban and Rural: 2010, Population and Housing Unit Counts (ang.). U.S. Census Bureau. [dostęp 2016-05-31].
  8. Estimated Population of Michigan Counties and Regions: 2000-2004 (ang.). Michigan.gov. [dostęp 2016-05-31].
  9. Physiographic regions and unique places. Geography of Michigan and the Great Lakes Region - Michigan State Universityjęzyk = en. [dostęp 2016-05-31].
  Mniejszość etniczna – grupa etniczna, która jest osiedlona na terytorium innej zbiorowości i wyróżnia się od innych odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także językiem i religią. Mniejszość etniczna może starać się zachować tę odrębność, aczkolwiek zdarzają się przykłady asymilacji kulturowej, kiedy członkowie jednej grupy etnicznej odłączają się od swoich pobratymców i wstępują do innej grupy etnicznej, np. Żydzi europejscy.Jezioro Michigan (ang. Lake Michigan) – największe słodkowodne jezioro USA, trzecie co do wielkości w kompleksie pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej i jedyne z nich leżące całkowicie na obszarze USA. Na północno-wschodnim krańcu łączy się ono z jeziorem Huron przez cieśninę Mackinac, mającą 8 km szerokości w najwęższym miejscu; hydrologicznie oba jeziora stanowią jeden zbiornik wodny.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Górny Półwysep (ang. Upper Peninsula), znany również jako The U.P., Upper Michigan - jedna z dwóch części stanu Michigan, położona na północ do Dolnego Półwyspu. Półwysep ograniczony przez Jezioro Górne z północy, rzekę St. Marys ze wschodu, jeziora Michigan i Huron z południa i stan Wisconsin ze wschodu. Jest on połączony na południu z Dolnym Półwyspem Mostem Mackinac.
  Kanada (ang. i fr. Canada) – państwo położone w Ameryce Północnej, rozciągające się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i Oceanu Arktycznego na północy. Na południu i północnym zachodzie graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, granice morskie: na północy z Danią (Grenlandia) i na wschodzie z Francją (wyspy Saint-Pierre i Miquelon). Drugie państwo świata pod względem powierzchni (po Rosji) oraz 36. pod względem ludności. Kanada jest członkiem ONZ, NAFTA, Wspólnoty Narodów, Frankofonii, NATO, G8, APEC.
  Obszar metropolitalny − spójny funkcjonalnie wielkomiejski układ wielu jednostek osadniczych oraz terenów o wysokim stopniu zurbanizowania, którego główną cechą jest występowanie funkcji metropolitalnych, a także powiązań funkcjonalnych i ekonomicznych. Obszar metropolitalny obejmuje strefę o znacznym bezpośrednim zasięgu stałego oddziaływania oraz tereny potencjalnych możliwości rozwojowych.
  Cieśnina Mackinac (ang. Straits of Mackinac) stanowi najważniejszą drogę wodną łączącą porty nad jeziorem Michigan z Atlantykiem. Znajduje się w miejscu, gdzie wody jeziora Michigan spotykają się z wodami jeziora Huron, rozdzielając południową i północną część stanu Michigan.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.