• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doliny marginalne

  Przeczytaj także...
  Żwir – okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z różnych skał i minerałów o średnicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów.Równina sandrowa (niem. Sand - piasek) – zespoły sąsiadujących ze sobą stożków sandrowych, zwłaszcza na obszarze dalszego przedpola lodowca lub lądolodu.
  Lodowiec – wolno płynąca masa lodu powstałego z przekształcenia pokładów wiecznego śniegu. Lodowce są największym rezerwuarem wody słodkiej na Ziemi i drugim po oceanach wody na świecie.

  Doliny marginalneforma utworzona na skutek erozyjnej działalności rzeki marginalnej, płynącej wzdłuż bocznych krawędzi lodowca.

  Dno doliny jest pokryte żwirami i piaskami. Doliny marginalne przechodzą płynnie w równiny sandrowe.

  Doliny sandrowe dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne w zależności od strony moreny bocznej, po której powstały. Doliny zewnętrzne powstały, gdy lodowiec był na tyle silny, że wody roztopowe wraz z piaskami i żwirami przelały się przez wał.

  Przypisy

  1. Mieczysław Klimaszewski: Geomorfologia. Warszawa: PWN, 1981, s. 717. ISBN 83-01-03498-X.
  Piasek – skała osadowa, luźna, złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu. Wielkość ziaren waha się od 0,0625 do 2 mm, gęstość ziaren piasku kwarcowego wynosi około 2,62 g/cm.Erozja – proces niszczenia powierzchni terenu przez wodę, wiatr, słońce, siłę grawitacji i działalność organizmów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.