• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolina Wiaru

  Przeczytaj także...
  Ustrzyki Dolne (ukr. Устрики Долішні, ros. Устрики Дольные) – miasto w woj. podkarpackim, siedziba powiatu bieszczadzkiego, położone nad rzeką Strwiąż. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ustrzyki Dolne.Lokalna Organizacja Turystyczna "Wrota Karpat Wschodnich - lokalne stowarzyszenie, którego zadaniem jest promocja i rozwój turystyczny terenów Pogórza Przemyskiego.
  Euroregion Karpacki powstał w 1993 r. w celu wspierania współpracy transgranicznej na obejmowanym przez niego obszarze. Jest jednym spośród największych. Euroregion Karpacki został powołany do życia 14 lutego 1993 r. w Debreczynie na Węgrzech, gdzie przedstawiciele władz lokalnych Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy podpisali porozumienie o utworzeniu Związku Międzyregionalnego Euroregion "Karpacki" oraz ministrowie spraw zagranicznych Polski, Ukrainy i Węgier udzielili poparcia tej inicjatywie podpisując Deklarację o współpracy Społeczności Zamieszkujących Obszar Euroregionu "Karpackiego". Na posiedzeniu w dniach 29-30 kwietnia 1997 Rada Związku pozytywnie rozpatrzyła wniosek strony rumuńskiej o jej przyjęcie w charakterze Członka Zwyczajnego.

  Dolina Wiaru – transgraniczny mikroregion, złożony z polskich gmin Bircza i Fredropol, oraz ukraińskiego rejonu starosamborskiego. Wchodzi w skład Euroregionu Karpackiego.

  Umowa pomiędzy gminami Bircza i Fredropol została podpisana w 2005, natomiast w 2006 dołączył rejon starosamborski. Jednym z pierwszych zadań mikroregionu będą starania o ponowne otwarcie i rozbudowę drogowego przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice. Być może uda się również uruchomić powtórnie linię kolejową Przemyśl-Chyrów-Dobromil-Ustrzyki Dolne-Zagórz.

  Rejon starosamborski – jednostka administracyjna Ukrainy, w południowo-zachodniej części obwodu lwowskiego. Siedzibą rejonu jest Stary Sambor.Mikroregion – mały obszar wydzielony z większego terenu (regionu, mezoregionu lub makroregionu) ze względu na występujące specyficzne warunki geograficzne, przyrodnicze, społeczno-kulturowe lub gospodarcze.

  Obecnie (2008) mikroregion w rzeczywistości nie funkcjonuje, większość z jego funkcji przejęła Lokalna Organizacja Turystyczna "Wrota Karpat Wschodnich".

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Wiar w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. XIII: Warmbrun – Worowo. Warszawa 1893.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Przemyśl (łac. Praemislia, ros. Перемышль, ukr. Перемишль, niem. Prömsel) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone nad Sanem.
  Zagórz – miasto w woj. podkarpackim, w powiecie sanockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Zagórz. Położony w pobliżu ujścia Osławy do Sanu, na Pogórzu Bukowskim.
  Gmina Bircza – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, na terenie Pogórza Przemyskiego, wchodzi w skład transgranicznego mikroregionu Dolina Wiaru. Siedzibą urzędu gminy jest Bircza.
  Niżankowice dawniej Krasnopol (ukr. Нижанковичі) – miasteczko (obecnie osiedle typu miejskiego) leżące na Ukrainie, obwód lwowski, rejon starosamborski nad Wiarem. Status osiedla typu miejskiego od 1940 r. Liczy około 1879 mieszkańców.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Gmina Fredropol – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.
  Malhowice – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Przemyśl. Miejscowość ta znajduje się 100-150 metrów od granicy polsko-ukraińskiej, odległość od Przemyśla wynosi ok. 10 km .

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.