• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolina Szklarki

  Przeczytaj także...
  Dolina Będkowska, zwana też Doliną Będkowicką lub Będkówką – piękna krajobrazowo i posiadająca duże walory przyrodnicze, geologiczne i historyczne dolina potoku Będkówka spływającego z Wyżyny Olkuskiej do Rowu Krzeszowickiego. Jest jedną z 7 dolin wchodzących w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Ma długość 7-8 km i jest jedną z najdłuższych dolin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rozpoczyna się obniżeniem terenu przy drodze krajowej nr 94 z Krakowa do Olkusza, a kończy w przysiółku Łączki Kobylańskie. Wygodnym miejscem, skąd można zwiedzić dolinę są Będkowice, gdyż znajdują się w środku pomiędzy doliną Będkowską i Doliną Kobylańską, można więc stąd zwiedzić obydwie doliny.Chochołowe Skały – grupa ścian w Dolinie Szklarki na Wyżynie Olkuskiej. Znajdują się na orograficznie prawym zboczu tej doliny, w obrębie miejscowości Szklary, w odległości około 3 km na południe od szosy z Krakowa do Olkusza. Są rozpoznawalne z daleka, gdyż ich wapienne ściany wznoszą się ponad lasem, a na jednej z nich znajduje się krzyż. Z daleka wyglądają jak skalny mur.
  Racławka – potok, dopływ Rudawy. Cała jego zlewnia znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w powiecie krakowskim w województwie małopolskim.
  Dolina Szklarki a4.jpg
  Brodło
  Wilisowe Skały
  Witkowe Skały

  Dolina Szklarki – dolina potoku Szklarka na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Znajduje się na posiadającym duże walory przyrodnicze obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Mająca ok. 9 km długości dolina ciągnie się od Jerzmanowic poprzez Szklary do Dubia, gdzie jej wylot łączy się z wylotem Doliny Racławki, a płynący dnem potok Szklarka uchodzi do Racławki. Dnem doliny biegnie asfaltowa droga, a sama dolina, mimo że jest częściowo zabudowana, jest atrakcyjna turystycznie. Posiada bowiem zalesione zbocza z licznymi skałkami wapiennymi i ostańcami wierzchowinowymi. Największe z tych ostańców to: Brodło, Witkowe Skały, Łyse Skały, Chochołowe Skały, Cisówki, Kozłowe Skały. Na niektórych z nich wspinają się wspinacze skałkowi. Dużą atrakcję dla speleologów stanowią również znajdujące się w niektórych z nich jaskinie, np. Jaskinia Kręta czy Jaskinia Ciasny Awen.

  Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (341.3) – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Tworzy pas długości ok. 80 km, pomiędzy Krakowem a Częstochową. W pasie tym wzgórza wznoszą się na wysokość 400-515 m n.p.m..Rezerwat przyrody Dolina Racławki – krajobrazowy rezerwat przyrody o powierzchni 473,66 ha, znajdujący się w Dolinie Racławki, nad rzeką Racławka w powiecie krakowskim. Utworzony został w 1962 r. i jest największym rezerwatem w województwie małopolskim. Obejmuje dno doliny oraz przyległe partie zboczy na odcinku ponad 3 km, między skrajem wsi Paczółtowice a Dubiem (gdzie wpływa potok Szklarka z pobliskiej Doliny Szklarki tworząc odtąd rzekę Rudawka).

  W dolinie wyróżnić można dwie różniące się części: górną w okolicy Jerzmanowic, która jest szeroka, bezleśna i w dużym stopniu zabudowana, oraz dolną, która bardziej przypomina głęboki, ciasny wąwóz i ma strome zalesione zbocza. Na wschodnim zboczu tego wąwozu wznosi się wysoko ponad wieżą nowego kościoła i lasem potężna skała Brodło. Również na wschodnich zboczach doliny w 1989 r. utworzono rezerwat przyrody Dolina Szklarki w celu ochrony dobrze zachowanych zespołów leśnych i muraw naskalnych. W jego pobliżu pobliżu znajduje się źródło „Pióro” – duże wywierzysko krasowe.

  Ostaniec – wzniesienie powstałe w wyniku procesów wietrzenia i erozji (a także denudacji terenów przyległych, co powoduje odsłonięcie i pozostawienie ostańca). Ostańce występują jako wyizolowane formy terenu, często o stromych, skalistych stokach, stanowiące pozostałość większego masywu skalnego. Niekiedy ostańcami są całe wzniesienia, jak np. Szczeliniec w Górach Stołowych.Wierzchowie – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Wielka Wieś. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.

  U wylotu doliny w Dubiu istnieją stawy hodowlane, które założone zostały jeszcze w 1850 roku przez rodzinę Potockich. Obecnie hoduje się w nich pstrągi i inne ryby łososiowate.

  Szlaki turystyki pieszej[ | edytuj kod]

  szlak turystyczny czerwony – czerwony szlak okrężny przez najciekawsze obszary Doliny Szklarki. Wychodząc nim ze Szklar w kierunku wschodnim przejdziemy cały leśny rezerwat. Szlak wspina się na górę i wyprowadza na pola uprawne wierzchowiny Wyżyny Olkuskiej, skąd roztaczają się szerokie widoki w południowo-wschodnim kierunku. Następnie szlak schodzi z powrotem do dna doliny, przekracza drogę, przechodzi na zachodnie zbocze doliny i prowadzi odkrytymi w większości terenami w pobliżu dużych ostańców wierzchołkowych. Obok Bukowej Góry w ramach projektu Małopolski Szlak Geoturystyczny ustawiono tablicę informacyjną opisującą mechanizm powstania znajdującej się w niej Jaskini Szeroki Awen. szlak turystyczny zielony – zielony z Doliny Będkowskiej przez Łazy i Dolinę Szklarki do Jerzmanowic. szlak turystyczny żółty – żółty z Wierzchowia przez Dolinę Bolechowicką, Karniowice, Dolinę Kobylańską, Będkowice, Dolinę Będkowską (obok Brandysowej), Dolinę Szklarki i Dolinę Racławki do Paczółtowic.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dolinki Podkrakowskie. Mapa turystyczna 1:25 000. Kraków: Wyd. Compass, 2006. ISBN 83-89165-95-3.
  2. Tomasz Ślusarczyk: Ostańce Jerzmanowickie i Dolina Szklarki. Przewodnik wspinaczkowy. Kraków: Wspinanie.pl, 2006. ISBN 978-83-917726-4-5.
  Szeroki Awen – jaskinia położona w zachodnim zboczu Doliny Szklarki na Wyżynie Olkuskiej w województwie małopolskim. Należy do najgłębszych jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jest jednym z obiektów na Małopolskim Szlaku Geoturystycznym, jako jaskinia o genezie osuwiskowej. Jaskinia Kręta – niewielka (długość: 44 m) i łatwo dostępna do zwiedzania jaskinia znajdująca się w wąwozie w zachodnim zboczu Doliny Szklarki, na zachód od wsi Szklary w województwie małopolskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Będkowice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Wielka Wieś. W latach 1975–1998 w województwie krakowskim.
  Ciasny Awen – jaskinia w południowo-zachodniej części miejscowości Jerzmanowice (na północ od Szklar) w województwie małopolskim, na zachodnim zboczu Doliny Szklarki. Pod względem geograficznym znajduje się na Wyżynie Olkuskiej w obrębie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
  Łososiowate (Salmonidae) – rodzina ryb łososiokształtnych (Salmoniformes). Większość gatunków to ryby anadromiczne, spędzające część życia w wodach morskich, tarło odbywają w rzekach i strumieniach. Niektóre są słodkowodne. Mają duże znaczenie gospodarcze.
  Karniowice (niem. Karniowitz) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów.
  Dolina Bolechowicka – dolina na Wyżynie Olkuskiej znajdująca się między Karniowicami a Bolechowicami, około 15 km od Krakowa. Wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Wejście do dolinki stanowi tzw. Brama Bolechowicka zbudowana z wapiennych, widocznych z daleka skał o wysokości ok. 30 m. Skały tworzące tę bramę to Filar Abazego po wschodniej stronie, oraz Filar Pokutników po zachodniej stronie. Za nim znajduje się Zamarła. Wszystkie te skały udostępnione są do wspinaczki skalnej. Trenowali na nich najwybitniejsi polscy alpiniści i himalaiści.Tuż przed bramą, oraz zaraz za nią znajdują się na łagodnych zboczach niewielkie łąki, na których zwykle odpoczywają turyści. Tablice opracowane przez specjalistów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu Małopolski Szlak Geoturystyczny informują o budowie geologicznej tego wąwozu. Później dolina zwęża się tworząc zalesiony parów. Dnem doliny płynie niewielki potok Bolechówka, w skałach przed Bramą Bolechowicką znajduje się duże krasowe źródło będące pomnikiem przyrody.
  Na mapach: 50°11′51″N 19°43′46″E/50,197500 19,729444 Pióro – źródło krasowe w Jerzmanowicach w powiecie krakowskim, na Wyżynie Olkuskiej (niedaleko granicy Ojcowskiego Parku Narodowego).
  Jerzmanowice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.