• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolina Sąspowska

  Przeczytaj także...
  Jaskinia Koziarnia – jaskinia położona na terenie w Ojcowskiego Parku Narodowego. Główny jej ciąg stanowi szeroki korytarz, z dwoma odgałęzieniami po lewej stronie. Osady w przyotworowej części jaskini zostały zniszczone w 1877 r. podczas eksploatacji guana nietoperzów. Badania prowadzone od 1956-1963 dostarczyły licznych znalezisk krzemiennych, reprezentujących kultury paleolityczne: jerzmanowicką i mikocko-prądnicką. Odkryte fragmenty ceramiki neolitycznej przynależą do kultur ceramiki wstęgowanej rytej, lendzielskiej i ceramiki promienistej.Jerzy Hoffman (ur. 15 marca 1932 w Krakowie) – polski reżyser i scenarzysta filmowy. Działalność reżyserską rozpoczął jako dokumentalista, współpracując z Edwardem Skórzewskim, z którym nakręcił także filmy fabularne Gangsterzy i filantropi oraz Prawo i pięść. Sławę zdobył przede wszystkim jako twórca adaptacji sienkiewiczowskiej Trylogii (Pan Wołodyjowski, Potop, Ogniem i mieczem), osadzonej w czasach XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Był także realizatorem filmów obyczajowych i wojennych.
  Pieskowa Skała – osada na terenie wsi Sułoszowa, w granicach jednego z trzech jej sołectw, położona w Dolinie Prądnika nieopodal Krakowa, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, znana przede wszystkim z zamku o tej samej nazwie.
  Potok Sąspówka
  Wylot wąwozu Jamki do Doliny Sąspowskiej
  Padalec zwyczajny w Dolinie Sąspowskiej

  Dolina Sąspowska – druga co do wielkości dolina w Ojcowskim Parku Narodowym, objęta ochroną ścisłą. Na obszarze OPN, gdzie znajduje się jej środkowa i dolna część, ma długość ok. 5 km. Jej dnem płynie potok Sąspówka, prawy dopływ Prądnika. Dolina jest prawie niezabudowana (jedynie w górnej części rzadkie zabudowania). Płynąca nią Sąspówka charakteryzuje się wyjątkowo czystą wodą (I klasa czystości). Potok zasilany jest licznymi źródłami, m. in są to: źr. Harcerza, Spod Graba, Ruskie, źr. im. W. Filipowskiego. W źródle Harcerza żyje wypławek alpejski, będący reliktem ostatniej epoki lodowcowej. W Saspówce żyją bobry, sprowadzone tu w 1985 r. Płaskie dno doliny stanowią łąki, obydwa zbocza porośnięte są lasem, w którym występują liczne skały wapienne. W lewym zboczu są to: Wykotna, Iłowa, Oborzysko, Wrota, Bramka, Krzyżówka, Czubatka, Szalej, Framugi, Muszla, Skały Lisie, Langiewicza. Skały te kryją w sobie ciekawe jaskinie, których jest w dolinie aż 164. Jedną z nich jest Jaskinia Sąspowska i Jaskinia Koziarnia Z doliny skały są jednak prawie niewidoczne, gdyż zasłaniają je drzewa, najlepiej widoczne są wiosną, przed rozwinięciem liści. W grupie skał Framugi znajduje się schronisko Wylotne, w którym odkryto jedno z najstarszych miejsc pobytu człowieka w tych okolicach. Do doliny uchodzi jeszcze kilka niewielkich bocznych wąwozów: Koziarnia, Słupianki, Jamki, Pradła, Puklowiec, Błotny Dół. Obok wylotu wąwozu Jamki są Skały Chmielewskiego. W dolnej części doliny znajduje się zbiorowa mogiła Żydów rozstrzelanych przez Niemców w 1943 r.

  Jaś i Małgosia, niem. Hänsel und Gretel – imiona bohaterów i tytuł baśni o dwojgu dzieci, które pozostawione w lesie przez rodziców trafiły na czarownicę Babę Jagę. Baśń zapisali bracia Grimm i opublikowali w 1812.Wierzchowie – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Wielka Wieś. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.

  Cały teren doliny objęty jest ścisłą ochroną, poruszać wolno się tylko szlakiem turystycznym. Wspinaczka skałkowa jest niedopuszczalna, na penetrację jaskiń trzeba mieć zgodę dyrekcji OPN.

  Wylot Doliny Sąspówki do Doliny Prądnika obramowany jest bramą skalną. Po północnej stronie tworzy ją skałka Plażowka, po południowej izolowana skała Jonaszówka, będące doskonałym punktem widokowym. Na wysokości szczytu tej skały znajdował się dawniej poziom dna dolin Prądnika i Sąspowskiej.

  Sąspówka – potok w województwie małopolskim, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, mający 5 km długości. Prawy dopływ Prądnika. Swój początek potok bierze we wsi Sąspów. Kolejne źródła zasilające potok znajdują się w Dolinie Sąspowskiej. Tymi źródłami są m.in.: źr. Harcerza, Spod Graba, Ruskie, Filipowskiego. Ich wydajność wynosi od 15 l/s w początkowym źródle do 8 l/s. W źródle Harcerza żyje wypławek alpejski, będący reliktem ostatniej epoki lodowcowej. Potok płynie po dnie doliny spokojnie meandrując po szerokim jej dnie wśród skupisk buczyny karpackiej, łąk rajgrasowych i ostrożeniowych oraz łęgów głównie wierzbowych i olchowych. W rzece tej żyją bobry, które zostały sprowadzone tutaj w 1985 roku. Piżmaki to tutejsi przybysze z Czech, które uciekając z tamtejszej hodowli w 1905, przekroczyły granice kraju i dotarły m.in do Sąspówki. W pobliżu ujścia do Prądnika potok tworzy jar. Sąspówka, w przeciwieństwie do Prądnika, charakteryzuje się wyjątkowo czystą wodą (I klasa czystości).Prądnik, inne nazwy: Prątnik, Promnik, w biegu górnym Sałaszówka lub Sułoszówka oraz w dolnym (na obszarze Krakowa) Białucha – rzeka w województwie małopolskim, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Lewy dopływ Wisły, uchodzący do Wisły w Krakowie w okolicach Dąbia, aczkolwiek wcześniej (do roku 1655) rzeka uchodziła do starego koryta Wisły (obecnie już nieistniejącego), a jej ujście znajdowało się w okolicy obecnej ulicy Blich.

  Szlaki turystyki pieszej[]

  szlak turystyczny żółty – żółty z Wierzchowia przez Dolinę Prądnika i Dolinę Sąspowską do Pieskowej Skały

  Ciekawostki[]

  W Dolinie Sąspowskiej w roku 1956 był kręcony film dla dzieci Jerzego Hoffmana Jaś i Małgosia.

  Linki zewnętrzne[]

 • Dolina Sąspowska - Opis doliny • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jonaszówka, nazywana też Grubym Jankiem – skała na orograficznie prawym zboczu Doliny Prądnika na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego. Znajduje się u wylotu bocznej Doliny Sąspowskiej. Wraz ze znajdującą się po drugiej stronie tej doliny skałą Plażówki tworzy bramę skalną, słabo jednak rozpoznawalną, gdyż wylot Doliny Sąspowskiej jest dość szeroki. U podnóża Jonaszówki znajdują się stawy z hodowlą pstrąga tęczowego.
  Klasy czystości wód – sposób klasyfikacji wód na podstawie ich przeznaczenia użytkowego i czystości stosowany w Polsce w latach 1970–2004.
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Jaskinia Sąspowska – jaskinia położona na terenie w Ojcowskiego Parku Narodowego. Jaskinia o poziomym rozwinięciu, można ją zwiedzać tylko po uzyskaniu zgody Dyrekcji OPN. Przejście utrudnia śliski 2,5 m. próg a korytarze miejscami są bardzo ciasne. Otwór jaskini położony jest ok. 20 m nad dnem Doliny Sąspowskiej, powyżej ujścia do niej Wąwozu Jamki na zachodnim zboczu. Partie za przewężeniem jaskini odkrył W. Barski i Z. Korona w 1967 roku. Została zinwentaryzowana przez A. Górnego w 1971 roku, w latach 1994–1995 odkryto dodatkowo 9-metrowy korytarzyk jaskini. 9 kwietnia 2008 roku 30-letni krakowski niedoświadczony grotołaz zignorował zakaz wejścia do jaskini i zginął utknąwszy głową w dół w wąskiej szczelinie na 14 metrze. W akcji brali udział ratownicy z grupy jurajskiej GOPR, którzy chcąc wydobyć ciało musieli rozkuwać ręcznie fragment wewnętrznej skały.
  Żydzi (dosł. "chwalcy /Jahwe/" lub "czciciele /Jahwe/" z hebr. Jehudim, יהודים, jid. Jidn, ייִדן, ladino ג׳ודיוס Djudios) – naród semicki zamieszkujący w starożytności Palestynę (określany wtedy jako Hebrajczycy albo Izraelici), posługujący się wtedy językiem hebrajskim, a w średniowieczu i czasach nowożytnych mieszkający w diasporze na całym świecie i posługujący się wieloma różnymi językami. Żydzi nie stanowią jednolitej grupy religijnej i etnicznej. Dla żydów ortodoksyjnych Żydem jest tylko osoba, która ma ortodoksyjną matkę lub przeszła konwersję na judaizm. Za Żydów uważa się jednak wiele osób, które nie są żydami ortodoksyjnymi. Kto jest Żydem (hebr.? מיהו יהודי) jest pytaniem, na które nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż może to być identyfikacja kulturowa, etniczna lub religijna. Wiele osób, które uważają się z jakichś powodów za Żydów, nie są uznawane przez inne grupy lub instytucje. Dotyczy to na przykład żydów reformowanych, którzy nawet pomimo etnicznego pochodzenia żydowskiego czasem nie są uznawani przez żydów ortodoksyjnych. Według prawa izraelskiego Żydem jest osoba, która ma ortodoksyjną żydowską matkę, chociaż prawo do obywatelstwa bez oficjalnego uznania takiej osoby za Żyda ma każda osoba, która ma przynajmniej jednego dziadka, który był ortodoksyjnym Żydem. Stąd wielu Żydów mieszkających w Izraelu czy USA nie ma według prawa tego kraju oficjalnego statusu Żyda.
  Relikt (przeżytek) – termin biogeograficzny służący na określenie współczesnych organizmów, zarówno roślinnych jak i zwierzęcych, mających w przeszłości szerszy zasięg geograficzny, lecz obecnie żyjących na terenie znacznie mniejszym. Zmniejszenie zasięgu może świadczyć o tendencji gatunku do wymierania.
  Jamki – wąwóz w Ojcowskim Parku Narodowym. Jest bocznym, orograficznie prawym odgałęzieniem Doliny Sąspowskiej, do której uchodzi nieco powyżej źródła Harcerza znajdującego się przy szlaku turystycznym przez Dolinę Sąspowską. Wylot wąwozu zamknięty bramą skalną, skały z południowej strony tej bramy to Skały Chmielewskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.