• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolina Lejowa  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Niżnia Polana Kominiarska – polana reglowa w Tatrach Zachodnich. Położona jest poniżej północnego zbocza Kominiarskiego Wierchu, w górnej części Doliny Lejowej, na wysokości 1110–1170 m n.p.m. Polana leży na silnie nachylonym na północ stoku, pomiędzy dwoma potokami, będącymi dopływami Lejowego Potoku. Wchodzi w skład TPN, lecz jest własnością Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie.Tatry (514.5, słow. Tatry, niem. Tatra, węg. Tátra) – najwyższe pasmo w łańcuchu Karpat, również najwyższe między Alpami a Uralem i Kaukazem. Są częścią Łańcucha Tatrzańskiego, w Centralnych Karpatach Zachodnich.
  Widok z podnóży Pasma Gubałowskiego
  Skała Między Ściany u wylotu Doliny Lejowej
  Widok na Dolinę Lejową

  Dolina Lejowa – dolina reglowa w polskich Tatrach Zachodnich, położona pomiędzy Doliną Kościeliską a Doliną Chochołowską. Jest środkową odnogą doliny Czarnego Dunajca.

  Topografia[ | edytuj kod]

  Mająca kręty przebieg dolina o długości ok. 4,5 km opada spod Kominiarskiego Wierchu (1829 m) w północnym kierunku do polany Biały Potok (ok. 930 m n.p.m.). Dolinę otwiera charakterystyczna, wapienna skała zwana Między Ściany (udostępniona do wspinania za opłatą). Od wschodniej strony dolina ograniczona jest reglowymi wzniesieniami Kościeliskich Kopek oraz Suchego Wierchu (1428 m), od strony zachodniej również reglowymi wzniesieniami Cisowej Turni (1112 m), Skrajnej Rosochy (1262 m), Zadniej Rosochy (1271 m), Wierchu Kuca (1305 m), Wierchu Spalenisko (1324 m), Małego Opalonego Wierchu (1428 m), Wielkiego Opalonego Wierchu (1485 m) oraz należącego do masywu Kominiarskiego Wierchu grzbietu Kufa. W zachodnie jej zbocza od Wierchu Spalenisko wcina się oddzielony przełęczą Kominiarskie Siodło krótki boczny grzbiet z wierzchołkiem Diablińca (1241 m).

  Lejowe Banie – dawne kopalnie rud pod wierzchołkiem Skrajnej Rosochy (1262 m) w polskich Tatrach Zachodnich. Znajdowały się na wschodnich, opadających do Doliny Lejowej stokach Skrajnej Rosochy. Prowadzono w nich w XIX wieku wydobycie ubogich rud, przerwano je jednak z powodu nieopłacalności ekonomicznej.Zadnia Rosocha (1271 m) – szczyt w grzbiecie wznoszącym się pomiędzy Doliną Lejową i Doliną Chochołowską w polskich Tatrach Zachodnich. Od znajdującego się wyżej Wierchu Kuca (1305 m) oddziela go przełęcz Lejowe Siodło. Wschodnie stoki Zadniej Rosochy opadają do Doliny Lejowej. W północno-zachodnim kierunku od jej wierzchołka odchodzi grzęda. Po południowej stronie tej grzędy znajduje się Wielka Sucha Dolina (odnoga Doliny Chochołowskiej), po północnej Rosochowaty Żleb opadający do Wielkiej Suchej Doliny.

  Dolina nie ma bocznych odgałęzień, jedynie spod Kominiarskiego Wierchu opadają do jej górnej części dwa żleby: Zabijak i Tylkowy Żleb.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Dziura nad Zabijakiem II – jaskinia w Dolinie Lejowej w Tatrach Zachodnich. Wejście do niej położone jest powyżej żlebu Zabijak, poniżej Suchego Wierchu, na wysokości 1325 metrów n.p.m. Długość jaskini wynosi 10 metrów, a jej deniwelacja 1 metr.
  Wielki Opalony Wierch – reglowy szczyt w północnej grani Siwego Zwornika w polskich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w długim grzbiecie odchodzącym od Kominiarskiego Wierchu poprzez Kufę na północny wschód. Od znajdującego się poniżej w tym grzbiecie Małego Opalonego Wierchu (1445 m) oddziela go Niżnie Dudowe Siodło, od znajdującego się wyżej Wierchu Świerkule przełęcz Wyżnie Dudowe Siodło. Zachodnie stoki Wielkiego Opalonego Wierchu opadają do górnej części Doliny Dudowej, wschodnie do górnej części Doliny Lejowej (do Tylkowego Żlebu).
  Polana Biały Potok – polana u podnóża Tatr, u wylotu Doliny Lejowej. Znajduje się w mezoregionie geograficznym zwanym Rowem Podtatrzańskim, a dokładniej w jego części zwanej Rowem Kościeliskim. Położona jest na wysokości 890-920 m n.p.m.. Jej północnym skrajem biegnie szosa z Zakopanego do Czarnego Dunajca przez Kościelisko i Chochołów. Najstarsze dokumenty wymieniające tę polanę jako pastwisko pochodzą z XVI w. Polana składa się z dwóch części oddzielonych od siebie Lejowym Potokiem i pasem zadrzewień wzdłuż niego. Część zachodnia to polana kośna, znajdują się na niej dwa tylko szałasy. Część wschodnia jest wypasana i znajdują się na niej liczne szałasy, a w sezonie zimowym jest czynny wyciąg narciarski (bardzo łatwy, dla początkujących narciarzy) Przy skraju wschodnim znajduje się zajazd "Józef" (noclegi z wyżywieniem, bar). Wiosną na polanie obficie zakwitają krokusy, a jesienią zimowit jesienny.
  Skrajna Rosocha (1262 m) – wierzchołek w grzbiecie wznoszącym się pomiędzy Doliną Lejową i Doliną Chochołowską w polskich Tatrach Zachodnich. Wschodnie stoki Skrajnej Rosochy opadają do Doliny Lejowej, zachodnie do Małej Suchej Doliny (odnoga Doliny Chochołowskiej). Skrajna Rosocha od znajdującej się powyżej Zadniej Rosochy (1271 m) oddzielona jest płytką przełęczą Rosochowate Siodło, spod której opada na zachodnią stronę Rosochowaty Żleb.
  Wapień – skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu.
  Cudakowa Polana – niewielka polana reglowa w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich, położona na wysokości 952 m n.p.m. Znajduje się w odległości ok. 1,3 km od wylotu doliny w Kirach, tuż za dużą polaną z bacówką (Wyżnią Kirą Miętusią) i za mostkiem (jest to pierwszy mostek na Kościeliskim Potoku). Dawniej obydwie te polany wchodziły w skład Hali Miętusiej, później zostały wyłączone w polany samodzielne. Przez środek polany przebiega droga, jej wschodnim skrajem płynie Kościeliski Potok. Ta część polany zarosła już lasem. Wzdłuż drogi rośnie kilkanaście zasadzonych jaworów, a na polanie po zachodniej stronie drogi rząd świerków. Po zachodniej stronie wznosi się Zadnia Kopka, na wierzchołku której drzewa wyłamane zostały przez wiatr. Tuż za Cudakową Polaną znajduje się polana Stare Kościeliska.
  Kirowa Woda – potok górski będący przedłużeniem potoku wypływającego z Doliny Kościeliskiej w Tatrach. Płynie w mezoregionie geograficznym zwanym Rowem Kościeliskim, zbiera zaś wodę głównie z Tatr. Górna jego część powyżej Kir nosi nazwę Kościeliskiego Potoku, zaś dolna nazywa się Kirową Wodą. Głównym jego dopływem jest Przybielanka (dolna część Lejowego Potoku). Kirowa Woda po połączeniu z Siwą Wodą (dolna część Chochołowskiego Potoku tworzą razem źródła Czarnego Dunajca. Ujście Przybylanki do Kirowej Wody i połączenie się tej ostatniej z Siwą Wodą następuje w Roztokach (część Witowa), bardzo blisko siebie, na wysokości około 880 m n.p.m. Koryto tych potoków jest wybitnie kamieniste, wypełnione granitowymi kamieniami o bochenkowatym kształcie, pochodzącymi ze skał tatrzańskich, przyniesionych i oszlifowanych przez wodę.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.