• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolina Koprowa  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Dolina Bielańska (słow. Bielanská dolina, niem. Belanskotal, węg. Belanszko-völgy) – dolina na południowych stokach Tatr Wysokich, na Słowacji, płynie nią Bielańska Woda. W górnej części dolina ta ma dwa odgałęzienia: Wielki Żleb Krywański i Gronikowski Żleb. Obydwa mają charakter żlebu lub głębokiego jaru, również poniżej Trzech Źródeł na pewnym odcinku dolina ma charakter jaru. Od wschodniej strony sąsiaduje z Doliną Koprową, oddzielona od niej grzbietem Wielkiej Palenicy i główną granią odnogi Krywania, od zachodu jej obramowanie tworzy Pawłowy Grzbiet i morenowy obszar Jam.
  Dolina Ciemnosmreczyńska
  Dolina Hlińska

  Dolina Koprowa (słow. Kôprová dolina, niem. Koprovatal, węg. Koprova-völgy) – słowacka dolina walna położona na terenie Tatr. Polscy geografowie zaliczają ją razem z Liptowskimi Kopami do Tatr Wysokich, słowaccy traktują ją jako granicę między nimi a Tatrami Zachodnimi.

  Dolina Rybiego Potoku (słow. dolina Rybieho potoka, węg. Fischseetal, węg. Halas-tavi-völgy) – dolina w Tatrach Wysokich, odgałęzienie Doliny Białki. Powierzchnia doliny wynosi ok. 11,5 km², długość ok. 5,5 km. Dolina jest otoczona (od północnego zachodu, w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara) przez:Dolina Ważecka (słow. Važecká dolina, Handelská dolina, niem. Handeltal, węg. Handel-völgy) – słowacka dolina położona na terenie Tatr Wysokich, wcinająca się w południowo-wschodnie zbocza Krywania (Kriváň, 2494 m n.p.m.).

  Spis treści

 • 1 Topografia
 • 2 Geomorfologia
 • 3 Wody
 • 4 Historia
 • 5 Szlaki turystyczne
 • 6 Uwagi
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Topografia[]

  Dolina Koprowa graniczy:

 • od południowego wschodu z dolinami:
 • Doliną Ważecką (Važecká dolina) i należącym do Doliny Bielańskiej (Bielanská dolina) Wielkim Żlebem Krywańskim (Veľký žľab), rozdziela je główna grań odnogi Krywania (Hlavná os hrebeňa Kriváňa) od masywu Krywania (Kriváň) przez Krótką (Krátka, 2365 m n.p.m.) do Ostrej (Ostrá, 2350 m)
 • Doliną Furkotną (Furkotská dolina), rozdziela je odcinek grani Krywania od Ostrej do Furkotu (Furkotský štít),
 • Doliną Młynicką (Mlynická dolina), rozdziela je kolejny odcinek grani Krywania od Furkotu przez Hruby Wierch (Hrubý vrch, 2428 m) do Hlińskiej Turni (Hlinská veža, 2340 m),
 • od wschodu z Doliną Mięguszowiecką (Mengusovská dolina), rozdziela je odcinek grani Krywania od Hlińskiej Turni przez Wyżnią Koprową Przełęcz (Vyšné Kôprovské sedlo, 2180 m), Koprowy Wierch (Kôprovský štít) do Cubryny (Čubrina),
 • od północnego wschodu z leżącymi w granicach Polski Doliną Rybiego Potoku i Doliną Pięciu Stawów Polskich, rozdziela je główna grań Tatr od Cubryny przez przełęcz Wrota Chałubińskiego (Chałubińského brána), Szpiglasowy Wierch (Hrubý štít), Kotelnicę (Kotolnica) do Gładkiego Wierchu (Hladký štít),
 • od północnego zachodu z Doliną Cichą i jej odgałęzieniami, rozdziela je grań Liptowskich Kop (Liptovské kopy) z kulminacjami: Cichy Wierch (Tichý vrch, 1979 m), Wielka Kopa Koprowa (Veľká kopa, 2052 m) oraz Krzyżne Liptowskie (Krížne, 2039 m)
 • Odgałęzieniami Doliny Koprowej są liczne doliny boczne:

  Podbańska (słow. Podbanské, węg. Podbanszkó) – osiedle u południowego podnóża Tatr na Słowacji, położone przy Tatrzańskiej Drodze Młodości, 16 km na zachód od Szczyrbskiego Jeziora. Administracyjnie należy do miasta Wysokie Tatry i jest jego najbardziej na zachód wysuniętą częścią. Zamieszkane jest przez 57 osób (2006 r.).Dolina Piarżysta (słow. Piargová dolina) – górna część Doliny Ciemnosmreczyńskiej (Temnosmrečinská dolina) w słowackich Tatrach Wysokich, zajmująca dwa najwyższe jej piętra oddzielone od siebie progiem skalnym: trzecie z Wyżnim Ciemnosmreczyńskim Stawem i czwarte z bezwodnym kotłem lodowcowym. Również od niższego, drugiego piętra Dolina Piarżysta oddzielona jest progiem skalnym. Z trzech stron otoczona jest ścianami Cubryny (2376 m), Koprowego Wierchu (2363 m) i bocznej grani od Cubryny do Koprowego Wierchu. Od leżącej po polskiej stronie Doliny Rybiego Potoku oddziela ją główna grań Tatr.
 • w masywie Krywania: Szkaradny Żleb (Škaredý žľab), Koryto Krywańskie (Krivánska kotlina),
 • w części wschodniej: dolina Niewcyrka (Nefcerská dolina) i Dolina Hlińska (Hlinská dolina),
 • pod główną granią Tatr – Dolina Ciemnosmreczyńska (Temnosmrečinská dolina) wraz z Doliną Piarżystą (Piargová dolina),
 • w masywie Kop Liptowskich: Dolinka Kobyla (Kobylia dolina), Dolinka Garajowa (Garajova dolina) i Dolinka Turkowa (Turkova dolina).
 • Dolina Niewcyrka (słow. Nefcerská dolina, Nefcerka, niem. Neftzertal, węg. Nefcer-völgy) – dolina położona w Tatrach Wysokich na Słowacji, jedno z większych (ok. 3 km długości) odgałęzień Doliny Koprowej (Kôprová dolina), uchodzące do jej środkowej części od południowego wschodu.Koryto Krywańskie (słow. Krivánska kotlina) – dolina w słowackich Tatrach Wysokich. Znajduje się pod Krywaniem, jest lewym odgałęzieniem Doliny Koprowej. Wznosi się wysoko nad jej dnem, ograniczona z dwóch stron przez dwie boczne granie Krywania: Krywańską Grań, która oddziela ją od doliny Niewcyrki, i zach.-pn.-zach. grań Krywania z Małą Krywańską Basztą oddzielającą ją od Szkaradnego Żlebu. Była w górnej części zlodowacona w czasie ostatniego zlodowacenia. W dolnej części spływa nią Krywański Potok.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tatry Wysokie (słow. Vysoké Tatry, niem. Hohe Tatra, węg. Magas-Tátra) – najwyższa część Tatr o charakterze alpejskim, rozciągająca się pomiędzy Tatrami Zachodnimi od strony zachodniej oraz Tatrami Bielskimi od strony północno-wschodniej. W linii prostej odległość między granicznymi przełęczami wynosi ok. 16,5 km, zaś ściśle wzdłuż grani głównej ok. 26 km. Tatry Wysokie zajmują obszar około 340 km² (czyli nieco mniej niż Tatry Zachodnie), z czego większość (260 km²) znajduje się na Słowacji.
  Ostra (słow. Ostrá, niem. Ostra, Scharfkammspitze, węg. Osztra) – obszerny i piarżysty szczyt o wysokości 2351 lub 2349 m n.p.m. w bocznej grani Tatr Wysokich, w tzw. głównej grani odnogi Krywania. Położony jest pomiędzy Furkotem (Furkotský štít), od którego oddziela go Furkotna Przełęcz (Furkotské sedlo), a Krótką (Krátka), od której oddziela go Niewcyrska Przełęcz (Nefcerské sedlo).
  Kazimierz Przerwa-Tetmajer (ur. 12 lutego 1865 r. w Ludźmierzu, zm. 18 stycznia 1940 r. w Warszawie) – polski poeta, nowelista, powieściopisarz, przedstawiciel Młodej Polski, brat przyrodni malarza Włodzimierza Tetmajera.
  Kobyli Stawek (słow. Kobylie pliesko, niem. Kolbenheyersee, węg. Kolbenheyer-tó) – stawek znajdujący się na wysokości ok. 1737 m n.p.m. w Dolince Kobylej (odnoga Doliny Koprowej), w słowackich Tatrach Wysokich. Pomiary pracowników TANAP-u z lat 1961–1967 wykazują, że ma on 0,3 ha powierzchni, wymiary 85 × 62 m i głębokość ok. 1 m. Wcześniejsze pomiary Józefa Szaflarskiego podają, że jego powierzchnia to 0,155 ha, wymiary 56 × 37 m i głębokość ok. 0,7 m.
  Niżni Ciemnosmreczyński Staw (słow. Nižné Temnosmrečinské pleso, Nižné Smrečinské pleso, niem. Unterer Smrečiner See, węg. Alsó-Szmrecsini-tó) – staw znajdujący się na wysokości 1674 m n.p.m. w Dolinie Ciemnosmreczyńskiej (odnodze Doliny Koprowej), w słowackich Tatrach Wysokich.
  Marchwica pospolita (Mutellina purpurea (Poir.) Thell) – gatunek rośliny należący do rodziny selerowatych. Występuje w górach Europy. W Polsce występuje w Tatrach i na Podtatrzu, gdzie jest rośliną dość pospolitą, w Sudetach, w Beskidach oraz na Pogórzu Spisko-Gubałowskim.
  Hliński Potok (słow. Hlinský potok, niem. Hlinskabach, węg. Hlinszka-patak) – główny ciek wodny Doliny Hlińskiej (bocznej odnogi Doliny Koprowej) w słowackich Tatrach Wysokich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.