• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolina Kluczwody

  Przeczytaj także...
  Dolina Będkowska, zwana też Doliną Będkowicką lub Będkówką – piękna krajobrazowo i posiadająca duże walory przyrodnicze, geologiczne i historyczne dolina potoku Będkówka spływającego z Wyżyny Olkuskiej do Rowu Krzeszowickiego. Jest jedną z 7 dolin wchodzących w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Ma długość 7-8 km i jest jedną z najdłuższych dolin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rozpoczyna się obniżeniem terenu przy drodze krajowej nr 94 z Krakowa do Olkusza, a kończy w przysiółku Łączki Kobylańskie. Wygodnym miejscem, skąd można zwiedzić dolinę są Będkowice, gdyż znajdują się w środku pomiędzy doliną Będkowską i Doliną Kobylańską, można więc stąd zwiedzić obydwie doliny.Grąd – wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabu i dębu i z udziałem różnych innych gatunków. W fitosocjologii zespoły leśne reprezentujące grądy wyodrębniane są w związek zespołów Carpinion betuli. Na mapach potencjalnej roślinności naturalnej Polski, lasy grądowe dominują stanowiąc 41,6% powierzchni kraju. Ze względu na to, że wykształcają się na siedliskach żyznych – zostały w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy drzew iglastych. Grądy stanowią siedlisko przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000.
  Kluczwoda – potok płynący przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską i będący lewobrzeżnym dopływem Rudawy, do której uchodzi w miejscowości Zabierzów. Jego krasowe źródła znajdują się w miejscowości Wierzchowie. Potok spływa przez Dolinę Kluczwody, będącą jedną z najładniejszych dolin Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Na dolinie tej tworzy liczne zakręty (kluczy) i stąd jego nazwa. Od nazwy potoku pochodzi nazwa doliny. Na zboczach potoku istnieją duże wapienne skały z okresu górnej jury, najwybitniejsze z nich to: Mączne Skały, Zamkowa Skała (zwana też Zamczyskiem) z ruinami zamku, Kobyłka, Rogata, Szeroka, Turnia Potockiego, oraz Leśna Baszta i Gackowa Baszta wznoszące się wysoko ponad wschodnimi zboczami.
  Wylot doliny
  Gackowa Turnia
  Skała przy niebieskim szlaku w lesie
  Zbocze wschodnie w górnej części doliny

  Dolina Kluczwody, nazywana również Doliną Wierzchówki – dolina pomiędzy wsią Wierzchowie a Bolechowicami na Wyżynie Olkuskiej. Rozciąga się na długości ok. 6 km. Przepływa przez nią potok Kluczwoda, uchodzący do Rudawy. Jest jedną z 7 dolin wchodzących w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.

  Rudawa – rzeka w województwie małopolskim, lewy dopływ Wisły, do której uchodzi w 75,4 km biegu Wisły, na Bulwarze Rodła. Powstaje z połączenia Krzeszówki i Rudawki, wypływających z Wyżyny Olkuskiej na południowo zachodnich krańcach wsi Rudawa, następnie płynie przez Rów Krzeszowicki, przedziera się przez Grzbiet Tenczyński i uchodzi w Krakowie między Półwsiem Zwierzynieckim a Zwierzyńcem koło klasztoru Norbertanek.Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (341.3) – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Tworzy pas długości ok. 80 km, pomiędzy Krakowem a Częstochową. W pasie tym wzgórza wznoszą się na wysokość 400-515 m n.p.m..

  W górnej części Kluczwody, koło wsi Wierzchowie, znajdują się największe na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej jaskinie: Jaskinia Wierzchowska Górna i Mamutowa. Wierzchowska jest obecnie najdłuższą udostępnioną do zwiedzania jaskinią na Jurze. Jaskinia Mamutowa jest odwiedzana przez wspinaczy z powodu nagromadzenia dróg wspinaczkowych o trudności przekraczającej stopień VI.5.

  Zamkowa Skała, Zamczysko – wybitna skała wapienna wznosząca się po lewej orograficznie stronie potoku Kluczwoda w Dolinie Kluczwody na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Administracyjnie tereny te należą do gminy Wielka Wieś w województwie małopolskim.Gacki – południowo wschodni przysiółek wsi Zelków w Polsce położony w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów.

  Na wschodnim zboczu, pomiędzy drogą z Białego Kościoła do Zelkowa a Skałami Zamkowymi, wznoszą się Mączne Skały, z których można podziwiać rozległą panoramę górnego odcinka doliny. Oprócz nich do najbardziej interesujących należą: Skała Zamczysko (zwana też Zamkową Skałą), Kobyłka, Rogata, Szeroka, Turnia Potockiego i Leśna Baszta. Na szczycie Skały Zamczysko widoczne są pozostałości zamku rycerskiego z początku XIV wieku, ponad polanką z przepływającym potokiem. Dolna część doliny jest całkowicie zalesiona.

  Rezerwat przyrody Dolina Kluczwody – leśny rezerwat przyrody znajdujący się w środkowej części Doliny Kluczwody na terenie wsi Zelków w gminie Zabierzów w województwie małopolskim.Bolechowice (niem. Bolechowitz) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów.

  Poniżej Mącznych Skał znajduje się leśny rezerwat przyrody Dolina Kluczwody, ochraniający głównie las grądowy, buczynę karpacką, lilię złotogłów oraz krajobraz. Zajmuje powierzchnię ok. 35 ha.

  Wzdłuż płynącego doliną potoku w czasie zaborów przebiegała granica austriacko–rosyjska. Przy wejściu do górnego końca doliny ustawiono po obu stronach zrekonstruowane słupy graniczne.

  Szlaki turystyczne[]

  szlak turystyczny czarny – czarny z Modlnicy przez Tomaszowice i całą długość Dolinę Kluczwody do Jaskini Wierzchowskiej. szlak turystyczny niebieski – niebieski z Bolechowic przez Gacki, Dolinę Kluczwody do Prądnika Korzkiewskiego.

  Szlaki rowerowe[]

  szlak rowerowy czerwony – zataczający pętlę szlak z Bolechowic przez Zelków, górną część Doliny Kluczwody, Wierzchowie, Bębło, Dolinę Będkowską (w dół), Łączki, Kobylany, Dolinę Kobylańską (w górę), Krzemionkę, Dolinę Bolechowicką (w dół) do Bolechowic. szlak rowerowy czarny – z Ojcowskiego Parku Narodowego przez Czajowice i górną część Doliny Kluczwody do Jaskini Wierzchowskiej.
  Wierzchowie – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Wielka Wieś. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.Modlnica – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim (w latach 1975-1998 w województwie krakowskim), w powiecie krakowskim, w gminie Wielka Wieś. Modlnica przylega do północno-zachodniej granicy Krakowa przy drodze krajowej nr 94 do Olkusza. Zajmuje obszar 425,32 ha i liczy 1334 mieszkańców.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krzemionka – jedno ze wzniesień na Wyżynie Olkuskiej. Znajduje się na terenie administracyjnym wsi Karniowice, pomiędzy miejscowościami Zelków a Będkowice w województwie małopolskim, między Doliną Kobylańską ograniczającą je od strony zachodniej a Doliną Bolechowicką ograniczającą je od wschodu. Wzniesienie osiąga maksymalną wysokość 447 m n.p.m.. Porośnięte jest lasem zwanym Lasem Krzemionka nazywanym również Lasem Karniowskim (dominuje w nim grąd). Od południowej strony zbocza wzniesienia są bezleśne, pokryte polami uprawnymi. Opadają do rezerwatu Wąwóz Bolechowicki. Roztaczają się stąd szerokie widoki na Grzbiet Tenczyński i Kraków. Przez wzgórze prowadza 3 szlaki rowerowe.
  Szlak rowerowy — trasa wycieczkowa dla rowerzystów, oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Zgodnie z normami znakowania PTTK, szlaki rowerowe oznaczone są białymi kwadratami z czarnym symbolem roweru i paskiem koloru szlaku (szlaki krajowe), lub literą R i numerem szlaku (szlaki międzynarodowe). Można jednak spotkać w terenie oznaczenia nie trzymające się tych norm (zwłaszcza starsze szlaki) np. biały kwadrat z symbolem roweru w kolorze szlaku. Ze względu na częstsze niż w przypadku szlaków pieszych umieszczanie oznakowania na drogach publicznych, znaki szlaków rowerowych uznane zostały za dodatkowe znaki drogowe, uzyskując symbole R-1, R-1a, R-1b, R-2, R-2a i R-3.
  Dolina Bolechowicka – dolina na Wyżynie Olkuskiej znajdująca się między Karniowicami a Bolechowicami, około 15 km od Krakowa. Wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Wejście do dolinki stanowi tzw. Brama Bolechowicka zbudowana z wapiennych, widocznych z daleka skał o wysokości ok. 30 m. Skały tworzące tę bramę to Filar Abazego po wschodniej stronie, oraz Filar Pokutników po zachodniej stronie. Za nim znajduje się Zamarła. Wszystkie te skały udostępnione są do wspinaczki skalnej. Trenowali na nich najwybitniejsi polscy alpiniści i himalaiści.Tuż przed bramą, oraz zaraz za nią znajdują się na łagodnych zboczach niewielkie łąki, na których zwykle odpoczywają turyści. Tablice opracowane przez specjalistów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu Małopolski Szlak Geoturystyczny informują o budowie geologicznej tego wąwozu. Później dolina zwęża się tworząc zalesiony parów. Dnem doliny płynie niewielki potok Bolechówka, w skałach przed Bramą Bolechowicką znajduje się duże krasowe źródło będące pomnikiem przyrody.
  Skala trudności dróg skalnych – skala oceny trudności dróg wspinaczkowych ustalana i stosowana przez osoby uprawiające wspinaczkę skalną.
  Jaskinia Mamutowa (Wierzchowska Dolna) – jaskinia o długości korytarzy 105 metrów, znajduje się w Dolinie Kluczwody, w masywie skalnym Berdo. Elementami jaskini są dwa korytarze i jedna komora. W odległości kilkuset metrów, na południe od Jaskini Mamutowej, położona jest Jaskinia Wierzchowska Górna.
  Lilia złotogłów (Lilium martagon L.) – gatunek byliny z rodziny liliowatych (Liliaceae). Występuje w Europie i Azji. W Polsce jest rośliną rzadką.
  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.