• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolina Huciańska - Dolina Chochołowska

  Przeczytaj także...
  Polana Huciska lub Huty – polana reglowa w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Położona jest po wschodniej stronie Chochołowskiego Potoku, na wypłaszczeniu, na wysokości 980–1050 m n.p.m. Rozszerzenie doliny tworzące polanę utworzone zostało w miękkich, czerwonych łupkach górnego triasu. Nazwa polany pochodzi od istniejącej tutaj w dawnych czasach kopalni i huty rud żelaza.Jamska Czuba – wzniesienie reglowe (1108 m n.p.m.) na wschodnich zboczach Doliny Chochołowskiej w polskich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w dolnym zakończeniu grzbietu tworzącego północne obramowanie Doliny Dudowej. Od Spalonej Czuby (1257 m), sąsiedniego i wyżej położonego wzniesienia w tym grzbiecie, oddziela go przełęcz Jamskie Siodło (ok. 1085 m). Na przełęczy tej i w jej okolicy znajduje się polana Jamy, od której utworzono nazwę szczytu. Nazwa Jamska Czuba wprowadzona została sztucznie na mapach, przez górali nazywana była kopą Gronki.
  Spalona Czuba – mało wybitny reglowy szczyt w bocznym grzbiecie odchodzącym od Małego Opalonego Wierchu w północno-zachodnim kierunku do dna Doliny Chochołowskiej w polskich Tatrach Zachodnich. Grzbiet ten oddziela Dolinę Dudową od Doliny Huciańskiej (obydwie są wschodnimi odnogami Doliny Chochołowskiej). Wierzchołek Spalonej Czuby jest skalisty, stoki są zalesione. Od strony Doliny Dudowej podnóża są stromo podcięte i tworzą wschodnie wrota wąwozu Międzyściany. Znajduje się w nich kilka jaskiń. Od przeciwległej strony opadają do Kamiennego Żlebu (odnoga Doliny Huciańskiej). Na północno-zachodnich podnóżach Spalonej Czuby i na przełęczy Jamskie Siodło (ok. 1085 m) oddzielającej Spaloną Czubę od Jamskiej Czuby (1108 m) znajduje się polana Jamy.
  Dolna część doliny (polana Huciska)
  Górna część doliny – widok z polany Jamy

  Dolina Huciańskaorograficznie prawe odgałęzienie Doliny Chochołowskiej. Nazwa pochodzi od znajdującej się u wylotu doliny polany Huciska.

  Topografia[]

  Dolina wcięta jest pomiędzy zbocza reglowych wzniesień. Od północnej strony są to Klinowa Czuba (1276 m) i Wierch Kuca (1305 m), od wschodu Wierch Spalenisko (1324 m) i Mały Opalony Wierch (1448 m), od południa Spalona Czuba (1257 m) i Jamska Czuba (1108 m). Dolina ciągnie się przez polanę Huciska we wschodnim kierunku, w górnym końcu polany rozgałęziając się na dwie odnogi. Główny ciąg Doliny Huciańskiej skręca na północny wschód, zaś w południowo-wschodnim kierunku ciągnie się odnoga zwana Kamiennym Żlebem.

  Klinowa Czuba – wzniesienie reglowe w Tatrach Zachodnich w otoczeniu Doliny Chochołowskiej. Od południowej strony Klinowa Czuba wznosi się nad Doliną Huciańską, w północnym kierunku tworzy grzbiet, który oddziela główny ciąg Doliny Chochołowskiej od jej odgałęzienia – Wielkiej Suchej Doliny. W dolną część tego grzbietu od strony Doliny Chochołowskiej wcina się jeszcze równoległy do niej Koziniecki Żleb. We wschodnim kierunku przełęcz Klinowe Siodło oddziela Klinową Czubę od Wierchu Kuca (1305 m).Huciańskie Banie – dawne kopalnie rud metali w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Było to kilka sztolni na Huciańskim Klinie, czyli południowo-zachodnim grzbiecie Klinowej Czuby (1276 m) nad polaną Huciska, na wysokości 1170-1230 m n.p.m. W XIX w. eksploatowano w nich bardzo ubogie w minerały osadowe skały manganowe. Porzucono wydobycie z powodu nieopłacalności ekonomicznej. Sztolnie z czasem uległy zasypaniu. W 1975 r. były jeszcze 4 sztolnie, a najdłuższa z nich miała długość 19 m.

  Opis doliny[]

  Dolina znajduje się na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, ale jest własnością nie jego, lecz Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi, która pod kontrolą TPN prowadzi w dolinie działalność gospodarczą (kulturowy wypas owiec i gospodarka leśna). Doliną spływa potok Huciańska Woda. Jego głównym dopływem jest Kamienny Potok spływający z Kamiennego Żlebu. Wzdłuż polany prowadzi droga gospodarcza. Dawniej na zboczach doliny (w Klinowej Czubie) znajdowały się kopalnie rud metali Huciańskie Banie.

  Wierch Spalenisko (1324 m) – reglowy szczyt w grzbiecie oddzielającym Dolinę Lejową od Doliny Chochołowskiej w polskich Tatrach Zachodnich. Od znajdującego się poniżej w tym grzbiecie Wierchu Kuca (1305 m) oddziela go nieznaczna przełączka Huciańskie Siodło, od znajdującego się powyżej Małego Opalonego Wierchu (1448 m) Kominiarska Przełęcz (1307 m), przez którą prowadzi szlak turystyczny (Ścieżka nad Reglami). Wierch Spalenisko jest zwornikiem; we wschodnim kierunku odchodzi od niego krótki boczny grzbiet łączący go poprzez przełęcz Kominiarskie Siodło z Diablińcem (1241 m). Od wschodniej strony Wierch Spalenisko wznosi się nad Doliną Lejową, od zachodniej nad Doliną Huciańską (odnoga doliny Chochołowskiej). Jest całkowicie zalesiony.Huciańska Woda – potok płynący Doliną Huciańską (odnoga Doliny Chochołowskiej) w polskich Tatrach Zachodnich. Powstaje z kilku cieków na wysokości około 1150–1050 m pod grzbietem łączącym Klinową Czubę (1276 m) i Wierch Kuca (1305 m). Jest prawym dopływem Chochołowskiego Potoku, jednak tylko czasami płynie na powierzchni. Zwykle na wysokości około 1050 m zanika na powierzchni i dalej płynie podziemnymi przepływami. Głównym dopływem jest Kamienny Potok spływający odnogą Doliny Huciańskiej – Kamiennym Żlebem. Potoki te łączą się na górnym końcu polany Huciska.

  Dolina nie jest udostępniona dla turystów. Dobrze widać ją z polany Jamy przy czarnym szlaku turystycznym (Ścieżka nad Reglami).

  Przypisy

  1. Zofia Radwańska-Paryska: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wyd. Górskie, 1995. ISBN 83-7104-009-1.
  2. Tatry Zachodnie słowackie i polskie. Mapa turystyczna 1:25 000. Warszawa: Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2005/06. ISBN 83-87873-36-5.
  3. Józef Nyka: Tatry polskie. Przewodnik. Wyd. XIII. Latchorzew: Wyd. Trawers, 2006. ISBN 83-915859-1-3.


  Wierch Kuca (1305 m) – reglowy szczyt w grzbiecie oddzielającym Dolinę Lejową od Doliny Chochołowskiej w polskich Tatrach Zachodnich. Od znajdującej się poniżej w tym grzbiecie Zadniej Rosochy (1271 m) oddziela go Lejowe Siodło (1245 m), od znajdującego się powyżej Wierchu Spalenisko (1324 m) – nieznaczne Huciańskie Siodło. Wierch Kuca jest zwornikiem – w zachodnim kierunku poprzez przełączkę Klinowe Siodło odchodzi od niego krótki grzbiet łączący go z Klinową Czubą (1276 m). Grzbiet ten oddziela od siebie dwie doliny będące bocznymi odnogami Doliny Chochołowskiej: Wielką Suchą Dolinę i Dolinę Huciańską. Wierch Kuca wznosi się zatem nad trzema dolinami.Dolina Chochołowska – najdłuższa i największa dolina w polskich Tatrach, znajdująca się na zachodnim skraju polskich Tatr Zachodnich i stanowiąca orograficznie lewą odnogę doliny Czarnego Dunajca. Zajmuje obszar ponad 35 km² i ma długość ok. 10 km. Jest doliną walną. Administracyjnie leży na terenie wsi Witów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tatrzański Park Narodowy (TPN) – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski. Utworzony z dniem 1 stycznia 1955 przez rozporządzenie Rady Ministrów z 30 października 1954 r. Jego odpowiednikiem po stronie słowackiej jest TANAP.
  Józef Nyka (ur. 5 grudnia 1924 w Łysininie k. Żnina) – alpinista, taternik, popularyzator alpinizmu i turystyki górskiej, autor wielu przewodników turystycznych po polskich górach. Ma na koncie szereg najwyższej klasy przejść dróg i pierwszych przejść w Tatrach oraz w Dolomitach. Członek honorowy prestiżowych międzynarodowych organizacji alpinistycznych i górskich, między innymi Polskiego Związku Alpinizmu.
  Kamienny Żleb – odnoga Doliny Huciańskiej w polskich Tatrach Zachodnich. Jest to skalisty i wąski żleb mający wylot na górnym końcu polany Huciska. Dołem jego zbocza tworzy Spalona Czuba i ramię Małego Opalonego Wierchu, górą wcięty jest w północno-zachodnie stoki Małego Opalonego Wierchu. Ma kręty przebieg; najpierw opada w północnym, potem w północno-zachodnim kierunku. Od północnej strony w ramieniu Małego Opalonego Wierchu wznoszą się nad nim wapienne turnie zwane Kobylimi Głowami.
  Polana Jamy – polana w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Znajduje się na wysokości 1060–1100 m n.p.m. na przełęczy Jamskie Siodło, zachodnich zboczach Spalonej Czuby (1257 m) i południowo-wschodnich zboczach Jamskiej Czuby (1108 m). Jest ona własnością Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie. Dawniej była jedną z dwóch polan wchodzących w skład Hali Kominy Dudowe (druga polana to Wyżnia Dudowa Rówień). Na polanie stoi szałas pasterski i polana jest w dalszym ciągu wypasana (wypas kulturowy). Jest więc nadzieja, że polana przetrwa niezarośnięta lasem w przeciwieństwie do większości polan tatrzańskich. W kierunku północnym zbocza polany opadają do Doliny Huciańskiej. W kierunku wschodnim, poniżej Kominiarskiej Przełęczy wznoszą się w lesie wapienne turnie zwane Kobylimi Głowami
  Wypas kulturowy – wypas owiec i bydła na chronionych obszarach parków narodowych dozwolony z zachowaniem licznych ograniczeń.
  Mały Opalony Wierch – reglowy szczyt w grzbiecie oddzielającym Dolinę Lejową od Doliny Chochołowskiej w polskich Tatrach Zachodnich. Od znajdującego się poniżej w tym grzbiecie Wierchu Spalenisko (1324 m) oddziela go Kominiarska Przełęcz (1307 m), od znajdującego się wyżej Wielkiego Opalonego Wierchu (1485 m) przełęcz Niżnie Dudowe Siodło. Jest zwornikiem; w północno-zachodnim kierunku odchodzi od niego do Spalonej Czuby i Jamskiej Czuby boczne ramię oddzielające Dolinę Dudową od Doliny Huciańskiej (obydwie są bocznymi odnogami Doliny Chochołowskiej). Tak więc Mały Opalony Wierch wznosi się nad trzema dolinami: Lejową, Dudową i Huciańską.
  Wspólnota Leśna Uprawnionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie – wspólnota własnościowa 8 wsi z okolic Zakopanego, mająca swoje grunty w Tatrach. Powierzchnia gruntów wynosi 3080 ha, z tego 2230 ha znajduje się w ścisłych granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, pozostałe 850 ha poza granicami Parku, w jego otulinie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.