• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolina Cicha Liptowska  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Ciemniak (słow. Temniak, 2096 m n.p.m.) – najdalej na zachód wysunięty szczyt należący do masywu Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich. Słowackie źródła podają wysokość 2090 m.
  Geologia i rzeźba terenu[ | edytuj kod]

  Niemal cała dolina jest zbudowana ze skał krystalicznych, głównie z gnejsów i łupków. Jedynie w rejonie Czerwonych Wierchów i Kasprowego Wierchu występują skały osadowe. W połowie długości dolina zmienia kierunek, spowodowane jest to tym, że odcinek ten znalazł się w strefie największego tatrzańskiego poprzecznego zapadliska strukturalnego, tzw. depresji Goryczkowej. Cała dolina w przedostatnim glacjale była zlodowacona, w ostatnim natomiast występowały w niej tylko nieduże lodowce wypełzające z 11 kotłów lodowcowych na skraj głównego żłobu lodowcowego. Badaniem polodowcowej rzeźby tej doliny zajmowali się polscy uczeni: Janina Mastalerzówna i Mieczysław Klimaszewski.

  Tomanowy Wierch Polski (słow. Poľská Tomanová) – szczyt o wysokości 1977 m w Tatrach Zachodnich. Znajduje się w głównej grani Tatr, którą biegnie granica polsko-słowacka.Dolina Walentkowa (słow. Valentkova dolina, niem. Walentkowatal, Walentkowatälchen, węg. Walentkowa-völgy, Walentkowa-völgyecske) – tatrzańska dolina położona na terenie Słowacji, jedno z dwóch odgałęzień górnej części Doliny Cichej (Tichá dolina) odchodzące od niej w kierunku wschodnim. Dolina Walentkowa graniczy:

  W zimie z niemal wszystkich jej zboczy schodzą lawiny, niektóre są ogromne.

  Wody[ | edytuj kod]

  Spod Gładkiej Przełęczy płynie potok Cicha Woda (Tichý potok), który przepływa przez całą dolinę i w dolnej jej części łączy się z Koprową Wodą (Kôprovský potok), dając początek Białej Liptowskiej (Belá). W górnej części doliny znajdują się dwa niewielkie Tomanowe Stawki (Tomanove plesá).

  Podbańska (słow. Podbanské, węg. Podbanszkó) – osiedle u południowego podnóża Tatr na Słowacji, położone przy Tatrzańskiej Drodze Młodości, 16 km na zachód od Szczyrbskiego Jeziora. Administracyjnie należy do miasta Wysokie Tatry i jest jego najbardziej na zachód wysuniętą częścią. Zamieszkane jest przez 57 osób (2006 r.).Tatry (514.5, słow. Tatry, niem. Tatra, węg. Tátra) – najwyższe pasmo w łańcuchu Karpat, również najwyższe między Alpami a Uralem i Kaukazem. Są częścią Łańcucha Tatrzańskiego, w Centralnych Karpatach Zachodnich.

  Szlaki turystyczne[ | edytuj kod]

  Szlak żółty – żółty z Podbańskiej przez całą dolinę i Rozdroże pod Kasprowym na Kasprowy Wierch.
 • Czas przejścia z Podbańskiej do rozdroża: 3:40 h, ↓ 3:30 h
 • Czas przejścia z rozdroża na Kasprowy Wierch: 2:20 h, ↓ 1:40 h
 • Szlak czerwony – czerwony odgałęziający się na Rozdrożu pod Kasprowym i biegnący na przełęcz Zawory i Gładki Wierch.
 • Czas przejścia od rozdroża na Zawory: 2:20 h, ↓ 1:40 h
 • Czas przejścia z przełęczy na Gładki Wierch: 15 min w obie strony
 • Z Rozdroża pod Tomanową prowadził czerwony szlak na Tomanową Przełęcz, został jednak zamknięty przez TANAP w czerwcu 2008 r. W latach siedemdziesiątych XX wieku istniał także oznaczony kolorem zielonym szlak z przełęczy Zawory na przełęcz Liliowe, obecnie przejście jest zabronione.

  Tatry Wysokie (słow. Vysoké Tatry, niem. Hohe Tatra, węg. Magas-Tátra) – najwyższa część Tatr o charakterze alpejskim, rozciągająca się pomiędzy Tatrami Zachodnimi od strony zachodniej oraz Tatrami Bielskimi od strony północno-wschodniej. W linii prostej odległość między granicznymi przełęczami wynosi ok. 16,5 km, zaś ściśle wzdłuż grani głównej ok. 26 km. Tatry Wysokie zajmują obszar około 340 km² (czyli nieco mniej niż Tatry Zachodnie), z czego większość (260 km²) znajduje się na Słowacji.Orawa (słow. Orava, węg. Árva, niem. Arwa) – kraina historyczna w Europie Środkowej w dorzeczu rzeki Orawy. Przeważająca część Orawy znajduje się obecnie w granicach Słowacji, natomiast jej północno-wschodnia część należy do Polski. Otacza Tatry od zachodu i północnego zachodu, graniczy z Podhalem i Liptowem. Głównymi miejscowościami części polskiej są Jabłonka i Lipnica Wielka, zaś na Słowacji: Dolný Kubín, Trzciana, Námestovo, Twardoszyn, a także ośrodki wypoczynkowe: Zuberzec i Orawice.
  szlak rowerowy czerwony – czerwony szlak rowerowy przez całą długość doliny aż do Rozdroża pod Kasprowym

  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dolina Krzyżna (słow. Krížna dolina) – tatrzańska dolina położona na terenie Słowacji, dolne odgałęzienie Doliny Cichej (Tichá dolina) podchodzące pod Krzyżne Liptowskie (Krížne, 2039 m n.p.m.), którego ramiona oddzielają ją od sąsiednich dolin.
  Kasprowy Wierch (słow. Kasprov vrch; dawniej Kasprowa Czuba) – szczyt w Tatrach Zachodnich o wysokości 1987 m n.p.m.
  Łupki krystaliczne lub łupki metamorficzne - skały metamorficzne powstałe w warunkach metamorfizmu regionalnego pod wpływem ciśnienia kierunkowego wywołanego ruchami górotwórczymi. Cechują się: lineacją, foliacją oraz niektóre laminacją. Typowe łupki krystaliczne odznaczają się wyraźną foliacją dzięki czemu dzielą się na równoległościenne cienkie płytki w zależności od zawartości dominującego w nich minerału. Łupki krystaliczne dzieli się na: amfibolowe, kwarcytowe, epidotowe, łyszczykowe,chlorytowe,talkowe. Do grupy łupków często zalicza się utwory metamorficzne:gnejsy i amfibolity, które posiadają mniejszą foliację. Łupki krystaliczne występują w skorupie ziemskiej w obszarach, gdzie miały miejsce ruchy górotwórcze. Łupki mają zastosowanie w gospodarce np. łupki kwarcytowe jako materiał ogniotrwały, łupki talkowe jako materiał izolacyjny i kwasoodporny.
  Kokawa Liptowska (słow. Liptovská Kokava) – wieś słowacka położona nad Białą Liptowską (na przeciwległym brzegu znajduje się Przybylina), na Liptowie, w kraju żylińskim, w powiecie Liptowski Mikułasz. Leży na wysokości około 796 m n.p.m. u południowych stóp Tatr.
  Cichy Wierch (słow. Tichý vrch, niem. Tychaberg, węg. Ticha-hegy, 1979 m n.p.m.) – szczyt Liptowskich Kop (Liptovské kopy) położony pomiędzy Gładkim Wierchem (Hladký štít), od którego oddziela go przełęcz Zawory (Závory), a Zadnią Garajową Kopą, od której oddziela go Wierchcicha Przełączka. Od szczytu w kierunku południowo-wschodnim odchodzi ramię, które ogranicza od południowego zachodu Dolinkę Kobylą (Kobylia dolina). Północne zbocza Cichego Wierchu schodzą do Doliny Wierchcichej (Zadná Tichá dolina) należącej do systemu Doliny Cichej (Tichá dolina), od której szczyt wziął swoją nazwę. Od strony Dolinki Kobylej jego podnóża są dość stromo podcięte, osypujące się z nich piargi zatrzymuje długi wał morenowy.
  Koprowa Woda (słow. Kôprovský potok, niem. Koprovabach, węg. Koprova-patak) – główny ciek wodny Doliny Koprowej w słowackich Tatrach Wysokich. Powstaje w okolicach Ciemnych Smreczyn (na wysokości ok. 1385 m n.p.m.) z połączenia Ciemnosmreczyńskiego Potoku (płynącego z Niżniego Ciemnosmreczyńskiego Stawu w Dolinie Ciemnosmreczyńskiej) i Hlińskiego Potoku (płynącego z Doliny Hlińskiej). Koprowa Woda ma kilka dopływów, są to Niewcyrski Potok, Turkowa Woda, Garajowa Woda i kilka mniejszych potoków spływających spod Krywania. Płynie całą długością Doliny Koprowej, następnie w okolicach Podbańskiej łączy się z Cichą Wodą Liptowską i razem tworzą rzekę – Białą Liptowską.
  Liptowski Koszar (słow. Liptovský košiar) – położona na wysokości ok. 1250–1265 m n.p.m. rówień w Dolinie Cichej w słowackich Tatrach. Znajduje się na dnie doliny, przy drodze, poniżej stoków Goryczkowej Czuby. Dawniej znajdowała się tutaj polana Liptowski Koszar (Liptovský košiar), po zaprzestaniu w 1955 pasterstwa teren ten zarasta lasem. Przez środek równi przepływa potok Cicha Woda, tworząc poniżej równi baniory i kaskady. Szlak turystyczny przekracza go mostkiem. Okolica ta była miejscem kilku tragicznych wypadków polskich narciarzy, którzy we mgle pomylili kierunki, zjeżdżając z Kasprowego Wierchu. Po miesiącach znajdowano ich zwłoki w kosówce lub w lesie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.