• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolina Chochołowska Wyżnia

  Przeczytaj także...
  Długi Upłaz (słow. Dlhý úplaz) – odcinek północnej grani Wołowca pomiędzy Rakoniem a Łuczniańską Przełęczą w Tatrach Zachodnich. Granią tą przebiega granica polsko-słowacka. Górale nazywali Długim Upłazem wschodnie stoki opadające do Doliny Chochołowskiej Wyżniej, będącej górną częścią Doliny Chochołowskiej. Zachodnie stoki Długiego Upłazu opadają do słowackiej Doliny Zadniej Łatanej. Mająca ok. 2 km długości grań Długiego Upłazu jest płaska i zaokrąglona. Zaznaczają się w niej tylko dwa niewiele wyróżniające się wzniesienia o wysokości 1785 i 1632 m i wcina się w nią górny koniec Litworowego Żlebu.Łopata (słow. Lopata, Deravá) – szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy znajdującym się na wschód od niego Jarząbczym Wierchem i znajdującym się na zachód Wołowcem. Nie jest znane pochodzenie nazwy, nie jest to nazwa ludowa, nie była używana przez pasterzy. Wznosi się na wysokość 1957 m n.p.m. i tworzy trzy granie:
  Rakoń (słow. Rákoň, 1879 m n.p.m.) – słabo wyróżniający się szczyt w Tatrach Zachodnich, znajdujący się w bocznej północnej grani Wołowca. Przez grań tę biegnie granica polsko-słowacka. Rakoń od Wołowca oddzielony jest niewielką przełęczą Zawracie, nad którą wznosi się tylko 19 metrów, zaś w stronę sąsiedniego w południowym kierunku Grzesia biegnie grzbiet Długiego Upłazu z Łuczniańską Przełęczą (1602 m n.p.m.). W kierunku północno-zachodnim z Rakonia odchodzi jeszcze jedna grań – północno-zachodnia grań Rakonia, rozdzielająca słowackie doliny: Łataną i Rohacką. Jego wschodnie zbocza opadają do Doliny Chochołowskiej Wyżniej.
  Widok na Dolinę Chochołowską Wyżnią
  Czerwony Wierch, Łopata, Dziurawa Przełęcz i Wołowiec nad Wyżnią Doliną Chochołowską

  Dolina Chochołowska Wyżnia – zachodnie odgałęzienie górnej części Doliny Chochołowskiej, rozpoczynające się nieco powyżej Polany Chochołowskiej i ciągnące się po główną grań Tatr Zachodnich. W dolnej części dolina jest porośnięta lasem świerkowym. Istnieje w nim zarastająca już Polana Chochołowska Wyżnia. Dawniej była ona wypasana i stały na niej szałasy, zwane sołtysimi. Zimą 1944/45 r. mieścił się w nich sztab partyzantów radzieckich kpt. Tichonowa. Dolina wyrzeźbiona została przez lodowiec. Górna jej część pod granią główną to kocioł lodowcowy Dziurawe, ograniczony z trzech stron ścianami i stromymi zboczami Wołowca, Łopaty, Czerwonego Wierchu. Wznoszą się one na wysokość 300-350 m ponad zawalone piargami i blokami morenowymi i porastające kosówką dno kotła. Od północnej strony kocioł ten zablokowany jest wzniesieniem Kopy (1596 m). Ze znajdującego się pod nim progu skalnego wypływa kilka źródeł. Dają one początek Wyżniemu Chochołowskiemu Potokowi.

  Wyżni Chochołowski Potok – górny bieg Chochołowskiego Potoku do ujścia Jarząbczego Potoku. Wypływa na wysokości nieco poniżej 1500 m kilkoma źródłami poniżej progu kotła lodowcowego Dziurawe w górnej części Doliny Chochołowskiej Wyżniej. Źródła te posiadają dużą wydajność. Zasilany jest także niewielkimi ciekami spływającymi ze źródeł skalnych spod Rakonia i Długiego Upłazu. Koryto potoku wyżłobione jest w materiale akumulacyjnym i tylko jego końcowy odcinek przed ujściem Jarząbczego Potoku znajduje się w podłożu ze skał krystalicznych. Szerokość koryta nie przekracza 2 m, spadek wynosi 20%. Występujące w wielu miejscach podcięcia linii brzegowej świadczą o burzliwym przepływie wód. Średni przepływ wody w potoku wynosi około 150 l/s. Powierzchnia zlewni wynosi 1,40 km.Dolina Chochołowska – najdłuższa i największa dolina w polskich Tatrach, znajdująca się na zachodnim skraju polskich Tatr Zachodnich i stanowiąca orograficznie lewą odnogę doliny Czarnego Dunajca. Zajmuje obszar ponad 35 km² i ma długość ok. 10 km. Jest doliną walną. Administracyjnie leży na terenie wsi Witów.

  Doliną prowadzi zielony szlak turystyczny, który został wyznakowany w 1901 r., jako pierwszy w Dolinie Chochołowskiej. Wyprowadza on kamienną kotliną pomiędzy Wołowcem i Rakoniem (zwaną Szeroką Ulicą) w rejon niewielkiej przełęczy Zawracie pomiędzy grzbietami tych szczytów. Opadające do Doliny Chochołowskiej Wyżniej wschodnie zbocza Rakonia, zwane Długim Upłazem, były dawniej wypasane.

  Czerwony Wierch – wzniesienie (1766 m n.p.m.) w bocznym, opadającym od wierzchołka do Doliny Chochołowskiej ramieniu Łopaty (1958 m) w Tatrach Zachodnich. Ramię to oddziela Dolinę Jarząbczą od Doliny Chochołowskiej Wyżniej. Szczyt i górna część zboczy Czerwonego Wierchu jest trawiasta i zarasta kosówką. Północne zbocza zwane Hotarzem porasta naturalny las. We wschodnich zboczach (od strony Doliny Jarząbczej) żleby: Skrajny, Pośredni i Mokrzyniec.Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.

  Szlaki turystyczne[]

  szlak turystyczny zielony – zielony z Polany Chochołowskiej poprzez Dolinę Chochołowską Wyżnią na grzbiet Wołowca, gdzie dołącza do szlaku niebieskiego. Czas przejścia: 2:30 h, ↓ 2 h

  Bibliografia[]

  1. Józef Nyka: Tatry polskie. Przewodnik. Wyd. XIII. Latchorzew: Wyd. Trawers, 2003. ISBN 83-915859-1-3.
  2. Tatry Zachodnie słowackie i polskie. Mapa turystyczna 1:25 000. Warszawa: Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2005/06. ISBN 83-87873-36-5.


  Dziurawe – kocioł lodowcowy w Dolinie Chochołowskiej Wyżniej w Tatrach Zachodnich. Z trzech stron otaczają go ściany o wysokości 300-500 m. Są to ściany Wołowca, Łopaty, Czerwonego Wierchu i grani głównej Tatr Zachodnich z Dziurawą Przełęczą. Dno kotła zawalone jest głazami, morenowymi blokami i w dużym stopniu zarośnięte kosodrzewiną. Od północy kocioł podcięty jest progiem skalnym, z którego wypływają źródłowe cieki Wyżniego Chochołowskiego Potoku. W progu tym znajduje się porośnięta kosodrzewiną Kopa (1596 m).Józef Nyka (ur. 5 grudnia 1924 w Łysininie k. Żnina) – alpinista, taternik, popularyzator alpinizmu i turystyki górskiej, autor wielu przewodników turystycznych po polskich górach. Ma na koncie szereg najwyższej klasy przejść dróg i pierwszych przejść w Tatrach oraz w Dolomitach. Członek honorowy prestiżowych międzynarodowych organizacji alpinistycznych i górskich, między innymi Polskiego Związku Alpinizmu.
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Zawracie – położona na wysokości 1863 m płytka przełęcz pomiędzy Wołowcem (2064 m) a Rakoniem (1879 m) w północnej grani Wołowca w Tatrach Zachodnich. Przez grań tę przebiega granica polsko-słowacka i Wielki Europejski Dział Wodny między zlewniami Morza Czarnego i Bałtyku. Wschodnie stoki spod przełęczy Zawracie opadają do Doliny Chochołowskiej Wyżniej, zachodnie do Doliny Rohackiej, tuż ponad Bufetem Rohackim i jeziorkiem Czarna Młaka.Polana Chochołowska – polana w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Położona jest na wysokości 1090–1150 m n.p.m. Jest to największa polana w polskich Tatrach i jedna z największych w całych Tatrach. Dawniej była jednym z głównych ośrodków pasterstwa w Tatrach, wchodziła w skład Hali Chochołowskiej. Była koszona i wypasana, pasiono tutaj owce i bydło. W 1930 r. stało na niej 60 różnego rodzaju budynków; szałasów, szop, stodół z sianem. Służyły one nie tylko celom gospodarczym, ale były również bazą noclegową dla kłusowników, przemytników i taterników. Rzędy z dużych kamieni wyznaczały granice działek własnościowych. Jerzy Mieczysław Rytard pisał o tej polanie w 1923: „Rozległa hala z mnóstwem szałasów i szop, rozbrzmiewająca dzwoneczkami owiec i krów, otoczona potężnymi szczytami, piękna w owiewającym ją pastersko-górskim stroju.”  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polana Chochołowska Wyżnia, Wyżnia Polana Chochołowska – polana reglowa w Dolinie Chochołowskiej Wyżniej (zachodnie odgałęzienie górnej części Doliny Chochołowskiej). Znajduje się na wysokości 1280–1350 m n.p.m. Wchodziła w skład Hali Chochołowskiej. Przechodzi przez nią niewielki strumyk zasilający Wyżni Chochołowski Potok. Nazywana była Polaną Sołtysią i stały na niej szałasy nazywane sołtysimi. W zimie 1944/45 r. w szałasach tych mieścił się sztab partyzantów radzieckich kpt. Tichonowa.
  Szczyty i przełęcze Tatr Zachodnich wymienione w kolejności ich występowania w grani głównej Tatr od Liliowego do Huciańskiej Przełęczy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.