• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolina Bobrowiecka Orawska  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Kisła Woda (słow. Siričitý prameň) – źródło wody mineralnej w Dolinie Bobrowieckiej Orawskiej w słowackich Tatrach Zachodnich. Znajduje się przy rozdrożu szlaków turystycznych na polanie Waniczka, na lewym brzegu Bobrowieckiego Potoku. Prowadzi do niego kładka przez potok. Ze szczeliny pod skałą wypływa woda siarkowodorowa o nieprzyjemnym zapachu. Miejscowa ludność uważa, że ma ona własności lecznicze. Ciekawostką jest, że w zimie woda traci składniki mineralne.
  Dolina Bobrowiecka, widok z Bobrowca
  Dolna część doliny
  Wąwóz Skálna brána w Dolinie Bobrowieckiej
  Dolina Bobrowiecka i Kwaśny Wierch

  Dolina Bobrowiecka (słow. Bobrovecká dolina, Bobrovská dolina) – duża dolina na Orawie w słowackich Tatrach Zachodnich. Dla odróżnienia od innej Doliny Bobrowieckiej na Liptowie (też w Tatrach Zachodnich) na mapach nazywana jest Doliną Bobrowiecką Orawską.

  Liptów (słow. Liptov, łac. Liptovium, niem. Liptau, węg. Liptó) - kraina historyczna (dawny komitat, żupa) w dawnych północnych (tzw. Górnych) Węgrzech i jednocześnie region, zajmujący środkowo-północną część obecnej Słowacji, w dorzeczu górnego Wagu.Bobrów (słowacki Bobrov) – wieś w północnej Słowacji, w powiecie Namiestów, w kraju żylińskim, lokowana w 1550 roku.

  Spis treści

 • 1 Topografia
 • 2 Opis doliny
 • 3 Historia
 • 4 Szlaki turystyczne
 • 5 Bibliografia


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Orawa (słow. Orava, węg. Árva, niem. Arwa) – kraina historyczna w Europie Środkowej w dorzeczu rzeki Orawy. Przeważająca część Orawy znajduje się obecnie w granicach Słowacji, natomiast jej północno-wschodnia część należy do Polski. Otacza Tatry od zachodu i północnego zachodu, graniczy z Podhalem i Liptowem. Głównymi miejscowościami części polskiej są Jabłonka i Lipnica Wielka, zaś na Słowacji: Dolný Kubín, Trzciana, Námestovo, Twardoszyn, a także ośrodki wypoczynkowe: Zuberzec i Orawice.
  Bobrowiecki Potok lub Bobrowiec (słow. Bobrovecký potok) – potok w słowackich Tatrach Zachodnich. Ma swoje źródła pod Bobrowiecką Przełęczą, skąd wśród bujnych ziołorośli stromo spływa ogólnie w północno-zachodnim kierunku przez Dolinę Bobrowiecką. Pomiędzy Kiczorą Bobrowiecką a grzędą odchodzącą od Jamborowej Skałki wyrzeźbił w skałach osadowych ciasny, skalny wąwóz zwany Skalna brána. Poniżej wąwozu znacznie już łagodniej spływa do Kotliny Orawickiej, gdzie na wysokości około 820 m n.p.m. łączy się z Mihulczym Potokiem. Odcinek od tego miejsca aż do ujścia do Orawicy jest często określany nazwą Bystra (Bystrá). Największym dopływem Bobrowieckiego Potoku jest lewobrzeżny Suchy Potok płynący Doliną Suchą Orawicką. Przy Waniczce, po lewej stronie koryta Bobrowieckiego Potoku znajduje się Kisła Woda (Siričitý prameň) – źródło z siarkową woda mineralną, prowadzi tam od Waniczki ścieżka i kładka. Woda z tego źródła zasila Bobrowiecki Potok.
  Północno-zachodnia grań Grzesia – boczna grań w Tatrach Zachodnich, będąca odgałęzieniem północnej grani Wołowca. Odgałęzia się od niej na Grzesiu i biegnie w północno-zachodnim kierunku do Osobitej i dalej aż po przełęcze Borek i Maniowa Przehyba stanowiące północno-zachodnią granicę Tatr. Grań ta, całkowicie znajdująca się na terenie Słowacji, oddziela Dolinę Bobrowiecką Orawską od Doliny Zuberskiej i jej odnogi – Doliny Łatanej. Kolejno, w kierunku od Grzesia do Osobitej znajdują się w niej:
  Osobita (słow. Osobitá) – szczyt w północno-zachodniej części słowackich Tatr Zachodnich. Jest niezbyt wysoki (1687 m), ale wybitnie wyodrębniony, odsunięty na północ od głównego trzonu Tatr. Nazwa szczytu pochodzi od góralskiego słowa osobity, to znaczy oddzielony, osobny, i rzeczywiście Osobita oglądana z wielu stron wygląda, jak gdyby była górą samodzielną, oddzieloną od Tatr. Widoczna jest z Zakopanego.
  Dolina Sucha Orawicka, Sucha Dolina pod Osobitą lub po prostu Sucha Dolina (słow. Oravická Suchá dolina, Suchá dolina) – boczna, orograficznie lewa odnoga Doliny Bobrowieckiej Orawskiej w słowackich Tatrach Zachodnich.
  Podhale – region kulturowy w południowej Polsce u północnego podnóża Tatr, w dorzeczu górnego Dunajca z wyłączeniem obszarów leżących na prawym brzegu Białki i prawym brzegu Dunajca, poniżej ujścia Białki. Podhale zajmuje środkową część Kotliny Podhala, na południu wkracza w Tatry.
  Wojciech (Wojtek) Mateja (ur. ? – zm. 1875 w Nowym Wiśniczu) – postać historyczna, „ostatni tatrzański” zbójnik grasujący w XIX wieku na terenie Tatr i Podhala.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.