• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolina Łatana  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Długi Upłaz (słow. Dlhý úplaz) – odcinek północnej grani Wołowca pomiędzy Rakoniem a Łuczniańską Przełęczą w Tatrach Zachodnich. Granią tą przebiega granica polsko-słowacka. Górale nazywali Długim Upłazem wschodnie stoki opadające do Doliny Chochołowskiej Wyżniej, będącej górną częścią Doliny Chochołowskiej. Zachodnie stoki Długiego Upłazu opadają do słowackiej Doliny Zadniej Łatanej. Mająca ok. 2 km długości grań Długiego Upłazu jest płaska i zaokrąglona. Zaznaczają się w niej tylko dwa niewiele wyróżniające się wzniesienia o wysokości 1785 i 1632 m i wcina się w nią górny koniec Litworowego Żlebu.
  Dolina Łatana i jej otoczenie
  Dolina Łatana. U góry Osobita
  Cmentarzyk partyzancki
  Łatany Potok

  Dolina Łatana (słow. Látaná dolina) – dolina w słowackich Tatrach Zachodnich.

  Spis treści

 • 1 Topografia
 • 2 Budowa
 • 3 Historia
 • 4 Szlaki turystyczne
 • 5 Bibliografia
 • Orawa (słow. Orava, węg. Árva, niem. Arwa) – kraina historyczna w Europie Środkowej w dorzeczu rzeki Orawy. Przeważająca część Orawy znajduje się obecnie w granicach Słowacji, natomiast jej północno-wschodnia część należy do Polski. Otacza Tatry od zachodu i północnego zachodu, graniczy z Podhalem i Liptowem. Głównymi miejscowościami części polskiej są Jabłonka i Lipnica Wielka, zaś na Słowacji: Dolný Kubín, Trzciana, Námestovo, Twardoszyn, a także ośrodki wypoczynkowe: Zuberzec i Orawice.Przełęcz pod Osobitą (słow. sedlo pod Osobitou, 1521 m) – przełęcz w północno-zachodniej grani Grzesia w słowackich Tatrach Zachodnich. Znajduje się pomiędzy Osobitą (1687 m) a niewybitnym szczytem Jaworzyny (1581 m). Północno-wschodnie stoki spod przełęczy opadają do górnej części Doliny Suchej Orawickiej, południowo-zachodnie do Ciepłego Żlebu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dolina Zadnia Łatana (słow. Zadná Látaná dolina) – górna część Doliny Łatanej w słowackich Tatrach Zachodnich. Obejmuje zachodnie zbocza grzbietu od Grzesia po Rakoń i opiera się o wybiegający na północ z Zadniego Zabratu krótki grzbiet zwany Ostrewką. W zakątku pod Rakoniem znajduje się kocioł lodowcowy zwany Praszywe. Ze zboczy Doliny Zadniej Łatanej spływa kilka potoków dających początek Łatanemu Potokowi.
  Północno-zachodnia grań Grzesia – boczna grań w Tatrach Zachodnich, będąca odgałęzieniem północnej grani Wołowca. Odgałęzia się od niej na Grzesiu i biegnie w północno-zachodnim kierunku do Osobitej i dalej aż po przełęcze Borek i Maniowa Przehyba stanowiące północno-zachodnią granicę Tatr. Grań ta, całkowicie znajdująca się na terenie Słowacji, oddziela Dolinę Bobrowiecką Orawską od Doliny Zuberskiej i jej odnogi – Doliny Łatanej. Kolejno, w kierunku od Grzesia do Osobitej znajdują się w niej:
  Osobita (słow. Osobitá) – szczyt w północno-zachodniej części słowackich Tatr Zachodnich. Jest niezbyt wysoki (1687 m), ale wybitnie wyodrębniony, odsunięty na północ od głównego trzonu Tatr. Nazwa szczytu pochodzi od góralskiego słowa osobity, to znaczy oddzielony, osobny, i rzeczywiście Osobita oglądana z wielu stron wygląda, jak gdyby była górą samodzielną, oddzieloną od Tatr. Widoczna jest z Zakopanego.
  Skrajny Szyndlowiec (słow. Predný Šindľovec, Lysec) – zalesiony grzbiet górski w słowackich Tatrach Zachodnich. Nazwą tą określa się zakończenie północno-zachodniej grani Rakonia, oddzielającej Dolinę Rohacką od Doliny Łatanej. Skrajny Szyndlowiec ciągnie się od Przedniego Zabratu (1577 m n.p.m.) do Zwierówki (1020 m n.p.m.). Jego podnóżami po południowej stronie prowadzi szosa, przy której znajduje się pensjonat i restauracja Šindľovec, gdzie można kupić ubezpieczenie od wypadków górskich, dwa parkingi dla samochodów oraz rozdroże Adamcula. Po północnej stronie znajduje się drugi, opadający do Doliny Łatanej grzbiet Zadniego Szyndlowca. Pomiędzy obu tymi grzbietami znajduje się kotlina Koryciny, spływający nią potok wpada do Łatanego Potoku.
  Kotłowy Żleb (słow. Kotlový žľab) – żleb w Dolinie Łatanej w słowackich Tatrach Zachodnich. Opada spod Przełęczy nad Kotłowym Żlebem (1460 m) w południowo-zachodnim kierunku do dna Doliny Łatanej (ok. 1250 m n.p.m.). Obecnie jest całkowicie zalesiony, dawniej jednak w górnych partiach jego orograficznie prawych zboczy istniała duża i zaznaczana jeszcze na mapach halizna. To pozostałość dawnego pasterstwa, które ma tutaj stare tradycje; zachowane dokumenty potwierdzają istnienie gospodarstwa Łatana już w 1615 r. Całe orograficznie lewe zbocze Kotłowego Żlebu od dna Doliny Łatanej aż po szczyt Rogu to utworzony już w 1926 r. obszar ochrony ścisłej Rezervácia Kotlový žľab. Był to pierwszy rezerwat przyrody na słowackiej Orawie. Rosną w nim wśród innych drzew stare buki i jodły. W 1990 ich wiek wynosił około 160 lat.
  Cmentarzyk partyzancki w Dolinie Łatanej (słow. partizánsky cintorín) – cmentarz partyzantów w słowackich Tatrach Zachodnich w Dolinie Łatanej. Znajduje się on przy drodze prowadzącej tą doliną, ok. 300 m od skrzyżowania dróg w Zwierówce. Pochowano tutaj partyzantów słowackich i radzieckich, którzy 9 grudnia 1944 r. polegli w bitwie stoczonej z Niemcami w Dolinie Zuberskiej. W miejscu tym przed II wojną światową stało schronisko turystyczne. Stacjonował w nim sztab dużego oddziału I Słowackiej Brygady Partyzanckiej dowodzonej przez Piotra A. Wieliczkę. Partyzanci zostali zaskoczeni przez Niemców, którzy podeszli z niespodziewanego kierunku – od strony Osobitej. W trakcie 12-godzinnej walki poległo 21 partyzantów, 16 zaginęło, a ponad 30 zostało rannych. Schronisko Niemcy spalili. Później 20 poległych partyzantów pochowano obok spalonego schroniska. We wrześniu 1947 r. odsłonięto tu tablicę pamiątkową. Cmentarzyk jest ogrodzony.
  Ciepły Żleb, dolina Jaworzynka lub Jaworowy Żleb (słow. Teplý žľab, Javorinka) – orograficznie prawe odgałęzienie Doliny Zuberskiej w słowackich Tatrach Zachodnich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.