• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolichoderinae

  Przeczytaj także...
  Asymphylomyrmex balticus – wymarły gatunek mrówek z podrodziny Dolichoderinae, jedyny przedstawiciel rodzaju Asymphylomyrmex. Znany jest z późnoeoceńskiego bałtyckiego bursztynu.Przyoczko (l.mn. przyoczka), oczko (ocellus) – pojedynczy narząd wzroku występujący u stawonogów. Wyróżnia się przyoczka boczne (ocellus lateralis, stemma), obecne w liczbie 1–7 par na bocznej lub brzusznej części głowy larw owadów o przeobrażeniu zupełnym i u skoczogonków oraz przyoczka grzbietowe (ocellus dorsalis, ocellus anterior), o pojedynczym aparacie dioptrycznym i licznych receptorach, występujące w liczbie 1–3 par na czole u imagines i larw niektórych owadów o przeobrażeniu niezupełnym.
  Nadustek (łac. clypeus) – płytka z przodu głowy stawonogów, na której osadzona jest warga górna. Wyróżnia się ją u większości grup, tj. skorupiaków, wijów, pajęczaków i owadów.

  Dolichoderinaepodrodzina błonkówek z rodziny mrówek.

  Królowe i robotnice tych mrówek mają kolankowate czułki, samce zaś często mają je nitkowate lub z krótkim trzonkiem. Głowa ma prosty lub wklęsły na przedniej krawędzi nadustek i ząbkowaną krawędź żującą żuwaczek. Robotnice często są pozbawione przyoczek. Tylna para odnóży ma zwykle na goleniach proste lub grzebykowane ostrogi. Pomostek składa się z jednego, wąsko połączonego z gaster segmentu, na którym występują szczelinowate ujścia gruczołów obronnych. Długość pomostka nie przekracza dwukrotności jego szerokości. Gaster cechuje się brakiem przewężenia między pierwszym a drugim segmentem. Pygidium jest drobne i często częściowo lub całkowicie ukryte pod czwartym tergitem gastralnym. Robotnice pozbawione są żądeł i polegają na obronie chemicznej.

  Pygidium, pigidium (gr. pygidion – zwężony tył) – wieloznaczny termin stosowany w zoologii dla określenia końcowego odcinka ciała lub odwłoka niektórych zwierząt bezkręgowych, a w szczególności:Plemię, tryb (łac. tribus) – pomocnicza kategoria systematyczna szczebla rodzinowego, niższa od rodziny (familia), a wyższa od rodzaju (genus). Dodatkowymi kategoriami pomocniczymi dla plemienia są nadplemię (supertribus) i podplemię (subtribus), a w literaturze anglojęzycznej również infratribus.

  Podrodzina kosmopolityczna, znana ze wszystkich kontynentów. Znana od miocenu. W zapisie kopalnym z paleogenu są dominującą grupą mrówek.

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Takson ten wprowadził w 1878 roku Auguste Forel jako podrodzinę mrówkowatych. Carlo Emery i kilku późniejszych autorów nadawało mu rangę osobnej rodziny Dolichoderidae. Współcześnie zalicza się doń 842 opisane gatunki, zgrupowane w 48 rodzajach i 6 plemionach:

  Paleogen – starszy okres ery kenozoicznej, trwający od 66,0 mln do 23,03 mln lat temu. Dzieli się na następujące epoki/oddziały:Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:
 • plemię: Bothriomyrmecini Dubovikov, 2005
 • Arnoldius Dubovikov, 2005
 • Bothriomyrmex Emery, 1869
 • Chronoxenus Santschi, 1919
 • Loweriella Shattuck, 1992
 • Ravavy Fisher, 2009
 • plemię: Dolichoderini Forel, 1878
 • Dolichoderus Lund, 1831
 • plemię: Leptomyrmecini Emery, 1913
 • Anillidris Santschi, 1936
 • Anonychomyrma Donisthorpe, 1947
 • Azteca Forel, 1878
 • †Chronomyrmex McKellar, Glasier & Engel, 2013
 • Doleromyrma Forel, 1907
 • Dorymyrmex Mayr, 1866
 • Forelius Emery, 1888
 • Froggattella Forel, 1902
 • Gracilidris Wild & Cuezzo, 2006
 • Iridomyrmex Mayr, 1862
 • Leptomyrmex Mayr, 1862
 • Linepithema Mayr, 1866
 • Nebothriomyrmex Dubovikov, 2004
 • Ochetellus Shattuck, 1992
 • Papyrius Shattuck, 1992
 • Philidris Shattuck, 1992
 • Turneria Forel, 1895
 • †Usomyrma Dlussky, Radchenko & Dubovikoff, 2014
 • plemię: Tapinomini Emery, 1913
 • Aptinoma Fisher, 2009
 • Axinidris Weber, 1941
 • †Ctenobethylus Brues, 1939
 • Ecphorella Forel, 1909
 • Liometopum Mayr, 1861
 • Tapinoma Förster, 1850
 • Technomyrmex Mayr, 1872
 • plemię: incertae sedis
 • †Alloiomma Zhang, 1989
 • Asymphylomyrmex Wheeler, 1915
 • †Elaeomyrmex Carpenter, 1930
 • †Elaphrodites Zhang, 1989
 • †Eldermyrmex Heterick & Shattuck, 2011
 • †Emplastus Donisthorpe, 1920
 • †Eotapinoma Dlussky, 1988
 • †Eurymyrmex Zhang, Sun & Zhang, 1994
 • †Kotshkorkia Dlussky, 1981
 • †Ktunaxia Lapolla & Greenwalt, 2015
 • †Leptomyrmula Emery, 1913
 • Miomyrmex Carpenter, 1930
 • †Petraeomyrmex Carpenter, 1930
 • †Proiridomyrmex Dlussky & Rasnitsyn, 2003
 • †Protazteca Carpenter, 1930
 • †Yantaromyrmex Dlussky & Dubovikoff, 2013
 • Zherichinius Dlussky, 1988
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dolichoderinae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Gennady M. Dlussky, Alexandr P. Rasnitsyn. Ants (Hymenoptera: Formicidae) of Formation Green River and some other Middle Eocene deposits of North America. „Russian Entomological Journal”. 11 (4), s. 411–436, 2002. 
  3. Brian L. Fisher, Stefan P. Cover: Ants of North America: a guide to the genera. University of California Press, 2007. ISBN 978-0-520-25422-0.
  4. Cardoso, D.; Cristiano, M. P.; Barros, L. S.; Lopes, D.; Pompolo, S.. First cytogenetic characterization of a species of the arboreal ant genus Azteca Forel, 1978 (Dolichoderinae, Formicidae). „Comparative Cytogenetics”. 6 (2), s. 107, 2012. 
  5. Barry Bolton: Dolichoderinae. W: AntCat [on-line]. [dostęp 2017-05-13].
  Technomyrmex – rodzaj mrówek z podrodziny Dolichoderinae. Obejmuje 97 gatunków. Gatunkiem typowym jest Technomyrmex strenuus.Miocen – najstarsza epoka neogenu. Epoka wielkich przemian geologicznych skorupy ziemskiej. Wypiętrzenie nowych łańcuchów górskich zmieniło cyrkulację powietrza w atmosferze i wód w morzach. Trwał od 23,03 mln do 5,333 mln lat temu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Stylik, pomostek, pedicel – jedna z tagm tworząca pierwszą część metasomy stylikowców. Jest to przewężenie pomiędzy tułowiem a odwłokiem.
  Gatunek kosmopolityczny (organizm kosmopolityczny) – gatunek o bardzo szerokim zasięgu geograficznym, obejmującym wiele stref klimatycznych i stref ekologicznych. Wiele gatunków uzyskało ten status w wyniku działalności człowieka - zostały przezeń zawleczone w miejsca, w których w innym przypadku by nie występowały (np. szczury, mucha domowa, pchły). Określenie "kosmopolityczny" w przypadku organizmów dotyczyć może też taksonów wyższych od gatunku.
  Goleń, podudzie (łac. crus) – odcinek kończyny dolnej człowieka lub tylnej zwierzęcia, między stawem skokowym i kolanem. U ssaków szkielet goleni stanowi kość piszczelowa i kość strzałkowa. Przy zgiętym stawie kolanowym może obracać się w bok bądź do wewnątrz dzięki łąkotkom.
  Mrówkowate (Formicidae) – rodzina owadów należąca do rzędu błonkówek, podrzędu trzonkówek. Bardzo rozpowszechnione, występują praktycznie pod każdą szerokością geograficzną, tworzą społeczności kastowe żyjące w gniazdach. Liczbę gatunków mrówek szacuje się na około 12 tysięcy. W Polsce występują 103 gatunki.
  Horace St. John Kelly Donisthorpe (ur. 17 marca 1870, zm. 22 kwietnia 1951) – brytyjski myrmekolog i koleopterolog. Pamiętany jest za liczne opisy nowych gatunków, które z czasem okazywały się odnosić do opisanych już wcześniej, a także entuzjastyczne lobbowanie o przemianowanie rodzaju mrówki Lasius na Donisthorpea. Był członkiem Zoological Society of London oraz członkiem i wiceprzewodniczącym Royal Entomological Society.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.